Current courses:


 • Algebra, Primenjeno softversko inženjerstvo/Elektroenergetski softverski inženjering, I godina
 • Algebra, Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, I godina
 • Algebra, Inženjerstvo informacionih sistema, I godina
 • Matematika 1, Mašinstvo, I godina
 • Aktuarska matematika, Inženjerski menadžment, IV godina


Previous courses:


 • Diskretna matematika i linearna algebra, Računarstvo i automatika, I godina
 • Verovatnoća i slučajni procesi, Računarstvo i automatika, II godina
 • Matematička statistika, Saobraćaj, II godina
 • Statističke metode u preduzeću, Inženjerski menadžment, I godina
 • Matematika III, Proizvodno mašinstvo, III godina
 • Matematika, Inženjerski menadžment, I godina
 • Matematičke metode IV, Građevinarstvo, IV godina


Office hours:

 • Ponedeljak 15:00h


Ksenija Home