Predavač

Vera Miler Jerković

Naslov

Fazi skup, fazi broj i fazi linearni sistem

Rezime

Predstavljaju su uvodne definicije i pojmovi o fazi skupovima i njihovim osobinama, kao i razlike od klasičnih skupova. Prikazuje se oblik funkcije pripadnosti fazi skupa kroz primere. Dalje se predstavlja definicija fazi brojeva, njihova reprezentacija uređenim parom funkcija i primena u rešavanju fazi linearnih sistema. Prikazuje se rešavanje fazi linearnih sistema pomoću već poznatih metoda u literaturi i predstavlja se ideja za rešavanje fazi linearnog sistema u slučaju pojave singularnosti matrice.

Back