DRUGI KOLOKVIJUM     PRVI KOLOKVIJUM    
Funkcije 1 promenljive Funkcije > promenljivih NIZOVI, FUNKCIJE
R.B. indeks prezime ime TEORIJA MALI Z. ZADACI UKUPNO TEORIJA MALI Z. ZADACI UKUPNO DOKAZ TEORIJA MALI Z. ZADACI UKUPNO DOKAZ
1 E11039 Čiča Vladimir                   6.9 2 12 20.9 0
2 E11318 Milanko Milan                            
3 E11419 Grubović Dragoljub 5 2 20 27 4.8 1.5 20 26.3 0.5 5.7 2 16 23.7 0
4 E11420 Kovač Ernest                   0.1 0 0 0.1 0
5 E11425 Čigoja Branka 5.9 2 17 24.9 9 2 20 31 1 5.8 2 2 11.3 1.5
6 E11426 Kovačev Nikola                   0.8 2 0 2.8 0
7 E11427 Konjović Boško 3.4 2 20 25.4 1.2 0 7 8.2 0          
8 E11429 Čonjić Dejan 6.2 0 0 6.2 2.8 0 0 2.8 0 6.2 0 0 7.2 1
9 E11431 Vujović Dušan 6.5 0 15 21.5 0.6 0 0 0.6 0 4.8 0 1 5.8 0
10 E11432 Rapaić Stevan                            
11 E11434 Zebić Miloš 5.8 1 20 26.8 6.3 1.5 15 22.8 1 5 2 6 16 3
12 E11435 Božanić Nebojša                   4.6 0.5 17 25.1 3
13 E11437 Martinov Ivona 7.8 1 20 28.8 9.5 2 20 31.5 2 8 2 13 26 3
14 E11438 Pavličević Milana 2.4 1 15 18.4 6.3 1.5 10 17.8 0 5.8 1.5 9 16.3 0
15 E11440 Mićić Vladimir 4.1 0 0 4.1 0.1 0 0 0.1 0 3.4 1 0 4.4 0
16 E11441 Živković Bojan 0.3 0 9 9.3 -0.2 0 0 -0.2 0 0.4 1 4 5.4 0
17 E11443 Klisarić Ljiljana 2.6 1 7 10.6 0.4 0 3 3.4 0 4.3 1.5 6 13.8 2
18 E11444 Bojko Mariana 5 0 15 20 3.1 2 0 5.1 0          
19 E11446 Stojanov Ivana 7.8 2 20 29.8 9 2 19 30 1.5 8.7 2 17 30.7 3
20 E11447 Živković Nemanja 9.1 2 20 31.1 9.5 2 20 31.5 1.5 9 2 20 34 3
21 E11449 Samardžić Nataša 7.8 2 18 27.8 10 2 20 32 1.5 8.3 2 17 30.3 3
22 E11451 Tovilović Dragana 6 0 15 21 5 0.5 14 19.5 0 7 2 6 15 0
23 E11453 Panić Marko 10 2 20 32 8.5 2 20 30.5 1 7.9 2 12 21.9 0
24 E11455 Ljubojević Marko                   1.8 1.5 8 11.3 0
25 E11456 Kuburović Damjan                   1.9 2 2 5.9 0
26 E11458 Jerković Slaven 5.6 0 2 7.6 5.5 0 0 5.5 0 5.1 0 7 12.1 0
27 E11461 Ivančić Ivan                   2.3 2 1 5.3 0
28 E11462 Dakić Bojan 1.2 0 0 1.2 -0.9 0 0 -0.9 0 5.5 1 1 7.5 0
29 E11463 Stanković Milan                   -1.3 2 0 0.7 0
30 E11464 Drobac Miroslav 2.1 1 2 5.1 4.5 1 0 5.5 0 3.3 0 7 10.3 0
31 E11466 Petrović Duško 8.8 2 12 22.8 9.3 1 20 30.3 1 9.3 2 13 24.3 0
32 E11467 Ćirilović Mirko 5.8 2 20 27.8 8 2 18 28 0 6 2 14 22 0
33 E11469 Mrđen Nenad 4.9 0 14 18.9 1 0 4 5 0 3.3 1.5 8 12.8 0
34 E11471 Beljić Željko                   1.8 1 3 7.8 2
35 E11472 Stojanović Srboljub                   2.5 1 4 7.5 0
36 E11474 Stupar Dragan 5.5 0 16 21.5 5.3 2 12 19.3 0 6.8 2 8 16.8 0
37 E11476 Vojvodić Nebojša                   3.8 0 0 3.8 0
38 E11485 Ćeranić Tamara 5.5 0.5 17 23 6.2 2 17 25.2 0 5.3 1 15 21.3 0
39 E11486 Glišić Marko 6.2 0 8 14.2 6.8 0 0 6.8 0 0.7 2 0 2.7 0
40 E11488 Đukić Stevica                   4 1 5 10 0
41 E11490 Karlečik Dijana 5.8 2 15 22.8 5.3 2 7 14.3 0 5.5 2 16 23.5 0
42 E11491 Antić Danka                   6 2 0 8 0
43 E11493 Ilić Nada                            
44 E11495 Bošković Miloš 4.3 0 16 20.3 4.8 1.5 14 20.3 2 5.3 2 9 16.3 0
45 E11499 Vasić Mirko                            
46 E11501 Krasko Vladimir 5.1 1 15 21.1 3.5 0 7 10.5 0 4.6 1 2 7.6 0
47 E11502 Brkljač Branko 4.9 2 11 17.9 6.1 0 0 6.1 2 7.1 2 9 20.6 2.5
48 E11506 Lazinica Dragan 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4.6 1 4 9.6 0
49 E11508 Lugonja Jovana 3.3 0 14 17.3 6.3 1.5 14 21.8 0 5.1 2 3 10.1 0
50 E11509 Panjkov Zdravko 7.4 1 15 23.4 2.9 2 10 14.9 1 6.1 1 13 20.1 0
51 E11511 Ključkovski Petar 3 2 17 22 5.5 2 17 24.5 0          
52 E11512 Uzelac Božidarka 4.1 1 15 20.1 5.8 1.5 11 18.3 2 3.4 2 11 17.4 1
53 E11514 Savić Aleksandar 5.2 1 19 25.2 3.8 2 16 21.8 0 7.2 2 13 22.2 0
54 E11516 Bratić Arijana 7.6 0 4 11.6 5.8 0 0 5.8 0 6 1 5 12 0
55 E11517 Denić Milan 5.8 1 15 21.8 3.4 1.5 7 11.9 0 1.5 1 7 9.5 0
56 E11519 Kurtović Dejan 6.8 2 20 28.8 7.6 2 14 23.6 0 5.5 2 11 18.5 0
57 E11521 Simić Petar 7.8 0 0 7.8 5.7 0 0 5.7 0 4.1 0 0 4.1 0
58 E11523 Milovanović Ranko 5.5 1.5 15 22 6.2 2 14 22.2 0 7.8 2 14 23.8 0
59 E11524 Inić Rajko 0 1 16 17 0 0 7 7 0 4.8 2 5 11.8 0
60 E11526 Petričković Aleksandar                            
61 E11528 Vojnović Sonja                   0.1 1.5 1 2.6 0
62 E11529 Knežević Stanko 8.5 2 20 30.5 9.3 2 17 28.3 3 9.3 1 11 24.3 3
63 E11530 Romić Branko                   0.2 1 0 1.2 0
64 E11533 Gazivoda Nemanja 4.8 1 0 5.8 1.5 0 0 1.5 0 2.5 1 6 9.5 0
65 E11535 Gutai Ivan                            
66 E11536 Davidović Duško                   0.8 1.5 5 7.3 0
67 E11538 Ostrogonac Stevan 5 0 5 10 1.2 0 0 1.2 0 5.3 2 2 9.3 0
68 E11539 Pikula Anđelko 6.8 1.5 20 28.3 5.6 0 6 11.6 0 5.1 1.5 9 15.6 0
69 E11541 Uzelac Marko 6.9 1 20 27.9 6.3 2 7 15.3 3 7.7 2 20 32.7 3
70 E11542 Kljakić Milutin                   5.2 2 0 7.2 0
71 E11551 Đukić Dušan 5.8 0 4 9.8 6.2 0 0 6.2 0 5.6 2 1 8.6 0
72 E11552 Mijatović Gorana 7.6 1 20 28.6 7.5 1.5 16 25 2 6 2 16 27 3
73 E11554 Bajić Jovan 6.3 2 20 28.3 8.5 2 20 30.5 1 7.5 1.5 20 29 0
74 E11556 Poučki Milan 5.6 1.5 20 27.1 9.3 0.5 18 27.8 2.5 8.3 2 15 28.3 3
75 E11558 Ljubojev Vladimir 7 2 18 27 7.5 1.5 20 29 0 8.5 2 12 22.5 0
76 E11559 Presječan Zoran                   5.1 1 13 19.1 0
77 E11566 Rašeta Boško 2.2 0 4 6.2 0.5 0 0 0.5 0 2 1 8 11 0
78 E11568 Pejanović Miloš                   1.2 0 0 1.2 0
79 E11570 Dedijer Sanja 7.8 0 0 7.8 5.7 0 2 7.7 0 7.7 2 13 22.7 0
80 E11572 Matić Boban 4 1 17 22 4.5 0.5 12 17 0 4.5 1 14 19.5 0
81 E11577 Milutinović Nebojša 3 0 7 10 9 1 16 26 0 3 2 12 17 0
82 E11578 Dimitrijević Ilija 5.8 0 6 11.8 8.5 0 5 13.5 0 2.8 2 4 8.8 0
83 E11581 Lisov Nikola 4 0 5 9 0.5 0 0 0.5 0 7.3 0.5 11 18.8 0
84 E11584 Mijatović Nikola                            
85 E11599 Marković Zdravko                   0.1 0.5 0 0.6 0
86 E11600 Brajković Danka 1.8 0 5 6.8 1 0 2 3 0 -0.5 1.5 1 2 0
87 E11602 Mokanj Ivan                            
88 E11604 Lazarević Velibor 7.1 0 9 16.1 4.8 0 1 5.8 1 7.8 1.5 0 9.3 0
89 E11608 Krstić Goran 6.3 0 13 19.3 6.6 2 18 26.6 3 8 2 14 24 0
90 E11612 Nejgebauer Viktor 4.2 0 10 14.2 3.3 1 7 11.3 0 0.2 2 2 7.2 3
91 E11614 Dubovac Miljan 2.7 0 3 5.7 1 1 3 5 0 4.2 1.5 2 7.7 0
92 E11617 Ćalušić Marko                   1.3 0 0 1.3 0
93 E11619 Kisić Milica 7.2 2 15 24.2 8.5 2 20 30.5 1.5 7.8 1.5 3 15.3 3
94 E11624 Lauš Darko                   7.9 1 14 25.9 3
95 E11626 Čabrilo Nenad                   0 0 0 0 0
96 E11629 Subašić Miloš 5.4 1 18 24.4 7.1 2 17.5 26.6 2.5 5.6 2 15 22.6 0
97 E11630 Radovanović Goran 0 1 14 15 0 0 4 4 0 6.7 0.5 8 15.2 0
98 E11631 Mićić Vladimir 6.2 0.5 11 17.7 3.3 0.5 14 17.8 0 4.3 2 11 18.3 1
99 E11632 Veselinović Strahinja 3.5 0 16 19.5 1.9 2 9 12.9 0 6.5 1.5 9 17 0
100 E11633 Landeka Mladen                   3.6 2 20 25.6 0
101 E11635 Iković Ognjen 7.2 0.5 2 9.7 4.1 0.5 13 17.6 0 3.5 2 11 16.5 0
102 E11638 Ajder Petar 1.5 0 0 1.5 6 0 0 6 0 6 2 1 9 0
103 E11641 Ćurčin Jasmina 0.7 1.5 7 9.2 -0.4 0 14 13.6 0 2.9 1 7 10.9 0
104 E11645 Spasojević Aleksandar 6 0 6 12 4.1 0 0 4.1 0 4 1 6 13 2
105 E11648 Milošević Nikola                   0 0 0 0 0
106 E11649 Kovačević Zoran 2.5 2.5 4 9 3.8 3.8 8 15.6 2          
107 E11650 Sikimić Uroš 6.1 1 15 22.1 6.5 2 20 28.5 0 7.3 0 1 11.3 3
108 E11651 Elez Vladimir 6.2 1 20 27.2 4.5 1 9 14.5 0.5 6 2 12 20 0
109 E11653 Obradović Ana 3.8 0 3 6.8 2.5 0 0 2.5 s 3.5 2 3 8.5 0
110 E11654 Daničić Nebojša                   0 0 0 0 0
111 E11664 Čupeljić Jelenko 0 0 17 17 0 0.5 10 10.5 0 1.8 1.5 4 7.3 0
112 E11666 Ilić Bojan 0 2 10 12 0 0 16 16 0 2.5 2 6 10.5 0
113 E11667 Dražić Anđelka 2.6 0 7 9.6 2.3 0 0 2.3 0 3.5 1.5 5 10 0
114 E11668 Škrbić Marko                            
115 E11669 Šefer Bora                            
116 E11670 Trifunović Aleksandar                   3.3 1 0 4.3 0
117 E11671 Pinter Akoš 7.3 1 20 28.3 1 0 0 1 0 3.7 2 0 5.7 0
118 E11672 Bašić Jovana                            
119 E11673 Protić Nenad                   3.7 2 12 17.7 0
120 E11675 Radetić Miloš                   3.4 2 0 5.4 0
121 E11676 Hrubik Miloš                   1.8 0 0 1.8 0
122 E11693 Milošević Jelena 8.3 1 20 29.3 10 2 20 32 1 9 2 20 34 3
123 E11703 Simić Žarko                            
124 E11707 Radosavljević Nikola -3.6 0 2 -1.6 1 0 0 1 0 1.7 1 1 3.7 0
125 E11709 Đukić Jelena 8.7 1 20 29.7 10 2 20 32 1 7.5 2 9 18.5 0
126 E11710 Vignjević Milan 8 1 6 15 2.6 0 8 10.6 1 3.2 1 5 9.2  
127 E11712 Vukosavljev Darko                   0.8 0 0 0.8 0
128 E11714 Rakić Vukašin                   1 0 0 1 0
129 E11715 Raicki Ratko 2 2 8 12 0.7 0 14 14.7 0 1.2 0.5 0 1.7 0
130 E11718 Kadanec Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.3 0
131 E11720 Milanović Miloš                            
132 E11721 Beganović Željko                   4.7 2 11 17.7 0
133 E11722 Jovanović Mladen                            
134 E11724 Babić Ivan                   0.5 0 0 2.5 2
135 E11727 Radosavljević Miloš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9 1 3 10.9 0
136 E11729 Lakaj Marko                   2.3 1.5 6 9.8 0
137 E11731 Lauc Tihamer -0.3 0 2 1.7 0.1 0 0 0.1   4 2 3 9 0
138 E11733 Pržulj Nataša 3.4 1 13 17.4 2.3 0.5 4 6.8 0 2.6 1.5 4 8.1 0
139 E11735 Milojević Aleksandar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.6 1 0 0.4 0
140 E11736 Mijić Nataša 5.8 0 11 16.8 5 0 3 8 0 2.7 1.5 7 11.2 0
141 E11737 Iliev Goran                   7 1 1 9 0
142 E11738 Mijatović Minja 7.6 0 0 7.6 5.3 0 0 5.3 0 4.8 0 7 11.8 0
143 E11739 Rakić Vlado 5.3 0 0 5.3 2 0 0 2 0 5.1 0.5 0 5.6 0
144 E11742 Juhas Đorđe 1.4 0 0 1.4 0.8 0 0 0.8 0 1.5 1.5 1 4 0
145 E11745 Babić Aleksandar                            
146 E11746 Mihaljević Damir                   1 0.5 1 2.5 0
147 E11748 Savić Dragan 1.4 0 2 3.4 0 0 0 0 0 2.3 1 0 3.3 0
148 E11750 Čeljuska Norbert 5.2 1.5 20 26.7 9.3 1.5 20 30.8 1 7.5 2 17 26.5 0
149 E11752 Pavlović Nikola 0 0 7 7 0 0 0 0 0 5 2 2 9 0
150 E11753 Dakić Jelena                            
151 E11757 Relić Zoran 0 0 6 6 0 0 0 0 0 4.5 0 4 8.5 0
152 E11759 Toromanović Daniel                            
153 E11763 Koprivica Ivan 0.3 0 11 11.3 0 0 0 0 0 4.1 0.5 2 6.6 0
154 E11764 Pakaški Danijel                   1.5 1 6 8.5 0
155 E11765 Pešalj Milan                   2.8 0 0 2.8 0
156 E11767 Malinović Marko                            
157 E11768 Vasiljević Dragana 7.3 0 6 13.3 4.5 0.5 0 5 0 3.1 1 11 15.1 0
158 E11769 Nikolić Mišo                            
159 E11770 Pisarić Petar                            
160 E11773 Milakara Milan                   3.6 1 0 4.6 0
161 E11774 Petrović Ognjen                   0.6 0 0 0.6 0
162 E11776 Kiževski Dimitrije 3.5 0 2 5.5 4.5 1.5 2 8 0 1.3 0 0 1.3 0
163 E11782 Žilić Dragan 3.7 0 1 4.7 2.5 0.5 1 4 0 -0.2 0 0 -0.2 0
164 E11783 Šavija Vuk 0 0 5 5 0 0 0 0 0 3.3 1.5 5 9.8 0
165 E11786 Maravić Aleksandar                   1.3 0 0 1.3 0
166 E11787 Mlađenović Borislav                   3.3 0 0 4.3 1
167 E11789 Vukić Miloš                   -0.4 0 0 -0.4 0
168 E11790 Vranešević Nikola                   1.8 0 0 1.8 0
169 E11795 Mijatović Slavko                            
170 E11796 Rebić Dalibor                   0.8 0 0 0.8 0
171 E11797 Vulin Mirjana                   0.2 1.5 0 1.7 0
172 E11798 Jovičić Nemanja                   3.3 0 0 3.3 0
173 E11801 Mihajlović Marko                   0.7 0 0 0.7 0
174 E11802 Tresović Pavle 7.5 0 13 20.5 6.3 0 6 12.3 1 8.4 1 7 17.4 1
175 E11813 Juzbaša Nemanja 4 0.5 0 4.5 -0.5 0 0 -0.5 0 6.5 2 0 8.5 0
176 E11820 Koroknai Mihalj                   6 0 0 6 0
177 E11822 Vidović Nikola