E3 - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
04.02.2016 - rezultati januarskog roka
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
U četvrtak 11.02.2016. godine u amfiteatru A4 biće održano:
 gledanje radova od 20h
 upis ocena od 20:30h
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu u četvrtak na gledanje radova da nam to prijave!
Podsećamo vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma
MORAJU da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana!
Termin polaganja teorijskog dela ispita za ocenu 10 biće objavljen na 
rezultatima ispita koji će biti održan 19.02.2016.
  pali zbog prepisivanja
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
Indeks Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
E3 1/2015 Stipanović Stefan 68 50     0      
E3 2/2015 Vasiljević Nemanja 44 58 73 65 60   65 7
E3 3/2015 Simić Sava 49 58 50   0      
E3 4/2015 Vujković Milan 64 45 52   0      
E3 5/2015 Marković Ivana 64 70 67 50 62.75   68 7
E3 6/2015 Orlović Ivana 68   70   0      
E3 7/2015 Gengo Tamara 74 65 50   0      
E3 8/2015 Nestorov Dimitrije 89 83 66 60 74.5   80 8
E3 9/2015 Mavrak Jelena 59 58 54 75 61.5   67 7
E3 10/2015 Rebić Nikola 57 50 51   0      
E3 11/2015 Jovanović Irina         0      
E3 12/2015 Medić Milan         0      
E3 13/2015 Davidović Jovan 74 65 60   0      
E3 14/2015 Brdar Slobodan 80 87 71 67 76.25   81 8
E3 15/2015 Klišanić Mario 65 58 59   0      
E3 16/2015 Simić Nemanja 50 53 50   0      
E3 17/2015 Repović Jovan 61 50     0      
E3 18/2015 Vulević Teodora   50     0      
E3 19/2015 Pavlović Novak 57 63     0      
E3 20/2015 Kadić Teodora 85 70 91 100 86.5   92 9 (teorija za 10)
E3 21/2015 Mijatović Marko 84 83 74 48 72.25   77 8
E3 22/2015 Bursać Dunja 90 100 97 57 86   91 9 (teorija za 10)
E3 23/2015 Prodanović Marko         0      
E3 24/2015 Isljami Ervin         0      
E3 25/2015 Minić Boban     68   0      
E3 26/2015 Tošić Đorđe 65   85   0      
E3 27/2015 Mitić Dimitrije 60 58 53 69 60   65 7
E3 28/2015 Simunović Andrej 57 56 67   0      
E3 29/2015 Đukić Siniša 63   56   0      
E3 30/2015 Leković Luka         0      
E3 31/2015 Kuzmanović Igor 71 67 62   0      
E3 32/2015 Milivojša Aleksandar 68 54 56   0      
E3 33/2015 Šegrt Barbara 63 65 62   0      
E3 34/2015 Dimitrijević Marina     69   0      
E3 35/2015 Rakić Nebojša 79 71 50   0      
E3 36/2015 Mikić Jelena 64 91 78   0      
E3 37/2015 Đorđević Maja 79 98 94 70 85.25   90 9 (teorija za 10)
E3 38/2015 Jović Suzana 76 55 54   0      
E3 39/2015 Oletić Dalibor 72 52 69 47 60   65 7
E3 40/2015 Tomašević Nemanja 57 44 54   0      
E3 41/2015 Milošević Obren 75 78 83 100 84   89 9 (teorija za 10)
E3 42/2015 Cvjetinović Srđan 52 53 51   0      
E3 43/2015 Spasojević Nenad         0      
E3 44/2015 Đokić Veljko 76 46     0      
E3 45/2015 Radovanović Luka 72 45 74   0      
E3 46/2015 Prodanović Jovan 66 81     0      
E3 47/2015 Bogdanović Marko 78 98 75 58 77.25   82 8
E3 48/2015 Karadžić Igor 51 59 54   0      
E3 49/2015 Milić Nikola     53   0      
E3 50/2015 Radojčić Tanja 71 97 66 46 70   75 8
E3 51/2015 Nenadović Sreten 85 97 78 67 81.75   87 9 (teorija za 10)
E3 52/2015 Tubić Jovan 53 53 40 40 46.5   58 6
E3 53/2015 Petrović Milan 62 83 56 47 62   67 7
E3 54/2015 Timirjanović Stefan     64   0      
E3 55/2015 Babić Predrag 65 62 84 52 65.75   71 7
E3 56/2015 Bjelić Filip 51       0      
E3 57/2015 Tasić Nemanja 67   64 46 0      
E3 58/2015 Radović Milijana         0      
E3 59/2015 Žugić Bogdan     59   0      
E3 60/2015 Ćurčić Kosta 55 64 59   0      
E3 61/2015 Jović Slobodanka 73 97 74 61 76.25   81 8
E3 62/2015 Miletić Nevena 74 100 88 75 84.25   89 9 (teorija za 10)
E3 63/2015 Živković Srđan   61 56   0      
E3 64/2015 Kockar Aleksandar         0      
E3 65/2015 Jazvin Damir     72 75 0      
E3 66/2015 Bošnjak David 77 70 80 79 76.5   82 8
E3 67/2015 Vukomanović Marija 53 58     0      
E3 68/2015 Filipović Filip 68 60 58 65 62.75   68 7
E3 69/2015 Petrov Aleksandar   50     0      
E3 70/2015 Bratić Bosiljka 82 86 50 55 68.25   73 7
E3 71/2015 Cindrić Nikola         0      
E3 72/2015 Ćopić Aleksandar     72   0      
E3 73/2015 Bajić Jelena 58   62 57 0      
E3 74/2015 Đurković Marija 76 65 74 58 68.25   73 7
E3 75/2015 Dragomirović Saša 54   74   0      
E3 76/2015 Milutin Mirko 50 98 54   0      
E3 77/2015 Milošević Mladen 57 60 56   0      
E3 78/2015 Janjić Stefan     56   0      
E3 79/2015 Vasić Teodor 45 68 53 69 58.75   64 6
E3 80/2015 Dejanović Stefan     58   0      
E3 81/2015 Dondur Aleksandar 77 90 80 59 76.5   82 8
E3 82/2015 Petrušić Dina     65   0      
E3 83/2015 Dragaš Nikola 54 67 61   0      
E3 84/2015 Grbić Nina 59 70 71   0      
E3 85/2015 Kovač Aleksandra 67 89 52   0      
E3 86/2015 Pejić Marko     70 62 0      
E3 87/2015 Jančikin Aleksandar 50   58   0      
E3 88/2015 Ruvčeski Stefan 59 66 70 60 63.75   69 7
E3 89/2015 Nešković Katarina     57   0      
E3 90/2015 Andulajević Danijela         0      
E3 91/2015 Žilić Nemanja         0      
E3 92/2015 Hornjak Ilija 59 88 40 44 57.75   63 6
E3 93/2015 Kovačev Bogdan 68 76 74 63 70.25   75 8
E3 94/2015 Tošić Staša 59 68 44 52 55.75   62 6
E3 95/2015 Gajin Jovan     50   0      
E3 96/2015 Čobović Sara 52 47 50   0      
E3 97/2015 Dupljanin Snežana 70 55 68 85 69.5   75 8
E3 98/2015 Puletić Ognjen         0      
E3 99/2015 Čoralić Sandra 73 63 70   0      
E3 100/2015 Pavićević Goran 54 65 51   0      
E3 101/2015 Bosanac Luka 68 55 63   0      
E3 102/2015 Gaćinović Milan 91 93 84 66 83.5   89 9 (teorija za 10)
E3 103/2015 Petrović Filip     55   0      
E3 104/2015 Knežević Nebojša         0      
E3 105/2015 Đokić Milan 43 61     0      
E3 106/2015 Polih Kristina 67 98 59   0      
E3 107/2015 Cvetkov Isidora 53   72   0      
E3 108/2015 Varga Petar 59   54   0      
E3 109/2015 Kopitović Luka         0      
E3 110/2015 Crnomarković Luka 58   67   0      
E3 111/2015 Ivičiak Andrej 71 65 56   0      
E3 112/2015 Tanasić Miroslav 51 77 69 60 64.25   69 7
E3 113/2015 Krstić Anđela 50 40 51 40 45.25   57 6
E3 114/2015 Karaklić Nikola 54 41 50   0      
E3 115/2015 Nosović Dušan         0      
E3 116/2015 Jović Sara 52 69 40 40 50.25   60 6
E3 117/2015 Marković Mina         0      
E3 118/2015 Gligorić Aleksa 57 57 70   0      
E3 119/2015 Pavlović Nemanja         0      
E3 120/2015 Pipović Đorđe 59       0      
E3 121/2015 Kurteši Itan 60       0      
E3 122/2015 Falčić Milan         0      
E3 123/2015 Ivakić Vanja         0      
E3 124/2015 Milenković Stefan 67 48 64   0      
E3 125/2015 Lovrenčić Bogdan 59   61   0      
E3 126/2015 Kotarlić Nataša 52   50   0      
E3 127/2015 Đorić Nikola         0      
E3 128/2015 Stjepanović Kristina         0      
E3 129/2015 Tot Andrea         0      
E3 130/2015 Radulović Nenad 44 68     0      
E3 131/2015 Kežić Dragan         0      
E3 132/2015 Lalić Miloš         0      
E3 133/2015 Janjatović Igor         0      
E3 134/2015 Masnikosa Milan         0      
E3 135/2015 Vulić Stevan 67 55 56 41 54.75   62 6
E3 136/2015 Bajić Biljana     54   0      
E3 137/2015 Preradov Nikola     54   0      
E3 138/2015 Šerbula Strahinja 53   80   0      
E3 139/2015 Mikerević Nikola         0      
E3 140/2015 Komadina Nemanja 50       0      
E3 141/2015 Ignjatović Aleksa         0      
E3 142/2015 Resman Igor 50   54   0      
E3 143/2015 Lukajić Mladen     58   0      
E3 144/2015 Jović Aleksandar 51 53     0      
E3 145/2015 Kevac Elena 74 70 66 64 68.5   74 7
E3 146/2015 Mišković Ivana   55     0      
E3 147/2015 Mazur Vanja         0      
E3 148/2015 Grujić Dejana     61   0      
E3 149/2015 Barić Nikola         0      
E3 150/2015 Folić Atina     50   0      
E3 151/2015 Vlahović Vuksan         0      
E3 152/2015 Zmijanjac Petar         0      
E3 153/2015 Pavlović Ognjen         0      
E3 154/2015 Jakovljević Filip         0      
E3 155/2015 Kunosić Dejan         0      
E3 156/2015 Jovanov Aleksandar         0      
E3 157/2015 Despenić Bobana         0      
E3 158/2015 Prodanović Gavrilo 71 58 77 67 68.25   73 7
E3 159/2015 Milidrag Ana         0      
E3 160/2015 Kukić Nemanja 51       0      
         
STARI STUDENTI                
E3 22/2014 Mitić Tašana 50   71   0      
E3 53/2014 Nikolić Vanja         0      
E3 76/2014 Pekić Đorđe 47 71 52   0      
E3 77/2014 Stevović Jovana     46 54 0      
E3 102/2014 Petković Pero 58       0      
E3 117/2014 Šečić Filip         0      
E3 118/2014 Godić Ognjen         0      
E3 121/2014 Mravić Filip     54   0      
E3 45/2013 Unković Aleksandar         0      
           
Studenti koji nemaju pravo polaganja preko kolokvijuma            
E3 96/2014 Bajić Vuk 59       0