Matematika, Arhitektonski odsek
 26.02.2014.
Br. indeksa Prezime Ime br bodova ocena
AU 112\2013 Drinić Jelena 63 6
Na usmeni deo ispita se pozivaju:
AU 65\2013 Topić Albert
132\2012 Hrlec Lazar
102\2011 Bodičić  Sara
Usmeni deo ispita će se održati u utorak 4. 3. u 10h u učionici 305.