Predavač

Ivan Prokić

Naslov

Komunikacione i prezentacione veštine - izveštaj

Rezime

Predavač je učestvovao u radu dva modula u okviru TRAIN (Training and Research for Academic Newcomers) projekta. Za modul ,,Komunikacione i prezentacione veštine'' postoji materijal na sajtu TRAIN-materijal. Modul Metodologija pisanja naučnih radova je skoro ceo sadržan u predmetu Metod naučnog rada u okviru doktorskih studija na FTN-u.

Back