Predavač

Andrija Blesić

Naslov

Kauzalnost na Lorencovim mnogostrukostima

Rezime

Uspešnost Opšte i Specijalne teorije relativnosti jasno je ilustrovala neophodnost upotrebe Lorencovih mnogostrukosti u modeliranju prostor-vremena. Nakon kraćeg uvoda vezanog za same pojmove Lorencovih mnogostrukosti, metrike (pseudo-skalarnog proizvoda) i prostor-vremena, prezentuju se klasični koncepti u teoriji kauzalnosti, poput kauzalnog karaktera objekata u prostor-vremenu, kauzalnih relacija i uslova kauzalnosti. Koristeći tehnike diferencijalne topologije analiziraju se kauzalne i hronološke prošlosti i budućnosti podskupova prostor-vremena i izlažu osnovni rezultati iz teorije kauzalnosti. Diskutuju se osobine fizički realističnih prostor-vremena, sa posebnim akcentom na globalnu hiperboličnost, da bi se na kraju dao kratak pregled odgovarajućih pristupa u analizi singulariteta prostor-vremena.

Back