Speaker / Predavač : Prof. Zoran Ognjanović

Title / Naslov: Verovatnosne logike

Abstract / Abstrakt:

Verovatnosne logike su sredstvo za formalizaciju zakljucivanja nad znanjem koje nije sigurno. U izlaganju ce biti dat kratak istorijski uvod i prikaz rezultata koje je u ovoj oblasti postigla grupa okupljena u Matematickom institutu.