Inženjerski menadžment-Aktuarska matematika

Termini održavanja konsultacija:
predmetni nastavnik: dr Ksenija Doroslovački, ponedeljkom u 15h, blok F, prvi sprat, kabinet br 2; e-mail:ksena4787@yahoo.com

Materijal za pripremanje ispita

Priprema iz aktuarske matematike

Pravila polaganja ispita:

Ispit se polaze preko dva kolokvijuma. Prvi kolokvijum je iz procentnog računa i finansijske matematike, a drugi iz aktuarske matematike. Svaki kolokvijum nosi maksimalno 50 bodova i pohađanje nastave maksimum 5 bodova. U ispitnom roku mogu se polagati oba kolokvijuma odjednom, to jest ispit u celosti, a mogu se polagati i pojedinačni kolokvijumi.

Termini održavanja konsultacija:
predmetni nastavnik: dr Ksenija Doroslovački, četvrtkom u 16h, kula VI sprat, kabinet br 609; e-mail:ksena4787@yahoo.com

Reazultati ispita:

Rezultati ispita 19.04.2015

BODOVI I ODGOVARAJUĆE OCENE:

  • 0-54 bodova........... ispit nije položen
  • 55-64 bodova.......... 6 (šest)
  • 65-74 bodova.......... 7 (sedam)
  • 75-84 bodova.......... 8 (osam)
  • 85-94 bodova.......... 9 (devet)
  • 95-100 bodova......... 10 (deset)

NAPOMENA 1: studenti MORAJU imati prijavljen ispit u svakom ispitnom roku i terminu kada izlaze na ispit ili deo ispita - u suprotnom im ispit ne važi.

Ksenija Home