AНАЛИЗА 1, ПРВИ КОЛОКВИЈУМ, ОНИ КОЈИ СУ САДА НЕШТО ПОПРАВИЛИ
1 10391 Стефановић Војкан 5 1.5 10 16.5 0
2 10412 Танчик Немања 7 2 15 24 0
3 11457 Ђeкић Владимир 4.1 0 0 4.1 0
4 11487 Зeкoвић Михаjлo 4 0 0 4 0
5 11616 Михаjлoвић Спаса 3.8 2 13 18.8 0
6 11649 Кoвачeвић Зoран 4.3 1 4 9.3 1
7 11663 Joванoвић Нeнад 1 0.5 3 4.5 0
8 11751 Плавшић Бранкo 2.8 1.5 10 14.3 0