Program:

(1) Slobodan Dražić, Nov metod za izračunavanje Feretovog dijametra

Sažetak:

Standardni metodi digitalizacije nose sa sobom i velik gubitak informacije o digitalizovanom objektu. Pixel coverage digitalizacija koju su uveli Nataša Sladoje i Joakim Lindblad se predlaže kao postupak za prevazilaženje ovog problema. Feretov dijametar proširuje koncept dijametra u klasičnom smislu jer predstavlja širinu oblika u oderdjenom pravcu. Ovaj deskriptor igra značajnu ulogu u analizi čestica gde su preciznost i tačnost metoda od veliko značaja. U ovom predavanju ću vas upoznati sa glavnim problemima koji su vezani za estimaciju Feretovog dijametra iz standardnih načina digitalizacije i predstaviti novi metod zasnovan na pixel coverage digitalizaciji koji značajno povećava preciznost i tačnost estimacije Feretovog dijametra. Biće predstavljeni eksperimentalni rezultati na sintetičkim i realnim primerima koji pokazuju da se metod može primeniti u analizi čestica.

Back