MAŠINSKI ODSEK
REZULTATI  KOLOKVIJUMA IZ MATEMATIKE 2
12. 06. 2012.
Br. indeksa Prezime Ime kol 1 kol 2 ispit
ME 4\2011 Despotović Bojana 42 46 88
MP 14\2011 Spasojević Nemanja 41 35 76
MP 26\2011 Marić Joviša 40 46 86
ME 7\2011 Stanić Srđan 40 45 85
MM 10\2011 Tabački Igor 39 36 75
MP 8\2011 Đurić Branko 36    
ME 1\2011 Horvat Josip 35    
MP 22\2011 Lazarević Vanja 34    
MP 9\2011 Dimitrijević Nemanja 33 37 70
MP 5\2011 Zalucki Gojko 32    
ME 11\2011 Spremo Vuk 32 43 75
ME 13\2011 Todorović Danijel 32    
MP 50\2011 Stanojević Stefan 30    
ME 32\2011 Sailović Nemanja 30 28 58
MP 23\2011 Ćulafić Ivana 29    
ME 40\2011 Miljenović Miodrag 29    
MM 55\2011 Lužaić Mile 27    
MP 39\2011 Madžar Milko 27    
15280 Kovačević Đorđe 27    
ME 3\2011 Oklobdžija Ognjen   46  
ME 45\2011 Đurđević Ljiljana   45  
MM 4\2011 Iliktarević Nebojša   28  
ME 26\2011 Romić Sebastijan   28  
ME 12\2011 Panić Njegoš   28