Speaker / Predavač :

Dr Bojana Petrić
Univerzitet u Eseksu

Title / Naslov:

Plagiranje

Abstract / Abstrakt:

Plagiranje, trenutno goruća tema u medijima u Srbiji, predmet je istraživanja u okviru niza naučnih disciplina: od etike i pedagogije visokog obrazovanja do primenjene lingvistike i bibliometrijskih studija. Iako se ciljevi, pristupi i metode istraživanja plagiranja u okviru ovih disciplina razlikuju, ono što im je zajedničko je definicija plagiranja kao predstavljanja tuđeg intelektualnog rada (bilo ideja ili teksta) kao svog. Međutim, ova opšte prihvaćena definicija sadrži konceptualnu neodređenost, koja u praksi izaziva niz problema. Na primer, ovako shvaćeno, plagiranje obuhvata sasvim različite tekstualne prakse: od namernog i krajnje neetičkog prisvajanja tuđeg rada do nenamernih tehničkih omaški u citiranju koje proizilaze iz aljkavosti, neznanja ili neiskustva u korišćenju izvora. Kako pouzdano utvrditi o kom se tipu plagiranja radi? Kako pomoći onima koji pišu svoje prve radove da pravilno koriste izvore, pogotovo ako pišu na stranom jeziku, bez opasnosti da upadnu u zamku nenamernog plagiranja? Kakvu ulogu u odnosu na plagiranje treba da imaju univerziteti? Ovo predavanje baviće se ovim i sličnim pitanjima o plagiranju iz perspektive studija akademskog diskursa.


Back