EO, МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА 1
Радови се могу видети у среду 03.05.2006. у 18ч (доћи испред огласне табле).
Други део испита је у недељу 07.05.2006. у 17ч, када је и други колоквијум за Е1.
ТРЕЋИ КОЛОКВИЈУМ         ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ         ПРВИ КОЛОКВИЈУМ    
ИНТЕГРАЛИ   Д. ЈЕДНАЧИНЕ   ЈЕДНА ПРОМЕНЉИВА ВИШЕ ПРОМЕНЉИВИХ     НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ  
ЦЕО ИСПИТ т. м. з. з. т. м. з. з.   доказ т. м. з. з. т. м. з. з.   доказ т. м. з. з. укупно доказ
1 10781 Станковић Милош 2.5 1     5.1 0.5       3.5 1     3.8 1       3.05 1      
2 10884 Аврамовић Марија -0.3 1     4 0       4.5 1     4.3 1       5.6 1.5 6    
3 11359 Радовановић Миле 6 1     4 0       6.5 1     4.5 0       6.5 2      
                                                   
ДОПУНА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ                                            
1 11804 Петковић Јелена         7.5 1     3                            
КОЛОКВИЈУМАШИ
1 10038 Николић Дејан 2.5 1     4.5 0     0 4.2 2     6 2     0 2 1.5 8 11.5 0
2 10232 Мацановић Данило 4 0.5 10 14.5   0     0 4.6 0.5     3 0     0 5.1 1 7 13.1 0
3 10391 Стефановић Војкан 3.6 0.5 7 11.1 1.8 2 11 14.8 0 5.8 2 5 12.8 5 2 6 13 0 5 1.5 10 16.5 0
4 10431 Дамјановић Бранислав 3.5 1.5 9 14 2.3 1     0 1.6 0 10 11.6 4.6 1 12 17.6 0 3.7 2 8 13.7 0
5 10456 Кизић Сањин 5 1     4 0       5 1.5     5.3 2 7 14.3 0 3 1 9 13 0
6 10725 Мајски Борис 3.4 1 9 13.4 4.8 1 10 15.8 0 4.6 1 13 18.6 2.5 0 9 11.5 0 1.6 1 9 11.6 0
7 10899 Тадић Богдан 5 1 5 11 2.6 0 7 9.6 0 5 1 6 12 3.5 2 8 13.5 0 4.2 1.5 12 17.7 0
8 11112 Банда Немања 5 1     5.8 1       8.3 0 13 21.3 6 2 8 16 0 5.3 1 11 17.3 0
9 11145 Станков Иван                   5.8 2 7 14.8 3.6 1       5.5 2 11 18.5 1
10 11151 Зец Небојша 1.5 0     2.6 0       5.8 0 8 13.8 5.3 0 11 16.3 0 5.8 2 13 20.8 0
11 11257 Шаргач Борис 5.7 0 7 12.7 2.8 2 20 24.8   4.5 2     5 2 13 20   6.8 2 20 28.8  
12 11457 Ђeкић Владимир 0 0     1.5 0 9 10.5 0 4.5 0 7 11.5 0 0       5.8 1.5 0 7.3 0
13 11484 Кривoшиjа Душан 0 0     0 0       0.3 0     0 0       5.3 1 5 11.3 1
14 11513 Бабић Бojан 4 1.5 14 19.5 4 0 7 11 0 4.5 2 9 15.5 3.8 1 13 17.8 0 5.7 2 5 12.7 0
15 11518 Миљкoвић Гojкo                   2.5 2 11 15.5 1.5 2 8 11.5 0 5.7 1      
16 11537 Младeнoвић Кристина 4.6 2 15 21.6 4.6 2 5 11.6 0 2 0     4 0 12 16 0 5 1 18 24  
17 11545 Вeсeлинoвић Алeксандар 2.5 0.5 8 11 4.3 0 20 24.3 4 1 0 13 14 2.8 2 16 20.8 0 2.5 0      
18 11547 Живкoв Владимир 3.5 2 10 15.5 2.8 0.5       4.1 2 7 13.1 5.5 1 9 15.5 0 5 2 7 14 0
19 11550 Шмит Гoран 4.7 2 20 26.7 5 1 10 16 0 4 2 20 26 2 2 14 18 0 3.6 1.5 10 15.1 0
20 11587 Дoдић Алeксандар 6.1 2 11 19.1 5.8 2       4.3 2 8 14.3 6.5 2 10 18.5 0 6.6 2 10 18.6  
21 11593 Гаjић Љубиша 4.9 1 8 13.9 4.8 1 7 12.8 0 6.5 1 15 22.5 -0.2         4.8 2 5 11.8 0
22 11613 Пoлимац Нeмања 2.3 0     1 0       1.5 2 9 12.5 -1.5 0       0 1.5      
23 11641 Joвић Урoш 0       3.6         3 0 7 10 3.3 0 9 12.3 0 4.25 2      
24 11674 Барчик Атила 5 2 10 17 3.3 0       5.3 2 19 26.3 4.3 2 9 15.3 0 8 2 10 20 1
25 11685 Радoванoвић Уна 0.5 1     4 1 7 12 0 2.5 2 6 10.5 3 0.5 8 11.5 0 3.8 2 8 13.8 0
26 11696 Стoкић Дejан 5.5 0.5 9 15 4.8 0.5 8 13.3 0 2.8 1 8 11.8 2.2 1 16 19.2 0 5.3 1 6 12.3 0
27 11711 Михаjлoвић Алeксандар 3 0     2.3 0       3.4 2 9 14.4 3 2       3.4 1.5 8 12.9 0
28 11749 Павлoвић Сања 2 0.5 7 9.5 4 2 13 19 0 3.5 1 6 10.5 2.1 2 8 12.1 0 0.8 1