srpski english magyar

Doctoral studies Mathematics in Engineering

Doktorski program Matematika u tehnici kreiran je 2008. godine, sa ciljem da se jačaju i razvijaju istraživanja u oblastima matematike sa primenama u inženjerstvu. Nosilac ovog programa je Katedra za matematiku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, a u njegovu realizaciju uključeni su nastavnici i istraživači sa sledećih institucija:

Predmeti u okviru ovog studijskog programa su izborni i mogu biti uključeni u individualne ili grupne programe doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka.

Programme

Regulation

Research Projects

Students

Seminars

Links