MAŠINSKI ODSEK
REZULTATI ISPITA IZ MATEMATIKE 2
21. 06. 2012. junski rok, T1
Studenti koji su položili ispit:
Br. indeksa Prezime Ime kol 1 kol 2 ispit
ME 45\2011 Đurđević Ljiljana 47 45 92
ME 4\2011 Despotović Bojana 42 46 88
MP 26\2011 Marić Joviša 40 46 86
ME 7\2011 Stanić Srđan 40 45 85
MP 14\2011 Spasojević Nemanja 41 35 76
MM 10\2011 Tabački Igor 39 36 75
ME 11\2011 Spremo Vuk 32 43 75
MP 9\2011 Dimitrijević Nemanja 33 37 70
ME 1\2011 Horvat Josip 35 31 65
MP 50\2011 Stanojević Stefan 30 32 62
ME 32\2011 Sailović Nemanja 30 28 58
MP 39\2011 Madžar Milko 27 38 65
MT 20\2011 Bernad Jovan 30 28 58
MM 4\2011 Iliktarević  Nebojša 29 28 57
ME 26\2011 Romić Sebastijan 30 28 58
Studenti koji su položili jedan kolokvijum u ovom ispitnom roku:
Br. indeksa Prezime Ime kol 1 kol 2
MP 19\2011 Jerković Maja   39
16385 Boljanović Miloš   32
ME 35\2011 Kovačević  Jelena   32
ME 37\2011 Božić Damir   27
ME 10\2011 Lazić Dragan   39
MP 23\2011 Ćulafić Ivana   46