Matematika, Arhitektonski odsek, 18. 01. 2014.
Samo još u PRVOM TERMINU jaunarsko-februarskog roka, tj. 11. 2.,  se zadaci mogu
polagati/popraviti po delovima kao i tokom semestra.  
Usmeni deo ispita će se održati posle pismenog dela (11.2.), pratite obaveštenja.
Vodite računa da PRIJAVITE ispit, jer vam se jedino tako može upisati ocena.
Zadaci se mogu pogledati u redovnom terminu konsultacija.
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime K0   PO1 K1 PO2  K2 PO3 K3 PO K ispit ocena
1 AU 1\2013 Stepanović Jelena 5 10 22 6 21 6 20 27 63 90 9
2 AU 2\2013 Obradović Zorana 2 5 14 8 17 5.5 21 20.5 52 72.5 7
3 AU 3\2013 Stanković Nina 3 5.5 13 3 14 7 15 18.5 42 60.5 6
4 AU 4\2013 Vulić Sara 2 8.5 22 9 20 5 20 24.5 62 86.5 9
5 AU 5\2013 Dronić Jelena 0 8 7 7.5 8 6.5 21 22 36 58 6
6 AU 6\2013 Rankov Teodora 5 7 10 8.5 21 5 18 25.5 49 74.5 7
7 AU 7\2013 Gordić Milica 5 9 18 9.5 21 9.5 24 33 63 96 10
8 AU 8\2013 Stojčić Stefan 0 8 22 8 21 3.5 15 19.5 58 77.5 8
9 AU 9\2013 Klipa Darko 0             0 0 0 5
10 AU 10\2013 Letić Aleksandra 1 5 13 6.5 11 4 10 16.5 34 50.5 5
11 AU 11\2013 Gajić Dragana 3 3.5 8 0.5 10     7 18 25 5
12 AU 12\2013 Kostić Anastasja 4 5 10 2 2 5.5 3 16.5 15 31.5 5
13 AU 13\2013 Ilić Nastasja 1 3.5 17 3 7 1 0 8.5 24 32.5 5
14 AU 14\2013 Bogdanović Teodora 1 3.5 10 1.5 8     6 18 24 5
15 AU 15\2013 Tomić Stefan 4 8.5 18 9 22 7 22 28.5 62 90.5 9
16 AU 16\2013 Stevanović Ljubica 5 8.5 16 6 14 4.5 12 24 42 66 7
17 AU 17\2013 Sladaković Đurđina 2 8.5 12 3.5 6 2.5 12 16.5 30 46.5 5 usmeni
18 AU 18\2013 Kojić Jelena 3 6 22 7.5 18 4 10 20.5 50 70.5 7
19 AU 19\2013 Vasić Milana               0 0 0 5
20 AU 20\2013 Marjanović Ana 5 9.5 22 8 23 9 23 31.5 68 99.5 10
21 AU 21\2013 Balaž Michaela 0 5 5 1.5 1     6.5 6 12.5 5
22 AU 22\2013 Đordan Sonja 3 9.5 18 5.5 15 4.5 19 22.5 52 74.5 7
23 AU 23\2013 Mišković Marina 0 0.5 6 0 0     0.5 6 6.5 5
24 AU 24\2013 Popov Katarina 3 10 14 6 16 5.5 14 24.5 44 68.5 7
25 AU 25\2013 Zelenović Danica 4 8.5 23 4 10 6.5 12 23 45 68 7
26 AU 26\2013 Radović Mihailo 1 7 22 8 23 8 14 24 59 83 8
27 AU 27\2013 Panić Jelena 1 8.5 13 8 15 5.5 13 23 41 64 6
28 AU 28\2013 Gavrilov Jelena 0 7.5 18 6.5 9 6.5 16 20.5 43 63.5 6
29 AU 29\2013 Dragaš Jovana 0 5.5 5         5.5 5 10.5 5
30 AU 30\2013 Vulović Jelena 0 6 15 4 13 0 0 10 28 38 5
31 AU 31\2013 Petrović Jelena 2 8 19 8.5 18 9 17 27.5 54 81.5 8
32 AU 32\2013 Andrić Nemanja 2 1.5 0         3.5 0 3.5 5
33 AU 33\2013 Ličina Jelena 3 5.5 9 4.5 18 5 3 18 30 48 5 usmeni
34 AU 34\2013 Hriešik Ana 0 0.5 0         0.5 0 0.5 5
35 AU 35\2013 Rajković Igor 5 7.5 22 5 18 8 14 25.5 54 79.5 8
36 AU 36\2013 Motorov Jelena 0 4 5         4 5 9 5
37 AU 37\2013 Kovačević Andrijana 5 9 22 6 23 7.5 16 27.5 61 88.5 9
38 AU 38\2013 Živaljević Marina 1 2.5 10 0.5 0 1.5 0 5.5 10 15.5 5
39 AU 39\2013 Tešović Nevena 1 8 12 2 5 2 7 13 24 37 5
40 AU 40\2013 Vorkapić Ena 4 6.5 12 6 19 7.5 0 24 31 55 6
41 AU 41\2013 Marković Olivera 0 1.5 1 0.5 5 0   2 6 8 5
42 AU 42\2013 Lončar Slađan 0 5.5 5 3.5 19 3.5 5 12.5 29 41.5 5
43 AU 43\2013 Grbić Marta   2.5 18 7.5 22 7 22 17 62 79 8
44 AU 44\2013 Basić Đurđina 1 4 9 3 14 4 5 12 28 40 5
45 AU 45\2013 Vrekić Sandra 4 9.5 19 7.5 20 7 20 28 59 87 9
46 AU 46\2013 Kisin Isidora 4 7.5 19 6.5 11 10 21 28 51 79 8
47 AU 47\2013 Čalošević Nevena 0             0 0 0 5
48 AU 48\2013 Grgić Milana 0 0.5 3         0.5 3 3.5 5
49 AU 49\2013 Grbić Nikola 2 5.5 3         7.5 3 10.5 5
50 AU 50\2013 Bilbija Svemir 2 2 14 2 9 3.5 16 9.5 39 48.5 5 usmeni
51 AU 51\2013 Gucunski Teodora 2             2 0 2 5
52 AU 52\2013 Otrupčak Zoran 5 9.5 20 5 15 7 18 26.5 53 79.5 8
53 AU 53\2013 Milošević Kristina 0 7 0 3 10 4 3 14 13 27 5
54 AU 54\2013 Veselinović Dragana 3 6 9 3 8 1.5 1 13.5 18 31.5 5
55 AU 55\2013 Despotović Katarina 0 4 0         4 0 4 5
56 AU 56\2013 Jović Nikola 0 3.5 2 0 1     3.5 3 6.5 5
57 AU 57\2013 Arsenijević Marija 0 8 15 0 2     8 17 25 5
58 AU 58\2013 Pejić Radman 2 3 5 1 6 3 5 9 16 25 5
59 AU 59\2013 Kandić Gorana 3 5.5 10 5 15 4.5 12 18 37 55 6
60 AU 60\2013 Šalipur Lidija 0 3 3 0.5 4     3.5 7 10.5 5
61 AU 61\2013 Stefanović Violeta 3 8.5 14 5.5 17 7 15 24 46 70 7
62 AU 62\2013 Nister Danijel   3.5 13 0 1     3.5 14 17.5 5
63 AU 63\2013 Dragomirović Zorica 0 1.5 0 0.5 0     2 0 2 5
64 AU 64\2013 Rakić Slađana 1 2.5 8 5 11 1 1 9.5 20 29.5 5
65 AU 65\2013 Topić Albert 0 3.5 5 3.5 4 2 2 9 11 20 5
66 AU 66\2013 Miljković Olivera 0 2.5 6     3 2 5.5 8 13.5 5
67 AU 67\2013 Jevtić Isidora 0 2 0 0.5 3     2.5 3 5.5 5
68 AU 68\2013 Jeremić Dejana 0 6 5         6 5 11 5
69 AU 69\2013 Maletin Milan 1 6 14 4.5 14 3 3 14.5 31 45.5 5 usmeni
70 AU 70\2013 Kostov Jana 3 9 14 6.5 11 3 11 21.5 36 57.5 6
71 AU 71\2013 Mikić Valentina 0 2.5 3 3 6     5.5 9 14.5 5
72 AU 72\2013 Morača Teodora 0 5.5 5         5.5 5 10.5 5
73 AU 73\2013 Miličić Teodora 0 6 5         6 5 11 5
74 AU 74\2013 Čavić Borislav   2 4 2 2     4 6 10 5
75 AU 75\2013 Mirković Jelena 2 3.5 13 2 19 6.5 12 14 44 58 6
76 AU 76\2013 Vulić Mirjana 1 4 0         5 0 5 5
77 AU 77\2013 Stojsavljević Dušan 1 0.5 1         1.5 1 2.5 5
78 AU 78\2013 Marinković Kristina 1 1 3 1 9     3 12 15 5
79 AU 79\2013 Stanisavljević Uroš 4 8 17 6.5 20 1 3 19.5 40 59.5 6
80 AU 80\2013 Savić Marija   4.5 5 0 0     4.5 5 9.5 5
81 AU 81\2013 Knežević Milica 3 3.5 21 7 15 8 12 21.5 48 69.5 7
82 AU 82\2013 Savić Tijana               0 0 0 5
83 AU 83\2013 Jevtić Kristina 0 7 3 2 3     9 6 15 5
84 AU 84\2013 Kosorić Sanja 3 7 10 6 13 7.5 11 23.5 34 57.5 6
85 AU 85\2013 Čeri Dušan 0             0 0 0 5
86 AU 86\2013 Femić Milica 4 8 16 7 16 4.5 13 23.5 45 68.5 7
87 AU 87\2013 Bošković Nataša 1 4 12 2 15 3 1 10 28 38 5
88 AU 88\2013 Todić Zorica 1 4.5 11 3 4     8.5 15 23.5 5
89 AU 89\2013 Novaković Tamara 0 5.5 10 3 12 0.5 0 9 22 31 5
90 AU 90\2013 Zrnić Jovana 0 1.5 1         1.5 1 2.5 5
91 AU 91\2013 Dumančić Dinko 0 5.5 5 1 3 3 3 9.5 11 20.5 5
92 AU 92\2013 Kodžo Miloš 0 4.5 9 1 8     5.5 17 22.5 5
93 AU 93\2013 Bošković Stefan 3 7.5 10 3 9 3.5 12 17 31 48 5 usmeni
94 AU 94\2013 Vuković Katarina 1 3 7 3.5 8     7.5 15 22.5 5
95 AU 95\2013 Janković Milica 2     5 7 5 6 12 13 25 5
96 AU 96\2013 Peković Nemanja 0 1.5 0 1.5 5     3 5 8 5
97 AU 97\2013 Omoran Kristina 1 7.5 8 2.5 9 5.5 0 16.5 17 33.5 5
98 AU 98\2013 Konjević Dejan 0 2.5 0         2.5 0 2.5 5
99 AU 99\2013 Milošević Dragana 1     4 15 3.5 1 8.5 16 24.5 5
100 AU 100\2013 Čurović Jelena 1 7 11 4 6 6 20 18 37 55 6
101 AU 101\2013 Živančev Stefan 0 2 1         2 1 3 5
102 AU 102\2013 Delibos Stefana 0 1.5 0         1.5 0 1.5 5
103 AU 103\2013 Černoh Teodora   2.5 5         2.5 5 7.5 5
104 AU 104\2013 Đukić Dajana   4.5 1         4.5 1 5.5 5
105 AU 105\2013 Janković Miloš   4 5 2.5 11 2   8.5 16 24.5 5
106 AU 106\2013 Teofilović Jovana 0 5 7 1 9 0 1 6 17 23 5
107 AU 107\2013 Spasić Katarina 2 6.5 9 5.5 11 4 8 18 28 46 5 usmeni
108 AU 108\2013 Milošević Mirko 0             0 0 0 5
109 AU 109\2013 Blažić Milica 0         0 2 0 2 2 5
110 AU 110\2013 Stričević Tamara 1 6 10 0.5 5     7.5 15 22.5 5
111 AU 111\2013 Katić Teodora 0             0 0 0 5
112 AU 112\2013 Drinić Jelena 0     6.5 11 6 14 12.5 25 37.5 5
113 AU 113\2013 Stjepanović Aleksandar 1 3 4 1.5 5 0 0 5.5 9 14.5 5
114 AU 114\2013 Mudri Marina 1 3.5 0         4.5 0 4.5 5
115 AU 115\2013 Grbić Marijana 2 7.5 19 6 12 6 18 21.5 49 70.5 7
116 AU 116\2013 Petrović Teodora 1 3.5 1         4.5 1 5.5 5
117 AU 117\2013 Petrović Kristina 1 1.5 0         2.5 0 2.5 5
118 AU 118\2013 Popov Andrej               0 0 0 5
119 AU 119\2013 Ilić Boško 0 3.5 1 4.5 7 3 3 11 11 22 5
120 AU 120\2013 Ditrih Robert 0             0 0 0 5
                   
                   
  8\2012 Tošić Tanja   4 13 3.5 3     7.5 16 23.5 5
  17\2012 Gutić Đorđe   0 4         0 4 4 5
  22\2012 Trupl Nataša   3.5 3         3.5 3 6.5 5
  27\2012 Pejak  Vesna   6 1         6 1 7 5
  48\2012 Kesić Dušanka   7.5 14 1.5 1     9 15 24 5
  54\2012 Nikolić Stefan   5.5 4 1.5 11     7 15 22 5
  57\2012 Grumić Milica   1.5 6 1 6     2.5 12 14.5 5
  60\2012 Lončarević Nemanja   3.5 1         3.5 1 4.5 5
  91\2012 Čović Ines   4.5 1         4.5 1 5.5 5
  119\2012 Petrić Snežana   2.5 6         2.5 6 8.5 5
  129\2012 Bjelajac Petar   4 3         4 3 7 5
                      0 0 0 5
  62\2011 Radić Miloš   2.5 0 0 11     2.5 11 13.5 5
  68\2011 Malinarić Nikola   5.5 11 1 1     6.5 12 18.5 5
  73\2011 Grbić Miloš   6.5 19 1 14 4.5 2 12 35 47 5 usmeni
  100\2011 Radovanović Luka   2.5 0 0.5 4     3 4 7 5
  102\2011 Bodičić  Sara   1.5 7 0.5 14     2 21 23 5
  124\2011 Karišik Jelena   0.5 4 1 5     1.5 9 10.5 5
  133\2011 Mašanović Marko   3 2 0 3     3 5 8 5
               
               
  1352 Obradović Vladimirka   2.5 7 0.5 2 0   3 9 12 5
  1626 Krtolica Miljan   5 2         5 2 7 5
  1655 Novković Aleksandar   6.5 12 4 4 6   16.5 16 32.5 5
  1778 Mićanović Nikola   1.5 14 1.5 9 7 23 10 46 56 6