srpski english

Regulation for Doctoral Studies at the Faculty of Technical Sciences of Novi Sad:

Staro!

Dokumentacija potrebna za upis doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu:

Obrasci za polaganje Kvalifikacionog ispita:

Obrasci za kandidate koji stiču naučno zvanje doktora nauka: