Program:

(1) Buda Bajić, Rekonstrukcija zamagljene i šumom degradirane slike zasnovana na minimizaciji funkcije energije

Sažetak:

Prilikom akvizicije, digitalne slike često bivaju zamagljene, što se javlja kao posledica pomeranja uređaja za snimanje, lošijeg kvaliteta optike koja se koristi, itd. Metode za otklanjanje zamagljenja u slikama imaju za cilj da, polazeći od zamagljenje slike, rekonstruišu originalnu sliku. U realnim uslovima slike su neminovno dodatno degradirane šumom, što problem otkljanjanja zamagljenja čini još izazovnijim: rešenje je nestabilno, i osetljivo na prisustvo šuma u slici, nedovoljno oštre ivice objekata su neželjana posledica koja se često pojavljuje u restauriranim slikama, itd. Jedan od uobičajenih postupaka za rešavanje problema restauracije slike je optimizacija pogodno formulisane objektivne funkcije (funkcije energije). Funkcija energije je najčešće suma dva terma: jedan je tzv. data fidelity term, čija je uloga da minimizuje razliku dobijenog rešenja i polazne slike (ulaznih podataka), a drugi je tzv. regularizacioni term, kojim se u proces uključuju neka unapred zadata, poželjna, ograničenja. U ovom predavanju ću vas detaljnije upoznati sa navedenom metodom za rekonstrukciju zamagljene i šumom degradirane slike. Prikazaću nekoliko različitih energetskih funkcija, u kojima se koriste različiti regularizacioni termi. Predstaviću rezultate poređenja njihovih performansi, i pokazati da se kvalitet restaurirane slike može povećati ukoliko se umesto klasične, tzv. Total Variation regularizacije, koristi tzv. Huberova potencijalna funkcija.

Back