srpski english

Pravilnici doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sad:

Novo!

Dokumentacija potrebna za upis doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu:

Obrasci za polaganje Kvalifikacionog ispita:

Obrasci za kandidate koji stiču naučno zvanje doktora nauka: