Svetlana Jakšić polaže kvalifikacioni ispit u utorak, 29.09.2015. godine u sali 305.

Naslov rada: "Types for access and memory control"

Komisija:

1. dr Tibor Lukić, docent, predsednik

2. dr Silvia Gilezan, redovni profesor, član

3. dr Nataša Sladoje Matić, vanredni profesor, član

4. dr Miroslav Popović, redovni profesor, član

5. dr Jovanka Pantović, redovni profesor, savetnik