PR - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
01.10.2017. - rezultati ispita
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
Gledanje radova i upis ocena održaće se u četvrtak, 05.10.2017, u 9h.,
naći ćemo se kod lifta na prvom spratu nastavnog bloka
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu u sredu na gledanje radova da nam to prijave!
UPIS OCENA JE OBAVEZAN!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
     
Indeks Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
PR 3/2016 Milojković Marko         0      
PR 23/2016 Vuković Nada         0      
PR 26/2016 Džogović Stefan 72 75 56 62 66.25   71 7
PR 28/2016 Stanko Paulina         0      
PR 42/2016 Lopičić Luka         0      
PR 43/2016 Vasić Miloš         0      
PR 52/2016 Petrović Darko 55 50     0      
PR 53/2016 Galešev Igor         0      
PR 67/2016 Savić Konstantin   70     0      
PR 68/2016 Mihić Relja   50     0      
PR 83/2016 Sekulić Stefan         0      
PR 88/2016 Stanković Saša         0      
PR 89/2016 Džinović Srđan 83 65 73 60 70.25   75 8
PR 90/2016 Pauković Jelena 53 61 61 50 56.25   63 6
PR 91/2016 Nikolić Nemanja         0      
PR 98/2016 Tohidi Araš         0      
PR 101/2016 Jakovljević Nikola 61 74 46 75 64   69 7
PR 103/2016 Rapaić Mihajlo 50 69 44 40 50.75   60 6
PR 107/2016 Bašić Gordana 56   56   0      
PR 109/2016 Zekonja Nedeljko 74 47 79 50 62.5   68 7
PR 116/2016 Pantelić Miloš         0      
PR 118/2016 Medić Nikola         0      
PR 120/2016 Bijelić Marko         0      
PR 123/2016 Kagadejev Pavle         0      
PR 126/2016 Drača Luka         0      
PR 133/2016 Ivić Vuk   60 50   0      
PR 134/2016 Mršić Slađana 42 67     0      
PR 135/2016 Ljubojević Milica         0      
PR 139/2016 Mihić Sergej         0      
PR 144/2016 Babić Bojan         0      
PR 147/2016 Lazarević Đorđe         0      
PR 155/2016 Todorović Miloš         0      
PR 157/2016 Joksimović Ivan         0      
PR 158/2016 Zobenica Igor         0      
PR 159/2016 Milić Andrija         0      
 
 
STARI STUDENTI
PR 30/2015 Leković Luka         0      
PR 122/2015 Falčić Milan 50   59 50 0      
PR 157/2015 Despenić Bobana 51 100 50 73 68.5   74 7  
PR 159/2015 Milidrag Ana 47 52 54 50 50.75   60 6
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO POLAGANJA PREKO KOLOKVIJUMA
PR 59/2015 Žugić Bogdan   65     0      
PR 98/2015 Puletić Ognjen         0      
PR 109/2015 Kopitović Luka         0      
PR 117/2015 Marković Mina         0      
PR 123/2015 Ivakić Vanja         0      
PR 127/2015 Đorić Nikola         0      
PR 136/2015 Bajić Biljana   65     0      
PR 147/2015 Mazur Vanja 53 50   62 0      
PR 152/2015 Zmijanjac Petar         0      
PR 154/2015 Jakovljević Filip     40 56 0      
PR 155/2015 Kunosić Dejan         0      
E3 102/2014 Petković Pero   57     0      
E3 108/2014 Veljković Luka 50 55 51   0