Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije

Pitanja za usmeni 2017/2018

Stari studenti koji žele da polažu preko kolokvijuma moraju se prijaviti na studentskoj službi do 23.11.2018.

Dodatne konsutacije pred prvi kolokvijum održaće se u petak 16.11.2018.godine u A3 u 19h.

Dodatne konsutacije pred drugi kolokvijum održaće se u petak 18.1.2019.godine u A4 u 19h.

 Prvi kolokvijum održaće se u nedelju 25.11.2018.godine u 8h.
 Drugi kolokvijum održaće se u nedelju 20.1.2018.godine u 8h.

Novi studenti polažu kolokvijum u amfiteatru A7 (Prirodno matematički fakultet)

Stari studenti polažu kolokvijum u amfiteatru A5 (Prirodno matematički fakultet)

I semestar, 4+4 časa nedeljno
Termini održavanja predavanja: Ponedeljak 16:15-18:00 (učionica AH1B)
Sredom 12:15-14:00 (učionica 109A)
Termini održavanja vežbi: Raspored
Termini održavanja konsultacija:
predmetni nastavnik: dr Ksenija Doroslovački; utorkom u 14h, kula VI sprat, kabinet br 609; e-mail:ksena4787@yahoo.com
asistent: Dunja Arsić; ponedeljkom od 13:30h, blok F prvi sprat, kabinet broj 123; e-mail: dunjaarsic@uns.ac.rs
Termini ispita u 2015/2016 godini: Ispitni rokovi
Radni kalendar za 2017/2018 godinu: Radni kalendar

REZULTATI 2017/2018 14.10.2018 30.09.2018 25.09.2018 13.09.2018 01.09.2018 10.07.2018 22.06.2018 15.04.2018 Usmeni 13.02.2018 01.02.2018 Kolokvijum 1 održan 03.12.2017 Kolokvijum 2 održan 21.01.2018

REZULTATI 2016/2017 21.10.2017 08.10.2017 01.10.2017 24.09.2017 12.09.2017 31.08.2017 13.07.2017 26.06.2017 23.04.2017 22.02.2017_Usmeni 22.02.2017 07.02.2017 Prvi kolokvijum 2016 Drugi kolokvijum 2016

REZULTATI ISPITA I KOLOKVIJUMA 09.10.2016. 02.10.2016. 30.09.2016. 23.09.2016. 09.09.2016. 12.07.2016. 24.06.2016. 16.04.2016. 19.02.2016. 04.02.2016. Drugi kolokvijum 2015 Prvi kolokvijum 2015 Kolokvijum 2014 rezultati usmenog 05.02.2015. 20.02.2015. 19.04.2015. 26.06.2015. 12.07.2015. 07.09.2015. 19.09.2015. 01.10.2015. 10.10.2015. 24.10.2015.

PROPOZICIJE POLAGANJA ISPITA I KOLOKVIJUMA

  • Ispit se polaže preko dva kolokvijuma, a svaki od njih se sastoji iz dva dela, prvi deo je teorijski deo prko testova, a drugi deo su zadaci.

kolokvijum 1: Predispitna obaveza (su eliminatorna pitanja u okviru testa), test i zadaci. Gradivo: relacije, funkcije, Bulove algebre, grupoidi, grupe, prsteni, polja, kompleksni brojevi, polinomi, konstrukcija polja.

kolokvijum 2: Predispitna obaveza (su eliminatorna pitanja u okviru testa), test i zadaci. Gradivo: determinante, sistemi jednačina, slobodni vektori, analitička geometrija, vektorski prostori, linearne transformacije, matrice, karakteristični koreni i vektori.

  • Svaki od 4 dela nosi 100 bodova. Ako je na bilo kom od 4 dela student osvojio bar 50 bodova, taj deo mu važi do kraja školske godine odnosno do poslednjeg oktobarskog roka. U koliko je student u istom terminu osvojio bar 40 bodova na oba dela tog kolokvijuma (test i zadaci od istog kolokvijuma), tada mu taj kolokvijum važi do kraja školske godine odnosno do poslednjeg oktobarskog roka.
  • ZA OCENU 10 JE NEOPHODNO POLAGANJE POSEBNOG TEORIJSKOG DELA ISPITA, KOJI SE SASTOJI IZ DOKAZIVANJA TEOREMA.
  • Upis ocena je istovremeno i usmeni za student. Ko ne dodje na upis ocena i usmeni nije položio ispit.

Primeri testova i ispitnih zadataka

Attach:Zadaci za prvi kolokvijum

Injektivnost i sirjektivnost Linearnih transformacija

Rešenja zadataka kolokvijuma 1 odrzanog 04.12.2016.

Rešenja zadataka kolokvijuma 2 odrzanog 22.01.2017.

Zadaci iz sistema i vektorskih prostora

Rešeni zadaci iz Analotičke geometrije

Test Vektori i Analitika geometrija

Test Vektorski prostori

Test Matrice

Test vezba kolokvijum 2

Rešeni Test za drugi kolokvijum 1

Rešeni Test za drugi kolokvijum 2

Rešeni Test za drugi kolokvijum 3

Rešeni Zadaci za drugi kolokvijum

BODOVI I ODGOVARAJUĆE OCENE:

  • 0-50 bodova........... ispit nije položen
  • 51-60 bodova.......... 6 (šest)
  • 61-70 bodova.......... 7 (sedam)
  • 71-80 bodova.......... 8 (osam)
  • 81-90 bodova.......... 9 (devet)
  • 91-100 bodova......... 10 (deset)

Ksenija Home