UPIS 2018-2019

Fotografije sa promocije

Novi Pravilnik

Promocija studijskog programa

Pojedinačni naučno-istraživački projekti

 • Bojan Marinkovic i Tatjana Jakšić Kruger će organizovati kratak kurs iz upotrebe klastera na MISANU, 10. juna sa pocetkom u 14h.

Apstrakt: Matematicki institut SANU je u ovom projketnom ciklusu od Ministrarstva nauke, prosvete i tehnoloskog razvoja dobio novi klaster. To je savremeni viseprocesorski racunar, visokih performansi koji omogucava efikasno izvrsavanje, kako sekvencijalnih tako i paralelnih programa. Cilj ovog predavanja je informisanje potencijanih korisnika o upotrebi novog klastera uz primere nekih osnovnih scenarija koriscenja. Pravo koriscenja klastera imaju svi ucesnici projekata, ali i ostali saradnici Matematickog instituta SANU. S obzirom da je, kao sto ce se videti iz predavanja, upotreba klastera jednostavna pozivamo vas da sto pre ukljucite u njegovu eksploataciju.

 • Ksenija Doroslovački brani doktorsku disertaciju 06.05.2014. godine u 12 sati u Svečanoj sali FTN.
  • Naslov: Generalizovana dijagonalna dominacija za blok matrice i mogućnosti njene primene
  • Komisija:
   • dr Mila Stojaković, predsednik
   • dr Ilija Kovačević, član
   • dr Vladimir Kostić, član
   • Lev A. Krukier, Ph.D, član
   • dr Ljiljana Cvetković, mentor
 • Slavica Medić brani doktorsku disertaciju 25.04.2014. godine u 12 sati u Svečanoj sali FTN.
  • Naslov: Nejednakosti Jensena i Čebiševa
  • Komisija:
   • dr Ivana Štajner Papuga, predsednik
   • dr Ilija Kovačević, član
   • dr Biljana Mihailović, član
   • dr Platon Sovilj, član
   • dr Aleksandar Perović, mentor
   • dr Tatjana Grbić, mentor