Predavač

Aleksandar Nikolić

Naslov

Geometrijska algebra

Rezime

Geometrijska algebra je naziv za originalan prstup rešavanju algebarskih problema, prvenstveno rešavanju linearnih jednačina drugog stepena, kao i dokazivanju elementarnih algebarskih identiteta. Kao dokaz služio je starogrčkim matematičarima (Euklidovi Elementi, knjiga 2), mada neki autori i istraživači smatraju da je takav pristup bio poznat već i matematičarima Vavilona dva milenijuma ranije. Isti postupak pri rešavanju pomenutih problema koristili su i arapski matematičari srednjeg veka (Muhamed al-Horizmi, Abd al-Hamid, Sabit ibn Kora), a u novije doba Rene Dekart. Suština postupka je da se crtežom predstavi problem čije se rešenje traži, a zatim da se premeštanjem, dodavanjem ili oduzimanjem nekih delova crteža taj problem reši “vizuelnom očiglednošću”. Ti crteži su najčešće kvadrat, pravougaonik i gnomon. Pri tome nije dozvoljeno jednako tretirati veličine koje predstavljaju površinu i one koje predstavljaju duži.

Back