Matematika, Arhitektonski odsek, 11. 02. 2014.
Usmeni deo ispita I upis ocena će se održati u petak 14.02.2014. u 9h u A4.
Zadaci se mogu pogledati u istom terminu.
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime K0   PO1 K1 PO2  K2 PO3 K3 PO K ispit ocena
1 AU 1\2013 Stepanović Jelena 5 10 22 6 21 6 20 27 63 90 9
2 AU 2\2013 Obradović Zorana 2 5 14 8 17 5.5 21 20.5 52 72.5 7
3 AU 3\2013 Stanković Nina 3 5.5 13 3 14 7 15 18.5 42 60.5 6
4 AU 4\2013 Vulić Sara 2 8.5 22 9 20 5 20 24.5 62 86.5 9
5 AU 5\2013 Dronić Jelena 0 8 7 7.5 8 6.5 21 22 36 58 6
6 AU 6\2013 Rankov Teodora 5 7 10 8.5 21 5 18 25.5 49 74.5 7
7 AU 7\2013 Gordić Milica 5 9 18 9.5 21 9.5 24 33 63 96 10
8 AU 8\2013 Stojčić Stefan 0 8 22 8 21 3.5 15 19.5 58 77.5 8
9 AU 9\2013 Klipa Darko 0             0 0 0 5
10 AU 10\2013 Letić Aleksandra 1 5 13 6.5 11 4 10 16.5 34 50.5 5
11 AU 11\2013 Gajić Dragana 3 3.5 8 0.5 10     7 18 25 5
12 AU 12\2013 Kostić Anastasja 4 5 10 2 2 5.5 3 16.5 15 31.5 5
13 AU 13\2013 Ilić Nastasja 1 3.5 17 3 7 1 0 8.5 24 32.5 5
14 AU 14\2013 Bogdanović Teodora 1 3.5 10 1.5 8     6 18 24 5
15 AU 15\2013 Tomić Stefan 4 8.5 18 9 22 7 22 28.5 62 90.5 9
16 AU 16\2013 Stevanović Ljubica 5 8.5 16 6 14 4.5 12 24 42 66 7
17 AU 17\2013 Sladaković Đurđina 2 8.5 12 3.5 19 2.5 12 16.5 43 59.5 6
18 AU 18\2013 Kojić Jelena 3 6 22 7.5 18 4 10 20.5 50 70.5 7
19 AU 19\2013 Vasić Milana               0 0 0 5
20 AU 20\2013 Marjanović Ana 5 9.5 22 8 23 9 23 31.5 68 99.5 10
21 AU 21\2013 Balaž Michaela 0 5 5 1.5 1     6.5 6 12.5 5
22 AU 22\2013 Đordan Sonja 3 9.5 18 5.5 15 4.5 19 22.5 52 74.5 7
23 AU 23\2013 Mišković Marina 0 0.5 6 0 0     0.5 6 6.5 5
24 AU 24\2013 Popov Katarina 3 10 14 6 16 5.5 14 24.5 44 68.5 7
25 AU 25\2013 Zelenović Danica 4 8.5 23 4 10 6.5 12 23 45 68 7
26 AU 26\2013 Radović Mihailo 1 7 22 8 23 8 24 24 69 93 9
27 AU 27\2013 Panić Jelena 1 8.5 13 8 15 5.5 13 23 41 64 6
28 AU 28\2013 Gavrilov Jelena 0 7.5 18 6.5 9 6.5 16 20.5 43 63.5 6
29 AU 29\2013 Dragaš Jovana 0 5.5 5         5.5 5 10.5 5
30 AU 30\2013 Vulović Jelena 0 6 15 4 13 0 17 10 45 55 6
31 AU 31\2013 Petrović Jelena 2 8 19 8.5 18 9 17 27.5 54 81.5 8
32 AU 32\2013 Andrić Nemanja 2 1.5 0         3.5 0 3.5 5
33 AU 33\2013 Ličina Jelena 3 5.5 9 4.5 18 5 3 18 30 48 5 usmeni
34 AU 34\2013 Hriešik Ana 0 0.5 0         0.5 0 0.5 5
35 AU 35\2013 Rajković Igor 5 7.5 22 5 18 8 15 25.5 55 80.5 8
36 AU 36\2013 Motorov Jelena 0 4 5         4 5 9 5
37 AU 37\2013 Kovačević Andrijana 5 9 22 6 23 7.5 24 27.5 69 96.5 10
38 AU 38\2013 Živaljević Marina 1 2.5 10 0.5 0 1.5 0 5.5 10 15.5 5
39 AU 39\2013 Tešović Nevena 1 8 12 2 5 2 7 13 24 37 5
40 AU 40\2013 Vorkapić Ena 4 6.5 12 6 19 7.5 23 24 54 78 8
41 AU 41\2013 Marković Olivera 0 1.5 1 0.5 5 0   2 6 8 5
42 AU 42\2013 Lončar Slađan 0 5.5 5 3.5 19 3.5 24 12.5 48 60.5 6
43 AU 43\2013 Grbić Marta   2.5 18 7.5 22 7 22 17 62 79 8
44 AU 44\2013 Basić Đurđina 1 4 13 3 14 4 24 12 51 63 6
45 AU 45\2013 Vrekić Sandra 4 9.5 19 7.5 20 7 20 28 59 87 9
46 AU 46\2013 Kisin Isidora 4 7.5 19 6.5 11 10 21 28 51 79 8
47 AU 47\2013 Čalošević Nevena 0             0 0 0 5
48 AU 48\2013 Grgić Milana 0 0.5 3         0.5 3 3.5 5
49 AU 49\2013 Grbić Nikola 2 5.5 3         7.5 3 10.5 5
50 AU 50\2013 Bilbija Svemir 2 2 14 2 9 3.5 16 9.5 39 48.5 5 usmeni
51 AU 51\2013 Gucunski Teodora 2 1 5 2 10 1   6 15 21 5
52 AU 52\2013 Otrupčak Zoran 5 9.5 20 5 15 7 18 26.5 53 79.5 8
53 AU 53\2013 Milošević Kristina 0 7 0 3 10 4 3 14 13 27 5
54 AU 54\2013 Veselinović Dragana 3 6 9 3 8 1.5 1 13.5 18 31.5 5
55 AU 55\2013 Despotović Katarina 0 4 0         4 0 4 5
56 AU 56\2013 Jović Nikola 0 3.5 2 0 1     3.5 3 6.5 5
57 AU 57\2013 Arsenijević Marija 0 8 15 0 2     8 17 25 5
58 AU 58\2013 Pejić Radman 2 3 13 1 16 3 5 9 34 43 5
59 AU 59\2013 Kandić Gorana 3 5.5 10 5 15 4.5 12 18 37 55 6
60 AU 60\2013 Šalipur Lidija 0 3 3 0.5 4     3.5 7 10.5 5
61 AU 61\2013 Stefanović Violeta 3 8.5 14 5.5 17 7 15 24 46 70 7
62 AU 62\2013 Nister Danijel   3.5 13 0 1     3.5 14 17.5 5
63 AU 63\2013 Dragomirović Zorica 0 1.5 0 0.5 0     2 0 2 5
64 AU 64\2013 Rakić Slađana 1 2.5 8 5 11 1 1 9.5 20 29.5 5
65 AU 65\2013 Topić Albert 0 3.5 5 3.5 4 2 2 9 11 20 5
66 AU 66\2013 Miljković Olivera 0 2.5 6     3 2 5.5 8 13.5 5
67 AU 67\2013 Jevtić Isidora 0 2 8 0.5 10   15 2.5 33 35.5 5
68 AU 68\2013 Jeremić Dejana 0 6 5         6 5 11 5
69 AU 69\2013 Maletin Milan 1 6 14 4.5 14 3 24 14.5 52 66.5 7
70 AU 70\2013 Kostov Jana 3 9 14 6.5 11 3 11 21.5 36 57.5 6
71 AU 71\2013 Mikić Valentina 0 2.5 3 3 16     5.5 19 24.5 5
72 AU 72\2013 Morača Teodora 0 5.5 5         5.5 5 10.5 5
73 AU 73\2013 Miličić Teodora 0 6 5         6 5 11 5
74 AU 74\2013 Čavić Borislav   2 4 2 2     4 6 10 5
75 AU 75\2013 Mirković Jelena 2 3.5 13 2 19 6.5 12 14 44 58 6
76 AU 76\2013 Vulić Mirjana 1 4 0         5 0 5 5
77 AU 77\2013 Stojsavljević Dušan 1 0.5 1         1.5 1 2.5 5
78 AU 78\2013 Marinković Kristina 1 1 3 1 9     3 12 15 5
79 AU 79\2013 Stanisavljević Uroš 4 8 17 6.5 20 1 3 19.5 40 59.5 6
80 AU 80\2013 Savić Marija   4.5 5 0 0     4.5 5 9.5 5
81 AU 81\2013 Knežević Milica 3 3.5 21 7 15 8 16 21.5 52 73.5 7
82 AU 82\2013 Savić Tijana               0 0 0 5
83 AU 83\2013 Jevtić Kristina 0 7 3 2 3     9 6 15 5
84 AU 84\2013 Kosorić Sanja 3 7 10 6 20 7.5 11 23.5 41 64.5 6
85 AU 85\2013 Čeri Dušan 0             0 0 0 5
86 AU 86\2013 Femić Milica 4 8 16 7 16 4.5 13 23.5 45 68.5 7
87 AU 87\2013 Bošković Nataša 1 4 12 2 15 3 1 10 28 38 5
88 AU 88\2013 Todić Zorica 1 4.5 11 3 4     8.5 15 23.5 5
89 AU 89\2013 Novaković Tamara 0 5.5 10 3 12 0.5 0 9 22 31 5
90 AU 90\2013 Zrnić Jovana 0 1.5 1         1.5 1 2.5 5
91 AU 91\2013 Dumančić Dinko 0 5.5 5 1 3 3 3 9.5 11 20.5 5
92 AU 92\2013 Kodžo Miloš 0 4.5 9 1 8     5.5 17 22.5 5
93 AU 93\2013 Bošković Stefan 3 7.5 10 3 23 3.5 12 17 45 62 6
94 AU 94\2013 Vuković Katarina 1 3 7 3.5 8     7.5 15 22.5 5
95 AU 95\2013 Janković Milica 2     5 7 5 6 12 13 25 5
96 AU 96\2013 Peković Nemanja 0 1.5 5 1.5 16     3 21 24 5
97 AU 97\2013 Omoran Kristina 1 7.5 8 2.5 19 5.5 0 16.5 27 43.5 5
98 AU 98\2013 Konjević Dejan 0 2.5 0         2.5 0 2.5 5
99 AU 99\2013 Milošević Dragana 1   9 4 15 3.5 1 8.5 25 33.5 5
100 AU 100\2013 Čurović Jelena 1 7 11 4 6 6 20 18 37 55 6
101 AU 101\2013 Živančev Stefan 0 2 1         2 1 3 5
102 AU 102\2013 Delibos Stefana 0 1.5 0         1.5 0 1.5 5
103 AU 103\2013 Černoh Teodora   2.5 5         2.5 5 7.5 5
104 AU 104\2013 Đukić Dajana   4.5 1         4.5 1 5.5 5
105 AU 105\2013 Janković Miloš   4 12 2.5 11 2 24 8.5 47 55.5 6
106 AU 106\2013 Teofilović Jovana 0 5 7 1 9 0 1 6 17 23 5
107 AU 107\2013 Spasić Katarina 2 6.5 9 5.5 11 4 8 18 28 46 5 usmeni
108 AU 108\2013 Milošević Mirko 0             0 0 0 5
109 AU 109\2013 Blažić Milica 0         0 2 0 2 2 5
110 AU 110\2013 Stričević Tamara 1 6 10 0.5 7   0 7.5 17 24.5 5
111 AU 111\2013 Katić Teodora 0             0 0 0 5
112 AU 112\2013 Drinić Jelena 0   23 6.5 11 6 14 12.5 48 60.5 6
113 AU 113\2013 Stjepanović Aleksandar 1 3 4 1.5 5 0 0 5.5 9 14.5 5
114 AU 114\2013 Mudri Marina 1 3.5 0         4.5 0 4.5 5
115 AU 115\2013 Grbić Marijana 2 7.5 19 6 12 6 18 21.5 49 70.5 7
116 AU 116\2013 Petrović Teodora 1 3.5 1         4.5 1 5.5 5
117 AU 117\2013 Petrović Kristina 1 1.5 0         2.5 0 2.5 5
118 AU 118\2013 Popov Andrej               0 0 0 5
119 AU 119\2013 Ilić Boško 0 3.5 1 4.5 7 3 3 11 11 22 5
120 AU 120\2013 Ditrih Robert 0             0 0 0 5
  8\2012 Tošić Tanja   4 13 3.5 3     7.5 16 23.5 5
  17\2012 Gutić Đorđe   0 4         0 4 4 5
  22\2012 Trupl Nataša   3.5 3         3.5 3 6.5 5
  27\2012 Pejak  Vesna   6 1         6 1 7 5
  48\2012 Kesić Dušanka   7.5 14 1.5 13   8 14.5 35 49.5 5 usmeni
  54\2012 Nikolić Stefan   5.5 4 1.5 11     7 15 22 5
  57\2012 Grumić Milica   1.5 6 1 6     2.5 12 14.5 5
  60\2012 Lončarević Nemanja   3.5 1         3.5 1 4.5 5
  73\2012 Jurišin Tatjana     15   6       21 21  
  79\2012 Rašković Jovana     20   6       26 26  
  91\2012 Čović Ines   4.5 1         4.5 1 5.5 5
  119\2012 Petrić Snežana   2.5 6         2.5 6 8.5 5
  129\2012 Bjelajac Petar   4 3         4 3 7 5
  132\2012 Hrlec Lazar     23   8   13   44 44 5 usmeni
                             
  62\2011 Radić Miloš   2.5 0 0 11     2.5 11 13.5 5
  68\2011 Malinarić Nikola   5.5 11 1 1     6.5 12 18.5 5
  73\2011 Grbić Miloš   6.5 19 1 14 4.5 2 12 35 47 5 usmeni
  100\2011 Radovanović Luka   2.5 0 0.5 4     3 4 7 5
  102\2011 Bodičić  Sara   1.5 14 0.5 14   5 2 33 35 5
  124\2011 Karišik Jelena   0.5 4 1 5     1.5 9 10.5 5
  133\2011 Mašanović Marko   3 2 0 3     3 5 8 5
0 0 5
  1337 Bradaš Milena     15   22   13   50 50 5 usmeni
  1352 Obradović Vladimirka   2.5 7 0.5 2 0   3 9 12 5
  1626 Krtolica Miljan   5 2         5 2 7 5
  1655 Novković Aleksandar   6.5 12 4 21 6   16.5 33 49.5 5 usmeni
  1778 Mićanović Nikola   1.5 14 1.5 9 7 23 10 46 56 6