Odsek za matematiku i fiziku u tehnici okuplja profesore i
asistente koji predaju matematiku, fiziku, društvene nauke i
nacrtnu geometriju studentima elektrotehnike,mašinstva,
elektrotehnike i računarstva, saobraćaja, građevine, arhitekture,
zaštite životne sredine, grafičkog inženjerstva i dizajna,
industrijskog inženjerstva i menadžmenta.


Primedbe i sugestije šaljite na zoran@imft.ftn.uns.ac.rs