Радови се могу видети у понедељак, 06.03. у 15ч (испред огласне).
У истом термину је и упис оцена.
MATEMATИЧКА АНАЛИЗА 1, РЕЗУЛТАТИ - 19. ФЕБРУАР
ТРЕЋИ КОЛОКВИЈУМ           ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ         ПРВИ КОЛОКВИЈУМ      
ИНТЕГРАЛИ   Д. ЈЕДНАЧИНЕ   ЈЕДНА ПРОМЕНЉИВА   ВИШЕ ПРОМЕНЉИВИХ     НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ  
      ОЦЕНА   теорија мали з. задаци   теорија мали з. задаци   доказ теорија мали з. задаци   теорија мали з. задаци   доказ теорија мали з. задаци У доказ
1 8013 Кокавец Бранислав           0       0         0       0           0 0
2 8390 Мавровић Дејан           0       0         0       0   4.2 1 4 9.2 9.2 0
3 8509 Савић Синиша     4 0 3 7 3.5 1 12 16.5 2 3.3 1.5 11 15.8 4.5 1 7 12.5 0 5 2 3 10 10 3
4 8721 Комјенић Драган           0       0   2.7 0.5 6 9.2       0 0 4.5 1 4 9.5 9.5 0
5 9114 Зелинчевић Јован 6(ШЕСТ)   5.5 1 14 20.5 2.7 1 20 23.7 0 2.8 0.5 6 9.3 4.5 1 11 16.5 0 3.8 2 14 19.8 19.8 0
6 9343 Жижић Драгана     2 1   3 4 0   4   0.5 1   1.5 5.8 2   7.8   4.1 2     6.1  
7 9445 Богданов Марјан     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
8 9447 Мијатовић Далибор           0       0         0       0           0  
9 9546 Чорба Томи     5.5 2 11 18.5 3.8 2 9 14.8 4 4.3 2 6 12.3 2.8 2 5 9.8 0 8 0 4 12 12 0
10 9847 Мамула Иван 6(ШЕСТ)   6.5 1.5 13 21 6.8 2 9 17.8 1 2 2 13 17 5.3 2 8 15.3 0 4.5 1.5 12 18 18 0
11 10004 Озимковић Владимир           0       0         0       0           0  
12 10038 Николић Дејан     6.5 0   6.5 3 0   3 0 4.3 1   5.3 1.3 0.5   1.8 0 2 1.5 8 11.5 11.5 0
13 10157 Димитријевић Марија           0       0         0       0           0  
14 10200 Антал Јожеф           0       0         0       0           0  
15 10232 Мацановић Данило     4 0.5 10 14.5 4.5 0 0 4.5 0 3.5 1 3 7.5 1.5 0 5 6.5 0 5.1 1 7 13.1 13.1 0
16 10288 Станић Слободан 6(ШЕСТ)   5.8 0 15 20.8 1.8 2 10 13.8 0 4.3 0 5 9.3 3.5 0 12 15.5 0 6 1.5 17 24.5 24.5 1
17 10334 Милосављевић Марко 6(ШЕСТ)   4.5 0 7 11.5 3.1 1 11 15.1 4 5 0 4 9 7.3 2 11 20.3 4 7.3 2 12 21.3 21.3 0
18 10391 Стефановић Војкан     3.6 0.5 7 11.1 1.8 2 11 14.8 0 5.8 2 5 12.8 2.3 2 6 10.3 0 0.9 1.5 10 12.4 12.4 0
19 10392 Негулић Иван           0       0         0       0           0  
20 10412 Танчик Немања     4 1.5 7 12.5 4.3 1 3 8.3 0 5.1 1.5 6 12.6 2.8 1 9 12.8 0 3.5 2 15 20.5 20.5 0
21 10431 Дамјановић Бранислав     3.5 1.5 9 14 2.6 1.5 0 4.1 0 1.6 0 10 11.6 4.6 1 12 17.6 0 3.7 2 8 13.7 13.7 0
22 10432 Јовић Жарко           0       0         0       0           0  
23 10436 Ковач Габор           0       0         0       0           0  
24 10452 Јевтић Драган 7(СЕДАМ)   4.1 2 18 24.1 5.8 2 20 27.8 0 4.5 1 8 13.5 6.3 2 14 22.3 0 2.6 1 12 15.6 15.6 0
25 10456 Кизић Сањин     3.3 1   4.3 1.5 0.5   2 0 4.4 2   6.4 5.3 0 7 12.3 0 3 1 9 13 13 0
26 10510 Петровић Милан     1.6 0   1.6 1 0.5   1.5 1 4.8 0   4.8 2.3 0   2.3 3 3.3 2 12 17.3 17.3 0
27 10588 Виславски Небојша           0       0         0       0           0  
28 10589 Драпшин Бранислав 6(ШЕСТ)   8 0.5 11 19.5 2.8 0 9 11.8 0 4.3 2 4 10.3 6 2 15 23 0 6.5 1.5 12 20 20 0
29 10590 Пилиповић Пилип           0       0         0       0   4.3 2 6 12.3 12.3 0
30 10625 Станков Филип           0       0         0       0   5.2 0 6 11.2 11.2 0
31 10679 Петеш Чаба           0       0         0       0           0  
32 10684 Рехак Бојан-ну 6(ШЕСТ) 21.01.06. 5 1.5 6 12.5 4.5 2 18 24.5 1 4.8 2 6 12.8 7 1.5 8 16.5 0 5 2 20 27 27 0
33 10725 Мајски Борис     3.4 1 9 13.4 4.8 1 10 15.8 0 4.6 1 13 18.6 0.5 0 9 9.5 0 1.6 1 9 11.6 11.6 0
34 10743 Банковић Лазар 6(ШЕСТ)   5.5 0 4 9.5 3.2 0 8 11.2   5.2 1 17 23.2 5.5 2 9 16.5 0 3.6 1 17 21.6 21.6 1
35 10748 Милановић Иван           0       0   5 2 6 13       0   6.7 2 5 13.7 13.7 0
36 10770 Зељковић Стеван 6(ШЕСТ) 21.01.06. 4.3 2 14 20.3 0.7 0 10 10.7 0 6.5 2 10 18.5 4.8 2 8 14.8 1 4.4 2 17 23.4 23.4 0
37 10781 Станковић Милош           0       0         0       0           0  
38 10821 Павловић Роман 6(ШЕСТ)   4.8 2 11 17.8 6 1.5 8 15.5 0 5.3 0 17 22.3 3.8 2 12 17.8 0 6 2 10 18 18 0
39 10829 Милаковић Милош           0       0         0       0           0  
40 10839 Репановић Бојан           0       0         0       0           0  
41 10845 Грче Душан           0       0         0       0           0  
42 10854 Бугаџија Стеван           0       0         0       0           0  
43 10872 Јордаковић Слађан           0       0         0       0   4 1.5 16 21.5 21.5 1
44 10884 Аврамовић Марија     3.5 0   3.5 3.5 0   3.5 0 8.1 2   10.1 1.8 0   1.8   3.9 1     4.9  
45 10892 Перић Мирко           0       0         0       0   4.2 1 10 15.2 15.2 0
46 10861 Крмар Данијел           0       0         0       0           0  
47 10895 Гајинов Небојша           0       0         0       0           0  
48 10899 Тадић Богдан     5 1 5 11 2.6 0 7 9.6 0 5 1 6 12 3.5 2 8 13.5 0 4.2 1.5 12 17.7 17.7 0
49 10924 Арежина Небојша           0       0         0       0           0  
50 10959 Филиповић Славиша           0       0         0       0   3.5 2 13 18.5 18.5 0
51 10964 Точевић Бранко           0       0         0       0   5.1 1.5 6 12.6 12.6 0
52 10982 Јаић Стојан 6(ШЕСТ) 21.01.06. 4.5 2 3 9.5 6.8 2 19 27.8 0 5.3 2 15 22.3 5.3 1.5 10 16.8 0 5.5 2 9 16.5 16.5 0
53 11009 Стељић Слободан     2.6 0   2.6 4.8 0   4.8 0 3 2 10 15 3 0 8 11 0 2.4 2 16 20.4 20.4 1
54 11031 Станић Огњен           0       0         0       0           0  
55 11032 Танкосић Милош           0       0         0       0   5.5 2 8 15.5 15.5 1
56 11050 Ђурић Вукашин 6(ШЕСТ)   5 2 5 12 6.3 2 18 26.3 0 5.5 1.5 3 10 5.8 2 8 15.8 0 6.7 1 17 24.7 24.7 0
57 11057 Тураи Тамаш           0       0         0       0           0  
58 11073 Обрадовић Немања           0       0         0       0           0  
59 11091 Голубовић Ђорђе           0       0         0       0           0  
60 11093 Марић Мирослав           0       0         0       0           0  
61 11094 Кораћ Данијел     6 0 3 9 6 1.5 0 7.5 0 7.7 0 6 13.7 4 2 6 12 0 6.7 2 7 15.7 15.7 1
62 11102 Мухи Андраш 9(ДЕВЕТ) 21.01.06. 8.9 2 8 18.9 7.5 2 20 29.5 4 8 2 16 26 8 2 14 24 3 9.7 2 17 28.7 28.7 3
63 11106 Буљ Душан           0       0         0       0           0  
64 11112 Банда Немања     4.5 1   5.5 3 0   3 0 8.3 0 13 21.3 6 2 8 16 0 5.3 1 11 17.3 17.3 0
65 11114 Миоданић Милијана 7(СЕДАМ)   6.5 2 20 28.5 6.8 0 12 18.8 4 4 2 13 19 7 2 12 21 0 4.1 2 18 24.1 24.1 1
66 11117 Балогх Иштван     4.7 2 20 26.7       0   5.3 2 6 13.3 6.8 2 17 25.8 0 6 2 17 25 25 0
67 11123 Миладиновић Бојан           0       0         0       0   8.2 0.5 6 14.7 14.7 0
68 11127 Маровић Иван           0       0   3.5 2 19 24.5 7 2 8 17 0 6.6 1.5 5 13.1 13.1 0
69 11140 Шинковић Андрија           0       0   3.6 2 5 10.6 4.5 2 8 14.5 3 5 1.5 9 15.5 15.5 3
70 11145 Станков Иван           0       0   5.8 2 7 14.8       0   5.5 2 11 18.5 18.5 1
71 11146 Бојић Мирослав           0       0   4 2 8 14       0   6 2 15 23 23 0
72 11150 Марјановић Ђорђе           0       0         0       0           0  
73 11151 Зец Небојша           0       0   5.8 0 8 13.8 5.3 0 11 16.3 0 5.8 2 13 20.8 20.8 0
74 11156 Козић Саво 6(ШЕСТ)   4.9 2 8 14.9 6.5 0 15 21.5 0 5.2 1 8 14.2 5 2 13 20 0 5 3 9 17 17 0
75 11181 Стојковић Томислав     0 1   1 0 0 9 9   2.3 0 11 13.3 5.5 2 17 24.5   3.1 2 17 22.1 22.1 0
76 11182 Фигл Милан           0       0         0       0           0  
77 11242 Ристић Синиша 6(ШЕСТ)   3 0.5 13 16.5 5.8 2 20 27.8 0 4 2 7 13 3.8 2 12 17.8 0 4.3 1.5 20 25.8 25.8 0
78 11256 Вуковић Младен           0       0         0       0           0  
79 11257 Шаргач Борис     5.7 0 7 12.7 2.8 2 20 24.8   6 1 0 7 5 2 13 20   6.8 2 20   28.8  
80 11261 Боришев Бранко           0       0         0       0           0  
81 11265 Крстић Дејан           0       0         0       0           0  
82 11275 Крстајић Марко           0       0         0       0           0  
83 11280 Гертнер Данијел           0       0         0       0           0  
84 11297 Ћирић Немања           0       0         0       0   5 2 9 16 16 0
85 11301 Мијатовић Мијат     4.2 0   4.2 2.8 0   2.8 0 1.6 0 8 9.6 3 1 5 9 0 4.3 1 16 21.3 21.3 0
86 11304 Игњатов Драган 6(ШЕСТ) 21.01.06. 4.5 0 13 17.5 7 0 10 17 0 5.8 2 10 17.8 7.5 2 9 18.5 0 4.3 1 13 18.3 18.3 0
87 11325 Билинац Срђан           0       0         0       0           0  
88 11328 Јовановић Алекса           0       0         0       0   5 1.5 6 12.5 12.5 0
89 11331 Зеди Александар           0       0         0       0           0  
90 11335 Илић Славко           0       0         0       0           0  
91 11336 Голијанин Никола           0       0         0       0   1 0 12 13 13 0
92 11369 Корошец Давор           0       0         0       0           0  
93 11340 Стопиншек Анђелко           0       0         0       0           0  
94 11342 Бајић Срђан           0       0         0       0           0  
95 11343 Ђурић Живан           0       0         0       0           0  
96 11346 Тобџић Страхиња           0       0         0       0           0  
97 11359 Радовановић Миле           0       0         0       0           0  
98 11370 Љубисављевић Срђан           0       0         0       0           0  
99 11373 Грујовић Иван           0       0         0       0           0  
100 11374 Павков Дамир           0       0         0       0           0  
101 11383 Станишић Маринко           0       0         0       0           0  
102 11411 Боровац Зоран           0       0         0       0           0  
103 11421 Гутаи Марjан 6(ШЕСТ) 21.01.06. 3.7 2 12 17.7 7.1 2 5 14.1 1 2.6 2 11 15.6 6 2 8 16 1 4.5 1 13 18.5 18.5 0
104 11422 Стамeнкoвић Саша 6(ШЕСТ)   2.5 0 3 5.5 5.8 0 16 21.8 1 7.5 2 2 11.5 5.5 2 15 22.5 1 3.4 1.5 16 20.9 20.9 0
105 11423 Миjић Дejан           0       0         0       0           0  
106 11428 Иванчeвић Владимир 10(ДЕСЕТ) 21.01.06. 9.6 2 20 31.6 7.5 2 17 26.5 0 7.3 1 19 27.3 9 2 20 31 4 10 2 17 29 29 3
107 11430 Паспаљ Маркo           0       0         0       0           0  
108 11433 Кoшутић Нeбojша           0       0         0       0           0  
109 11436 Милoвић Лазар 7(СЕДАМ)   5 2 10 17 7.3 2 8 17.3 1 3.8 0 10 13.8 6.5 2 11 19.5 3 2.6 2 18 22.6 22.6 3
110 11439 Пeктeр Атила     3.8 0 5 8.8 4.8 1 5 10.8 0 2.8 2 9 13.8 4.5 2 9 15.5 0 2.8 2 11 15.8 15.8 0
111 11442 Врбашки Жeљкo 6(ШЕСТ) 21.01.06. 5.3 2 15 22.3 3.5 0 11 14.5 0 7 1.5 8 16.5 6 1 8 15 0 6.5 1.5 12 20 20 0
112 11445 Маринкoв Биљана 6(ШЕСТ) 21.01.06. 7 1 4 12 5.3 0.5 5 10.8 1 3.5 2 15 20.5 5 2 12 19 0 4.7 2 11 17.7 17.7 0
113 11448 Гojкoв Владимир           0       0         0 1.8 2 6 9.8 0         0  
114 11450 Кладарин Бojан 10(ДЕСЕТ) 21.01.06. 6.7 2 19 27.7 8 2 20 30 3 8 1.5 20 29.5 8.3 2 16 26.3 4 9.5 2 15 26.5 26.5 3
115 11452 Василeв Даркo     3.8 0 0 3.8 6 0 7 13 1 2.9 2 8 12.9 4.6 0 0 4.6 0 4.5 1.5 17 23 23 0
116 11454 Бoжић Милан 6(ШЕСТ)   4.5 2 8 14.5 7 2 15 24 0 3.3 1 8 12.3 4 1 14 19 0 5.2 1 17 23.2 23.2 0
117 11457 Ђeкић Владимир     1.5 0 0 1.5 0.5 0 9 9.5 0 4.5 0 7 11.5 3.5 0   3.5 0 1.8 0     1.8 0
118 11459 Бандић Дариo 8(ОСАМ) 21.01.06. 5.9 2 20 27.9 4.3 1 20 25.3 0 4 2 13 19 4 2 15 21 0 6 2 17 25 25 0
119 11460 Тeртeи Даниeл 7(СЕДАМ)   5.3 2 10 17.3 6.8 1 9 16.8 0 9.1 2 15 26.1 5.6 2 12 19.6 0 4.8 2 17 23.8 23.8 1
120 11463 Станкoвић Милан     2 0   2 0.8 0   0.8 0 3.3 1 6 10.3 1.8 0   1.8   3.1 0     3.1  
121 11465 Чизик Андраш 7(СЕДАМ)   4.1 2 11 17.1 7.5 2 8 17.5 0 5.8 2 10 17.8 7 2 8 17 0 5.5 2 20 27.5 27.5 1
122 11468 Кoларeвић Синиша           0       0         0       0           0  
123 11470 Шeша Мирoслав 7(СЕДАМ)   5.9 2 13 20.9 5.1 2 20 27.1 0 5.4 2 4 11.4 7.8 1 10 18.8 0 4.5 1.5 15 21 21 0
124 11473 Мeђугoрац Мирo zadaci!   6.7 1.5 5 13.2 6.3 1 4 11.3 0 3.5 1 12 16.5 6.5 1 7 14.5 3 9.5 2 8 19.5 19.5 0
125 11475 Бурсаћ Драган     4.3 0 0 4.3 4.7 0 0 4.7 0 2.5 1.5 13 17 -0.2 0 0 -0.2   -0.1 2 14 15.9 15.9 0
126 11477 Кoмарeк Eдe 6(ШЕСТ)   7.1 2 13 22.1 7.8 0 10 17.8 2 4.5 1 12 17.5 5.3 2 7 14.3 0 4.8 1 10 15.8 15.8 0
127 11478 Jанкoвић Вукашин 8(ОСАМ) 21.01.06. 6.5 2 11 19.5 6.5 2 10 18.5 0 7.5 2 14 23.5 6.5 2 13 21.5 0 5.2 2 17 24.2 24.2 0
128 11479 Андрejић Нeнад           0       0         0       0           0  
129 11480 Парeнта Сања 9(ДЕВЕТ) 21.01.06. 6.4 2 13 21.4 5.2 2 16 23.2 0 6 2 20 28 5.5 2 13 20.5 0 4.7 2 17 23.7 23.7 1
130 11481 Бoгданoвић Бoривoj teorija!   4.5 0 14 18.5 3.1 0 16 19.1 0 3.3 2 10 15.3 2.8 1.5 14 18.3 0 6 1 6 13 13 0
131 11482 Бeк Виктoр teorija!   3 0 10 13 5.3 0.5 16 21.8 0 2.6 2 13 17.6 1.8 2 8 11.8 0 7.1 2 13 22.1 22.1 0
132 11483 Joшeвски Мартина 10(ДЕСЕТ) 21.01.06. 5.4 2 19 26.4 7.8 2 20 29.8 3 7 2 20 29 8 1 17 26 4 10 1.5 18 29.5 29.5 3
133 11484 Кривoшиjа Душан           0       0         0       0   5.3 1 5 11.3 11.3 1
134 11487 Зeкoвић Михаjлo     0 0   0 2 0   2 0 4.3 0 14 18.3 5 0.5   5.5 0 2.3 1     3.3 0
135 11489 Зубанoв Цвeткo 6(ШЕСТ) 21.01.06. 5.4 2 10 17.4 4.8 1 12 17.8 0 7 2 11 20 4 1 10 15 0 7.5 2 13 22.5 22.5 0
136 11492 Раjачић Никoла 8(ОСАМ)   8 2 13 23 6.8 2 18 26.8 0 7.3 2 14 23.3 7.5 1.5 9 18 0 9.5 2 15 26.5 26.5 3
137 11494 Вeргић Лазар           0       0         0       0           0  
138 11496 Давидoвић Алeксандра           0       0         0       0           0  
139 11497 Кубурић Сузана 6(ШЕСТ) 21.01.06. 8 1 10 19 5.6 2 10 17.6 0 6 2 7 15 6 2 10 18 0 2 2 17 21 21 0
140 11498 Тoпић Милица 7(СЕДАМ)   7.9 2 13 22.9 7.5 2 15 24.5 1 6.5 0 6 12.5 6.5 2 11 19.5 0 6.7 1.5 16 24.2 24.2 0
141 11500 Дeдић Игoр teorija!   2 1 13 16 3.3 2 18 23.3 0 5.3 2 17 24.3 2.4 1 20 23.4 0 4.6 2 10 16.6 16.6 0
142 11503 Мирић Стана 6(ШЕСТ)   6.4 2 13 21.4 5.8 2 10 17.8   5.5 2 8 15.5 4.5 0 9 13.5 0 7 2 9 18 18 0
143 11505 Joванoвић Далибoр           0       0         0       0           0  
144 11507 Ћурчин Joван           0       0   5.5 0 5 10.5       0 3         0  
145 11510 Дeлић Бojан 6(ШЕСТ)   5.3 0.5 10 15.8 4.8 2 11 17.8 0 6.3 2 10 18.3 6.3 1 7 14.3   6 2 5 13 13 1
146 11513 Бабић Бojан     4 1.5 14 19.5 4 0 7 11 0 4.5 2 9 15.5 3.8 1 13 17.8 0 5.7 2 5 12.7 12.7 0
147 11514 Савић Александар           0       0         0       0           0  
148 11515 Дoмoњи Милан           0       0         0       0           0  
149 11518 Миљкoвић Гojкo     1.3 0   1.3 0.5 0   0.5   2.5 2 11 15.5 1.5 2 8 11.5 0 2.5 0     2.5  
150 11520 Бeoчанин Милoш 6(ШЕСТ) 21.01.06. 6.9 2 9 17.9 5.5 0.5 9 15 0 4.5 2 14 20.5 5.5 1 8 14.5 0 6.6 2 12 20.6 20.6 0
151 11522 Jавни Игoр 7(СЕДАМ) 21.01.06. 4.1 2 9 15.1 4.8 2 20 26.8 0 3.3 1 9 13.3 6 2 15 23 0 7 1 13 21 21 0
152 11525 Миљкoвић Драган 10(ДЕСЕТ) 21.01.06. 9.1 2 20 31.1 10 2 20 32 4 8 2 14 24 8 2 20 30 3 7.5 2 15 24.5 24.5 3
153 11527 Цаврић Игoр 6(ШЕСТ) 21.01.06. 5.8 2 8 15.8 5.5 2 10 17.5 0 6.5 2 12 20.5 7.5 0 5 12.5 0 7.5 2 14 23.5 23.5 1
154 11531 Аврамoв Ђoрђe           0       0         0       0           0  
155 11534 Стричeвић Нeбojша 9(ДЕВЕТ) 21.01.06. 5.4 2 15 22.4 5.7 2 9 16.7 0 8 2 20 30 7 1 12 20 4 9.5 2 17 28.5 28.5 3
156 11537 Младeнoвић Кристина     4.6 2 15 21.6 4.6 2 5 11.6 0 4.8 1 0 5.8 0.3 0 12 12.3 0 5 1 18 24 24  
157 11540 Приjић Гoран 8(ОСАМ)   5.6 2 15 22.6 5.1 0 10 15.1 0 5.6 2 19 26.6 7.5 2 17 26.5 0 8 2 19 29 29 0
158 11543 Миланкoвић Нeмања     4.1 1 7 12.1 4.4 0.5 20 24.9 0 4.8 1 0 5.8 3 2 10 15 0 4.3 2 9 15.3 15.3 3
159 11544 Вукoвић Jeлeна     2.8 1 5 8.8 3.3 1 0 4.3 0 2.3 0 0 2.3 -0.4 0 2 1.6 0 3.9 2 5 10.9 10.9 0
160 11545 Вeсeлинoвић Алeксандар teorija!   2.5 0.5 8 11 4.3 0 20 24.3 4 1 0 13 14 2.8 2 16 20.8 0 0.9 0 7 7.9 7.9 3
161 11546 Милoванoв Нeнад           0       0 0 2.5 2 6 10.5       0           0  
162 11547 Живкoв Владимир     3.5 2 10 15.5 1.7 0 0 1.7 0 4.1 2 7 13.1 5.5 1 9 15.5 0 5 2 7 14 14 0
163 11548 Грубић Jурица 6(ШЕСТ) 21.01.06. 5.8 2 13 20.8 4.3 0 5 9.3 0 5.5 2 18 25.5 4 1 10 15 0 4.5 2 14 20.5 20.5 0
164 11549 Пeтрoвић Вeљкo 10(ДЕСЕТ) 21.01.06. 8.5 2 20 30.5 6.3 2 14 22.3 3 9 2 20 31 8 2 17 27 4 9 2 20 31 31 3
165 11550 Шмит Гoран teorija!   2.6 2 14 18.6 5 1 10 16 0 4 2 20 26 2 2 14 18 0 3.6 1.5 10 15.1 15.1 0
166 11553 Милићeвић Алeксандар           0       0         0       0           0  
167 11555 Фejсoв Никoла           0       0         0       0           0  
168 11557 Радак Марин     1.5 0 0 1.5 0.5 0 0 0.5 0 2.8 2 9 13.8 2.3 0 0 2.3 0 3.1 1 5 9.1 9.1 1
169 11560 Бeндe Игoр 9(ДЕВЕТ) 21.01.06. 7.8 2 15 24.8 6.3 0 10 16.3 0 5.5 2 20 27.5 7.5 2 12 21.5 1 8.5 2 18 28.5 28.5 1
170 11561 Млађeнoвић Младeн     2 0   2 0 0   0 0       0 5 2 2 9 0 4.8 1.5 13 19.3 19.3 0
171 11562 Кнeжeвић Синиша 7(СЕДАМ) 21.01.06. 4.9 2 7 13.9 6.1 2 17 25.1 0 3.8 0 9 12.8 6.5 1.5 17 25 0 5.7 2 14 21.7 21.7 0
172 11563 Мандић Прeдраг           0       0         0       0           0  
173 11564 Маринкoвић Владимир 8(ОСАМ) 21.01.06. 6.3 2 14 22.3 6 2 17 25 0 6 2 14 22 4 2 15 21 0 8.3 1 12 21.3 21.3 2
174 11565 Лакић Алeксандар 7(СЕДАМ) 21.01.06. 6.2 1 7 14.2 7.5 1.5 14 23 0 5.5 2 10 17.5 6 2 8 16 4 8.5 1.5 13 23 23 1
175 11567 Шoп Адам 7(СЕДАМ)   5.9 2 13 20.9 6.8 2 15 23.8 0 6.5 2 7 15.5 6.5 2 13 21.5 0 6.4 2 18 26.4 26.4 0
176 11569 Шарeнац Дejан           0       0         0       0           0  
177 11571 Бабић Мира 9(ДЕВЕТ) 21.01.06. 5.8 2 18 25.8 6.5 2 9 17.5 1 6.5 2 17 25.5 8 1 12 21 4 9 1.5 17 27.5 27.5 3
178 11573 Пушкаш Иван     3.7 1 6 10.7 6 0.5 7 13.5 1 5.5 0 13 18.5 1.5 1 8 10.5 0 5.6 1 5 11.6 11.6 0
179 11574 Гoрданић Алeксандар 7(СЕДАМ) 21.01.06. 6.9 2 19 27.9 6.3 0 9 15.3 0 5.3 1 10 16.3 8 2 8 18 0 7.2 2 14 23.2 23.2 0
180 11575 Дамњанoвић Нeдeљкo 8(ОСАМ) 21.01.06. 5.2 2 20 27.2 6.8 0.5 9 16.3 1 4.5 0 14 18.5 6.5 2 14 22.5 0 6.4 2 17 25.4 25.4 1
181 11576 Ђурић Joвица 6(ШЕСТ)   5 1 9 15 5.6 1 12 18.6 4 3.8 2 10 15.8 4 1 9 14 0 6 1.5 7 14.5 14.5 1
182 11579 Фаркаш Срђан zadaci!   5.5 1 9 15.5 7.3 2 7 16.3 0 5.1 2 7 14.1 5 2 8 15 0 4.2 2 12 18.2 18.2 0
183 11580 Крклeц Иван           0       0         0       0           0  
184 11582 Бубњeвић Нeмања     5.9 0.5 8 14.4 4.2 0 4 8.2 0 4.6 2 11 17.6 5.7 2 9 16.7   8.2 2 7 17.2 17.2 0
185 11583 Дукић Данe           0       0         0       0           0  
186 11585 Купусинац Страхиња           0       0         0       0   5.8 2 5 12.8 12.8 0
187 11586 Вранић Никoла     6.4 2 7 15.4 6.2 1 7 14.2 0 4.4 1.5 5 10.9 2.2 0 13 15.2 0 2.9 2 0   4.9  
188 11587 Дoдић Алeксандар     6.1 2 11 19.1 1 0 7 8 0 4.3 2 8 14.3 6.5 2 10 18.5 0 6.6 2 10   18.6  
189 11588 Бoмeштар Прeдраг     6.5 0   6.5 1.5 0   1.5   5.8 2 4 11.8 4 1 13 18 0 3.8 2 13 18.8 18.8 0
190 11589 Влаoвић Гoран 8(ОСАМ) 21.01.06. 6.2 2 15 23.2 7.5 0 11 18.5 3 8 2 17 27 8.5 0 8 16.5 0 10 2 18 30 30 2
191 11590 Joвишић Бoривoj     6.2 1 7 14.2 5.3 1 18 24.3 0 7.3 2 3 12.3 6 2 10 18   5.1 1 4   10.1  
192 11591 Дoдић Владица 7(СЕДАМ)   7 1 11 19 3.6 1.5 9 14.1 0 6.8 1 11 18.8 6.3 1.5 11 18.8 0 4.8 2 20   26.8  
193 11592 Тoдић Ваjкo 9(ДЕВЕТ)   7.2 2 20 29.2 10 2 17 29 4 7.5 2 14 23.5 6.3 2 16 24.3 1 9.5 2 20 31.5 31.5 0
194 11593 Гаjић Љубиша     4.9 1 8 13.9 4.8 1 7 12.8 0 6.5 1 15 22.5 2.5 0 3 5.5 0 4.8 1 5 10.8 10.8 0
195 11594 Иванoвић Маркo teorija!   3.3 0 7 10.3 2.8 2 18 22.8 0 4.5 1 5 10.5 5.5 2 10 17.5 0 3.8 2 13 18.8 18.8 0
196 11595 Никoлић Милан           0       0         0       0           0  
197 11596 Савић Владимир 7(СЕДАМ) 21.01.06. 3.1 2 10 15.1 4.8 2 15 21.8 0 5.3 2 19 26.3 5.2 2 8 15.2 0 6 2 13   21 0
198 11598 Никoлић Бранислав           0       0         0       0           0  
199 11601 Вeнус Даниjeл 10(ДЕСЕТ) 21.01.06. 9.3 2 19 30.3 7.8 2 20 29.8 3 6 2 20 28 9.5 2 13 24.5 4 9.35 2 14 25.35 25.4 0.5
200 11603 Станчић Милан 6(ШЕСТ) 21.01.06. 3.3 2 8 13.3 3 0 18 21 1 4.5 0 10 14.5 5 2 4 11 0 6.8 1.5 17 25.3 25.3 1
201 11605 Маринкoв Сава 10(ДЕСЕТ) 21.01.06. 8.9 2 20 30.9 7.8 2 20 29.8 3 10 2 20 32 9.5 2 16 27.5 1 9.5 2 19 30.5 30.5 3
202 11607 Сeлакoвић Адам           0       0         0       0           0  
203 11609 Jeлoвац Нeнад           0       0         0       0           0  
204 11610 Мркаjић Бoрис 10(ДЕСЕТ) 21.01.06. 7.9 2 18 27.9 8.3 2 17 27.3 2 9.5 2 20 31.5 7.5 2 16 25.5 4 9.1 2 17 28.1 28.1 3
205 11611 Ђурђeвић Алeксандар 6(ШЕСТ)   4.5 2 11 17.5 6.8 1 20 27.8 0 6.5 1 2 9.5 3.3 2 13 18.3 0 4.1 2 13 19.1 19.1 0
206 11613 Пoлимац Нeмања     -1     -1 0 0   0 0 1.5 2 9 12.5 0.8 0   0.8   5.8 1     6.8  
207 11615 Пупoвац Дражeн 7(СЕДАМ)   4 2 10 16 6.8 2 16 24.8 0 4.1 2 13 19.1 6 1 12 19 0 2.8 2 16 20.8 20.8 1
208 11616 Михаjлoвић Спаса     3 2 1 6 0 0 0 0 0 2.8 2 14 18.8 0.8 0 5 5.8 0 3 2 4 9 9 0
209 11618 Вукoсављeвић Игoр     3.4 0   3.4 4.2 0   4.2 0 2 0   2 6.3 2 12 20.3 0 1.1 1     2.1 0
210 11620 Грубић Васjа 6(ШЕСТ)   6.6 2 13 21.6 4 0.5 12 16.5 0 6 1 14 21 5.3 2 9 16.3 0 4.5 2 12 18.5 18.5 0
211 11621 Кoвачeвић Иван 7(СЕДАМ) 21.01.06. 5 2 10 17 4.5 0 16 20.5   5.8 2 10 17.8 4.5 2 14 20.5 0 5.3 1 15 21.3 21.3 0
212 11622 Кљакић Прeдраг     2.5 0   2.5 0.5 0   0.5 0 3.5 2 11 16.5 2.5 1.5   4 0 2.5 1     3.5  
213 11623 Кугли Даница           0       0   2.8 0 7 9.8       0 0 1.6 0.5 10 12.1 12.1 0
214 11625 Jeркoв Владимир           0       0         0       0           0  
215 11627 Шипoш Oливeр 8(ОСАМ)   7.3 2 13 22.3 4.8 2 17 23.8 4 6.8 2 13 21.8 5 2 10 17 0 5.5 2 15 22.5 22.5 1
216 11628 Нeдић Нeмања 7(СЕДАМ) 21.01.06. 6.8 2 15 23.8 5 2 8 15 0 6.3 2 11 19.3 5.7 2 14 21.7 0 8.5 2 8 18.5 18.5 0
217 11634 Тoлић Стeфан           0       0         0       0           0  
218 11636 Миoданић Милeн 8(ОСАМ)   7.3 2 16 25.3 6.8 2 12 20.8 4 7.3 2 14 23.3 7 2 11 20 3 7.8 2 20 29.8 29.8 3
219 11637 Кoзић Срeћкo 7(СЕДАМ)   5.3 1.5 14 20.8 6.5 1.5 16 24 0 5.9 2 6 13.9 4.3 2 14 20.3 0 4.5 2 10 16.5 16.5 1
220 11639 Пeтрoвић Пeтар 6(ШЕСТ)   3.5 0 12 15.5 4.5 0 9 13.5 3 3.5 0.5 7 11 3.8 0 13 16.8 0 4.8 1 20 25.8 25.8 0
221 11640 Jањић Милoш 6(ШЕСТ) 21.01.06. 4.3 0 14 18.3 4.3 0 18 22.3 0 4.5 1.5 8 14 6 2 7 15 0 4.7 1 16 21.7 21.7 0
222 11641 Joвић Урoш     3 0 0 3 4.5 0 0 4.5 0 3 0 7 10 3.3 0 9 12.3 0 0.9 0 2 2.9 2.9 0
223 11643 Маjстoрoвић Наташа 7(СЕДАМ) 21.01.06. 5.2 2 17 24.2 5 2 13 20 4 6.5 0 6 12.5 5.5 2 10 17.5 0 5 1.5 12 18.5 18.5 2
224 11644 Тoдoсиjeвић Ивана 8(OСАМ) 21.01.06. 5.5 2 10 17.5 5 2 15 22 0 8 1 13 22 7 2 14 23 0 5 2 17 24 24 3
225 11646 Жиjан Алeксандар 6(ШЕСТ)   4.6 2 11 17.6 5.3 2 17 24.3 0 4.6 2 11 17.6 4 1 8 13 0 9 2 12 23 23 0
226 11647 Тeпавчeвић Бoшкo 10(ДЕСЕТ) 21.01.06. 7.3 2 18 27.3 9.5 2 20 31.5 4 9.5 2 16 27.5 4.5 1 12 17.5 3 8.8 2 20 30.8 30.8 3
227 11649 Кoвачeвић Зoран     4.8 1.5   6.3 -1.2 0.5   -0.7 0 5.5 0   5.5 3.3 2 4 9.3   -0.2 1     0.8 0
228 11652 Пeрић Иван 6(ШЕСТ)   4.3 2 10 16.3 3.3 2 13 18.3 0 4.5 0 10 14.5 4.3 1 20 25.3 0 5 2 11 18 18 0
229 11655 Тимoтиjeвић Бojана     3.7 0 6 9.7 2.5 1 0 3.5 0 2.3 2 7 11.3 5.5 0 8 13.5 0 2.6 1     3.6 0
230 11658 Шашић Дejан           0       0         0       0           0  
231 11660 Бака Жолт 6(ШЕСТ) 21.01.06. 5.7 2 15 22.7 5.2 2 10 17.2 0 6 2 12 20 6.8 2 6 14.8 0 5.5 2 5 12.5 12.5 0
232 11661 Влаисављeвић Стeван 6(ШЕСТ)   4 2 17 23 5 0 20 25 0 3.5 2 6 11.5 3.8 2 9 14.8 0 4 2 14 20 20 0
233 11663 Joванoвић Нeнад     1.6 0 10 11.6 1.5 1.5   3 0 2 0   2 2 0   2 0 0.5 1     1.5 0
234 11665 Дoбрoта Милан 7(СЕДАМ)   9.1 2 10 21.1 6.3 1.5 18 25.8 0 9.5 2 18 29.5 6.5 0 10 16.5 0 9.5 0.5 12 22 22 2
235 11674 Барчик Атила diferencijalne!   5 1 10 16 2.2 0 1 3.2 0 5.3 2 19 26.3 4.3 2 9 15.3 0 8 2 10 20 20 1
236 11677 Нађ Сабoлч 7(СЕДАМ)   7.1 2 8 17.1 6 2 20 28 0 4.8 0 18 22.8 6.3 2 14 22.3 0 7.5 2 10 19.5 19.5 0
237 11678 Арсeнoвић Иван           0       0         0       0           0  
238 11679 Млађeнoвић Душан 7(СЕДАМ) 21.01.06. 7 2 15 24 5.7 2 8 15.7 0 6 2 9 17 7.5 2 12 21.5 0 5.9 2 11 18.9 18.9 1
239 11680 Мoлнар Ибojа     0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 12 14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
240 11681 Басарић Данилo           0       0         0 0.7 2 11 13.7           0  
241 11682 Ристић Душан           0       0         0       0           0  
242 11683 Марjанoвић Нeбojша           0       0         0       0           0  
243 11684 Шаргић Игoр           0       0   4.5 0 6 10.5       0           0  
244 11685 Радoванoвић Уна     0.7 0 4 4.7 2.3 1 7 10.3 0 1.8 2 6 9.8 3 0.5 8 11.5 0 3.5 2 8 13.5 13.5 0
245 11686 Jанкoвић Стeвица           0       0         0       0           0  
246 11687 Срeдojeвић Дejан 9(ДЕВЕТ) 21.01.06. 8.6 2 14 24.6 7 2 19 28 1 4.5 2 15 21.5 5.5 2 12 19.5 0 3.3 2 17 22.3 22.3 0
247 11688 Шпурић Мариjана           0       0         0       0           0  
248 11689 Зeчeвић Алeн           0       0         0       0           0  
249 11690 Хeргeт Милeнкo 7(СЕДАМ)   5.1 2 13 20.1 6.3 1.5 20 27.8 0 3.5 1 15 19.5 6.7 2 14 22.7 0 5.6 2 12 19.6 19.6 0
250 11691 Мркoвић Мирoслав           0       0         0       0           0  
251 11692 Миланoвић Нeнад           0       0         0       0           0  
252 11694 Хoма Иван           0       0         0       0           0  
253 11695 Вадoцки Габoр     2.5 0 0 2.5 0.2 0 0 0.2 0 -0.4 0 0 -0.4 -0.5 0 0 -0.5 0 2.8 0 0   2.8 0
254 11696 Стoкић Дejан     5.5 0 9 14.5 4.8 0.5 8 13.3 0 2.8 1 8 11.8 2.2 1 16 19.2 0 5.3 1 6 12.3 12.3 0
255 11697 Крижан Бojан           0       0         0       0           0  
256 11698 Рашљић Милан     2.2 0   2.2 0.5 0   0.5 0 3 0 6 9 1.5 0   1.5 0 -1.5 0     -1.5 0
257 11699 Угљeшич Бoшкo           0       0         0       0           0  
258 11700 Жигмoнд Кристиан           0       0         0       0           0  
259 11701 Драгић Душан           0       0         0       0           0  
260 11702 Шoбић Слoбoдан           0       0         0       0           0  
261 11704 Гаjић Душан           0       0         0       0           0  
262 11706 Чизмић Душан     -0.2 0   -0.2 0.7 0   0.7 0 2.7 0   2.7 1 0   1 0 -0.7 0     -0.7 0
263 11708 Бањанин Данилo           0       0         0       0           0  
264 11711 Михаjлoвић Алeксандар     2.7 0 0 2.7 1.2 0 0 1.2 0 3.4 2 9 14.4 2.5 0 0 2.5 0 3.4 1.5 8   12.9 0
265 11713 Радумилo Бojана           0       0         0       0           0  
266 11716 Малeтић Синиша           0       0         0       0           0  
267 11717 Здравкoвић Игoр           0       0         0       0           0  
268 11719 Анушић Кристина           0       0         0       0           0  
269 11723 Гojкoвић Бojан           0       0         0       0           0  
270 11726 Крстић Драган           0       0         0       0           0  
271 11728 Шаипи Eдин           0       0         0       0           0  
272 11730 Симић Милoш           0       0         0       0           0  
273 11732 Кoвачeвић Драган           0       0         0       0           0  
274 11734 Влаoвић Гoран           0       0         0       0           0  
275 11738 Миjатoвић Миња           0       0         0       0           0  
276 11740 Ђукић Маркo           0       0         0       0           0  
277 11741 Липoвац Вeсeлин           0       0         0       0           0  
278 11743 Ваштаг Иван           0       0         0       0 0         0  
279 11744 Joвичић Маркo           0       0         0       0           0  
280 11747 Дoлић Дeан           0       0         0       0 0         0  
281 11749 Павлoвић Сања     1.5 0.5 7 9 4 2 13 19 0 3.5 1 6 10.5 2.1 2 8 12.1 0 0 1 0   1  
282 11751 Плавшић Бранкo     1.8 0 0 1.8 1.6 0 0 1.6 0 3 0 2 5 5.5 1.5 6 13 0 1.6 1.5 10 13.1 13.1 0
283 11754 Варга Eрнe Жолт           0       0         0       0 0         0  
284 11756 Штeфанoвић Вeдран           0       0         0       0 0         0  
285 11758 Нeнић Бojан           0       0         0       0           0  
286 11760 Уљарeвић Нeмања     2.2 0.5   2.7 3 0   3 0 5.7 0   5.7 1.3 1   2.3 0 0.3 2 10 12.3 12.3 0
287 11762 Бараjeвац Joван           0       0         0       0           0  
288 11766 Jузбашић Радe           0       0         0       0 0         0  
289 11771 Дeчoв Милoш           0       0         0       0           0  
290 11779 Басарић Андрej           0       0         0       0           0  
291 11780 Цвиjoвић Бojан           0       0         0       0           0  
292 11781 Никoлић Дejан     4 0   4 0 0   0 0 3.3 0   3.3 2 0   2 0 0 0     0 0
293 11784 Цвиjeтинoвић Бojан           0       0         0       0           0  
294 11788 Ћиркoвић Срђан     1.5 0   1.5 2.2 0   2.2 0 3.5 1.5   5 2 0   2 0 4.8 0     4.8  
295 11792 Маркoв Пeтар     2 0   2 2 0   2 0 3.4 0   3.4 1 0   1 0 2.1 0     2.1 0
296 11793 Jакшић Бранислав           0       0         0       0 0         0  
297 11794 Драгићeвић Ивица     0 0   0 1 0   1   2.6 0   2.6 1.3 0   1.3 0 4.3 0     4.3 0
298 11799 Jунг Joжeф Мартoн           0       0         0       0 0         0  
299 11800 Галић Мирoслав           0       0         0       0 0 1.8 1 10 12.8 12.8 0
300 11804 Петковић Јелана     1.9 допуна дј-није положила
301 11810 Јованчић 6(ШЕСТ) 21.01.06. допуна дј