{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Courier New;}{\f1\fswiss\fcharset0 Arial;}} \viewkind4\uc1\pard\f0\fs20 Matematicka analiza 2\par \par \par \par \par \par \par \par \par \par \par \par \par \par \par
\par

Matematicka analiza 2

\par

\par

\par

ELEKTRO ODSEK

\par

\par
\par \par \par \par \par \par
\par
\par \par \par

Kolokvijumi za smer E2

\par
 1. Prvi kolokvijum 23-25 Novembra
 2. \par
 3. Drugi kolokvijum 14-16 Decembra
 4. \par
 5. Treci kolokvijum 11-13 Januara
 6. \par
\par \par

Kolokvijumi za smer E1

\par
 1. Prvi kolokvijum 30. Novembar-2. Decembar
 2. \par
 3. Drugi kolokvijum 11-13 Januara
 4. \par
\par \par \par \par \par

Pravila polaganja ispita za studente sa odseka E2

\par
  \par \par
 1. Obavezno prisustvo na vezbama

 2. predispitna obaveza-5 poena\par

  \par
 3. Kolokvijum 1
 4. \par

  Redovi, integrali-krivolinijski, dvostruki\par

  • Predispitna obaveza (3-5 lakih zadataka)-10 poena
  • \par
  • deo zavrsnog ispita (2-4 zadataka i pitanja)-25 poena
  • \par \par \par
  \par

  \par
 5. Kolokvijum 2
 6. \par

  Kompleksna analiza\par

   \par
  • Predispitna obaveza (3-5 lakih zadataka)-10 poena
  • \par
  • deo zavrsnog ispita (2-4 zadataka i pitanja)-20 poena
  • \par
  \par
 7. Kolokvijum 3

 8. Furijeova i Laplasova transformacija\par

  \par
   \par
  • Predispitna obaveza (2-5 lakih zadataka)-10 poena
  • \par
  • deo zavrsnog ispita (1-3 zadataka i pitanja)-10 poena
  • \par \par
  \par \par
 9. Usmeni deo ispita

 10. 10 poena-nije obavezan ali je eliminatoran. Na usmeni deo ispita moze izaci student koji je osvojio\par 55 poena (prisustvo na vazbama+kolokvijumi). Student koji ne zadovolji na usmenom, pada na ispitu i mora da polaze ponovo ceo \par zavrsni ispit (sve sem predispitnih obaveza).\par

  \par \par
\par \par \par

Pravila polaganja ispita za studente sa odseka E1

\par
  \par \par
 1. Obavezno prisustvo na vezbama

 2. predispitna obaveza-5 poena\par

  \par
 3. Kolokvijum 1
 4. \par

  Redovi, integrali-krivolinijski, dvostruki\par

  • Predispitna obaveza (4-6 lakih zadataka)-15 poena
  • \par
  • deo zavrsnog ispita (3-5 zadataka i pitanja)-30 poena
  • \par \par \par
  \par

  \par
 5. Kolokvijum 2
 6. \par

  Kompleksna analiza\par

   \par
  • Predispitna obaveza (4-6 lakih zadataka)-15 poena
  • \par
  • deo zavrsnog ispita (3-5 zadataka i pitanja)-25 poena
  • \par
  \par \par \par
 7. Usmeni deo ispita

 8. 10 poena-nije obavezan ali je eliminatoran. Na usmeni deo ispita moze izaci student koji je osvojio\par 55 poena (prisustvo na vazbama+kolokvijumi). Student koji ne zadovolji na usmenom, pada na ispitu i mora da polaze ponovo ceo \par zavrsni ispit (sve sem predispitnih obaveza).\par

  \par \par \par

  Student koji ne osvoji bar 15 poena na predispitnim obavezama ne dobija potpis (odredba Statuta FTN-a), te ne mo\'9ee polagati ispit dok ponovo ne odslu\'9aa predmet.\par Student koji ne osvoji bar 55 poena na prisustvo ve\'9ebama i kolokvijumima ili student koji padne na usmenom delu ispita, pola\'9ee zavr\'9ani ispit (pismeni deo-obavezan i usmeni deo -neobavezan, eliminatoran) u narednim ispitnim rokovima. Tada se njegov ukupan broj poena dobija kad se saberu: poeni koje je osvojio na predispitnim obavezama (maksimum 35)+poeni na pismenom ispitu (maksimum 55)+poeni na usmenom ispitu (maksimum 10). Ukoliko ne polo\'9ei ispit do 10.oktobra 2008.g., ponovo slu\'9aa predmet. \par Stari studenti mogu da pola\'9eu po pravilima za nove studente, 5 poena za prisustvo ve\'9ebama im pripada ukoliko imaju potpis da su odslu\'9aali predmet . Ako \'9eele da pola\'9eu po starom, pola\'9eu pismeni ipit na kojem zadaci donose 70-75 poena a teorija 25-30 poena .\par

  \par \par \par \par

  Ocenjivanje studenata

  \par \par
   \par
  • 0-54 poena............ispit nije polozen
  • \par
  • 55-64 poena..........ocena 6
  • \par
  • 65-74 poena..........ocena 7
  • \par
  • 75-84 poena..........ocena 8
  • \par
  • 85-94 poena..........ocena 9
  • \par
  • 95-100 poena........ocena 10
  • \par \par \par \par
  \par \par \par \par

  Materijal za pripremanje ispita

  \par

  \par \par

   \par
  1. Mila Stojakovic, Matematicka analiza 2,
  2. \par
  3. Nebojsa Ralevic, Lidija Comic, Zbirka resenih zadataka sa pismenih ispita iz Matematicke analize 2.
  4. \par
  \par
   Literatuta se moze kupiti u fotokopirnici-skriptarnici Elektra i u Knjizari Stylos.
  \par \par Tekstove zadataka sa ranijih ispita mozete preuzeti ovde:\par \par \par \par \par \par \par \par

  Ostale informacije

  \par \par \par \par

  Informacije o profesoru i asistentima

  \par Katedra za matematiku\par
   \par
  • Prof. dr Mila Stojakovic
  • \par \par

   Raspored predavanja iz Matematicke analize 2 - zimski semestar 2007:

   \par
    \par \par
   • sreda, 9:15 - 11:00, amfiteatar A1, (E2)\par
   • \par
   • cetvrtak, 13:15 - 16:00, amfiteatar A2, (E1)\par
   • \par \par \tab\tab
   • petak, 10:15 - 12:00, amfiteatar A2, (E2)\par
   • \par \par
   \par \par

   Konsultacije - zimski semestar 2007: sreda 11:00-11:30 i petak 12:00-12:30 kabinet 604

   \par \par
  • mr Lidija Comic
  • \par \par

   Raspored vezbi iz Matematicke analize 2 - zimski semestar 2007:

   \par
    \par
   • Utorak, 10:30 - 12:00, ucionica 105, (E2) grupe 1,2,3,4,5,6,7\par \tab
   • Utorak, 12:15- 13:45, ucionica 312, (E2) grupe 9,10,11,12,21\par \tab
   • Utorak, 14:00- 15:30, ucionica 306, (E2) grupe 8,20,22,23,24\par
   • Sreda, 09:40- 12:10, ucionica 202, (E1) grupe 31,32,33,34\par
   • Sreda, 12:30- 15:00, ucionica 308, (E1) grupe 11,12,13,14\par
   • \par \tab\tab
   • Cetvrtak, 10:30 - 12:00, ucionica 207, (E2) grupe 1,2,3,4,5,6,7\par \tab
   • Cetvrtak, 12:15- 13:45, ucionica 312, (E2) grupe 9,10,11,12,21\par \tab
   • Cetvrtak, 14:00- 15:30, ucionica 312, (E2) grupe 8,20,22,23,24\par
   • \par
   \par \par

   Konsultacije - zimski semestar 2007: utorkom 15:30-16 i sredom 15:00-15:30 kabinet 606

   \par \par
  • Vladimir Curic
  • \par \par

   Raspored vezbi iz Matematicke analize 2 - zimski semestar 2007:

   \par \par
    \par
   • Ponedeljak, 14:15- 16:45, ucionica 201, (E1) grupe 21,22,23,24,25\par
   • Ponedeljak, 17:00- 19:30, ucionica 201, (E1) grupe 41\par
   • Utorak, 8:45- 10:15, ucionica 202, (E2) grupe 13,14,15,16,17,18,19\par
   • Cetvrtak, 8:45- 10:15, ucionica 207, (E2) grupe 13,14,15,16,17,18,19\par
   \par \par

   \par \par

   Konsultacije - zimski semestar 2007: utorkom u 11:00 i petkom u 17:00, kabinet 114

   \par
  \par
\par  \par \par \f1\par }