Predavač

Miroslav Nikolić​

Naslov

Oblasti lokalizacije za nule polinoma u generalizovanim bazama

Rezime

Oblasti lokalizacije za nule polinoma predstavljenih u generalizovanim bazama su prilično retke, u poređenju sa onima za polinome izražene u standardnim bazama. Najčešće upotrebljavane tehnike za pronalaženje pomenutih oblasti uglavnom se oslanjaju na Geršgorinove krugove, dobijene preko pratećih matrica odgovarajućih polinoma. Ipak, i pojedine druge oblasti mogu biti korisne u određenim situacijama. U našem radu predstavljamo slučajeve u kojima raznovrsne oblasti lokalizacije mogu biti dobijene, sa posebnim osvrtom na polinome izražene u Njutnovim i Čebiševljevim bazama.

Rad je rezultat saradnje sa Srđanom Milićevićem.

Back