Inženjerstvo informacionih sistema

 VAŽNO OBAVEŠTENJE - SVE INFORMACIJE O PREDMETU , KAO I REZULTATE KOLOKVIJUMA I ISPITA POTRAŽITE NA STRANICI imft.ftn.uns.ac.rs/~maja

REZULTATI 2016/2017 08.10.2017 01.10.2017 24.09.2017 12.09.2017 31.08.2017 13.07.2017 26.06.2017 23.04.2017 22.02.2017_Usmeni 22.02.2017 07.02.2017 Prvi kolokvijum 2016 Drugi kolokvijum 2016

REZULTATI 2015/2016 09.10.2016. 02.10.2016. 30.09.2016. 23.09.2016. 09.09.2016. 12.07.2016. 24.06.2016. 16.04.2016. 19.02.2016. 04.02.2016. Drugi kolokvijum 2015 Prvi kolokvijum 2015

  • Upis ocena je istovremeno i usmeni za student. Ko ne dodje na upis ocena i usmeni nije položio ispit.

BODOVI I ODGOVARAJUĆE OCENE:

  • 0-54 bodova........... ispit nije položen
  • 55-64 bodova.......... 6 (šest)
  • 65-74 bodova.......... 7 (sedam)
  • 75-84 bodova.......... 8 (osam)
  • 85-94 bodova.......... 9 (devet)
  • 95-100 bodova......... 10 (deset)

Ksenija Home