Kontakt adresa

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Odsek za matematiku i fiziku u tehnici

Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija

Rukovodilac odseka: Dr. Radoš Radivojević, rados@uns.ac.rs

Sekretarica: Aleksandra Đan, lela@uns.ac.rs

Telefon: (+381 21) 6350770
Faks: (+381 21) 6350770
Web: http://imft.ftn.uns.ac.rs