Matematika 1, Mašinski odsek


I semestar, 3+3 časa nedeljno
Termini održavanja predavanja: Utorak 16:15-19:00 (amfiteatar A2)
Termini održavanja vežbi: Raspored
Termini održavanja konsultacija:
predmetni nastavnik: dr Ksenija Doroslovački, utorkom u 14h, kula VI sprat, kabinet br 609; e-mail: ksena4787@yahoo.com
asistenti:
Irena Miščević, četvrtkom u 08:30h i petkom u 14:45h, blok F, prvi sprat, kabinet broj 106; e-mail: irena.miscevic@uns.ac.rs
Đorđe Dragić, ponedeljkm u 10:15h, blok F,prvi sprat, kabinet broj 123;e-mail: djordje.dragic@uns.ac.rs
Andrea Karalić, utorkom u 10h i sredom u 10:30h, kula VI sprat, kabinet broj 607; e-mail: andrea.karalic@gmail.com
Termini ispita u 2015/2016 godini: Ispitni rokovi
Radni kalendar za 2017/2018 godinu: Radni kalendar

Kratak sadržaj kursa

Sistemi linearnih jednačina, matrice i determinante, vektorska algebra u prostoru, kompleksni brojevi, polinomi i racionalne funkcije, nizovi i funkcije jedne promenljive (granična vrednost, neprekidnost, diferencijalni račun i primena).


Studenti koji žele da polažu ispit preko testova i kolokvijuma a koji nisu prva godina prvi put, moraju da se prijave na studentskoj službi za polaganje preko kolokvijuma.

Plan rada

Radna nedeljaSadržaj
Prvi kolokvijum
1Sistemi linearnih jednačina. Operacije sa matricama
2Determinante i inverzna matrica. Primena matrica i determinanti na rešavanje sistema linearnih jednačina
3Karakteristični koreni i vektori
Drugi kolokvijum
4Vektori
5Analitička geometrija
6Analitička geometrija.Kompleksni brojevi
Prvi i drugi kolokvijum polažu se u subotu 3.11.2018. u 17h u A1, A2, A3 i A4
Treći kolokvijum
7Kompleksni brojevi
8Kompleksni brojevi
Četvrti kolokvijum
9Polinomi
10Polinomi i racionalne funkcije
Treći i četvrti kolokvijum polažu se u subotu 08.12.2018. u 17h u A1, A2, A3 i A4
Peti kolokvijum
11Granične vrednosti funkcije. Nizovi, granična vrednost niza
Šesti kolokvijum
12Izvod funkcije
13Primena izvoda, Tejlorov polinom
14Primena izvoda, Lopitalovo pravilo, ispitivanje funkcija
Peti i šesti kolokvijum polažu se u nedelju 20.01.2019. u 12h u A1, A2, A3 i A4


Literatura

Način polaganja ispita

Ispit se polaže iz dva dela, svaki deo se sastoji iz testa i zadataka.

Znači teorija 1, zadaci 1, teorija 2, zadaci 2. Svaki deo nosi 100 bodova i svi delovi se mogu polagati posebno.

Oblasti iz prvog dela su: Sistemi linearnih jednačina, matrice i determinante, vektorska algebra u prostoru, kompleksni brojevi, polinomi i racionalne funkcije.

Oblasti iz drugog dela su: Nizovi i funkcije jedne promenljive (granična vrednost, neprekidnost, izvod funkcije, primena izvoda, Tejlorov polinom, Lopitalovo pravilo, ispitivanje funkcija).

Student je položio ispit ako je položio oba dela ispita.

Tokom semestra u kom se sluša predmet, organizuje se šest kolokvijuma. Na svakom od kolokvijuma se radi test i zadaci iz te oblasti.

Primeri testova po oblastima koji se rade na predavanjima

Sistemi linearnih jednačina, determinante i matrice,

Primeri testova i ispitnih zadataka za vežbu

Primeri testova za kolokvijum: Sistemi linearnih jednačina i matrice, Analitička geometrija, Kompleksni brojevi, Polinomi, Granične vrednosti, Izvodi

Primeri zadataka za kolokvijum: Sistemi linearnih jednačina i matrice, Analitička geometrija, Kompleksni brojevi, Polinomi Granične vrednosti Izvodi

Primeri testova i zadataka za ispit: Test I deo, Zadaci I deo, Test II deo, Zadaci II deo

Primeri zadaci za kolokvijum:

vezba za 3 i 4 kolokvijum

vezba za 5 i 6 kolokvijum

Rešenja kolokvijuma 2016. godine

Rešenja kolokvijumal 1 i 2 Grupa A Rešenja kolokvijuma 1 i 2 Grupa B

Rešenja kolokvijuma 3 i 4

Rešenje kolokvijuma 5 Rešenje kolokvijuma 6

Rešenja kolokvijuma 2017. godine

Rešenja kolokvijuma 3 i 4

Rezultati

2017/2018 Rezultati kolokvijuma 1 i 2 Rezultati kolokvijuma 3 i 4 Rezultati kolokvijuma 5 i 6 Rezultati ispita 30.01.2018 Rezultati ispita 11.02.2018 Rezultati ispita 14.04.2018 Rezultati ispita 26.05.2018 Rezultati ispita 20.06.2018 Rezultati ispita 07.07.2018 Rezultati ispita 31.08.2018 Rezultati ispita 11.09.2018 Rezultati ispita 23.09.2018 Rezultati ispita 30.09.2018 Rezultati ispita 14.10.2018

2016/2017 Rezultati ispita 16.12.2017 Rezultati ispita 18.11.2017 Rezultati ispita 21.10.2017 Rezultati ispita 08.10.2017 Rezultati ispita 01.10.2017 Rezultati ispita 22.09.2017 Rezultati ispita 10.09.2017 Rezultati ispita 29.08.2017 Rezultati ispita 11.07.2017 Rezultati ispita 24.06.2017 Rezultati ispita 27.05.2017 Rezultati ispita 22.04.2017 Rezultati ispita 20.02.2017 Rezultati ispita 04.02.2017 Rezultati apslolventskog ispita 10.12.2016. Rezultati kolokvijuma 1 i 2 2016 Rezultati apslolventskog ispita 19.11.2016. Rezultati kolokvijuma 3 i 4 2016 Rezultati kolokvijuma 5 i 6 2016 Rezultati ispita 04.02.2017

2015/2016 Rezultati ispita 09.10.2016. Rezultati ispita 02.10.2016. Rezultati ispita 29.09.2016. Rezultati ispita 21.09.2016. Rezultati ispita 07.09.2016. Rezultati ispita 09.07.2016. Rezultati ispita 22.06.2016. Rezultati ispita 09.04.2016. Rezultati ispita 12.03.2016. Rezultati ispita 17.02.2016. Rezultati ispita 02.02.2016. REZULTATI KOLOKVIJUMA 2015/2016

2014/2015

Rezultati kolokvijuma 2014 Rezultati ispita 03.02.2015 Rezultati ispita 18.02.2015 Rezultati ispita 14.03.2015 Rezultati ispita 18.04.2015 Rezultati ispita 16.05.2015 Rezultati ispita 24.06.2015 Rezultati ispita 10.07.2015 Rezultati ispita 04.09.2015 Rezultati ispita 17.09.2015 Rezultati ispita 29.09.2015 Rezultati ispita 10.10.2015 Rezultati ispita 24.10.2015

Ksenija Home