Program:

(1) Svetlana Jakšić​, Tipski sistemi za konkurentne procese

====================================

Tipski sistemi za konkurentne procese

U modernom softverskom inženjerstvu postoje različite formalne metode koje obezbeđuju ponašanje sistema u skladu sa unapred zadatom specifiakcijom. Tipski sistemi su jedna od najpopularnijih i teoretski najbolje zasnovanih takvih metoda. U najopštijem smislu, pod tipskim sistemom se podrazumeva statički metod za dokazivanje odsustva određenih ponašanja programa označavanjem i klasifikacijom relevatnih događaja. Na ovaj način se dobija statička aproksimacija ponašanja programa prilikom izvršavanja. U ovom predavanju će biti dat pregled osnova teorije tipova, primene u računarstvu i rezulata novijih istraživanja koji će biti deo moje disertacije.

Literatura:

1. Mariangiola Dezani-Ciancaglini, Silvia Ghilezan, Svetlana Jakšić, and Jovanka Pantović. Types for Role-Based Access Control of Dynamic Web Data. In WFLP’10, volume 6559 of LNCS, pages 1–29. Springer, 2011.

2. Svetlana Jakšić and Luca Padovani. Exception handling for copyless messaging. Science of Computer Programming, 84:22–51, 2014.

3. Svetlana Jakšić, Jovanka Pantović, and Silvia Ghilezan. Linked data privacy. Mathematical Structures in Computer Science, 2015. Accepted.

4. Benjamin C. Pierce. Types and programming languages. MIT Press, 2002.

Back