E3 - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
20.02.2015 - rezultati februarskog ispitnog roka
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se u četvrtak 26.02.2015. u 19.30h, u učionici 109A.
Usmeni deo ispita na kome se rade dokazi, a na koji mogu izaći studenti 
sa osvojenih 85 ili više poena, održaće se 27.02.2015. u 19.30h u A1.
Upis ocena održaće se u četvrtak 05.03.2015. u 19:30h u A4.    
Gledanje radova usmenog dela ispita je u četvrtak 05.03.2015. u 19:15h u A4
                   
  pali zbog prepisivanja
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma.
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni.
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosledjena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
Indeks Prezime Ime E1 T1 % Z1 % E2 T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
E3 1\2014 Dražić Mitar 3 64 40 6 80 80 66   71 7
E3 2\2014 Maričić Aleksandar 8 64 40 8 71 65 60   65 7
E3 3\2014 Boruš Stevan 1 84 65 1 81 66 74   79 8
E3 4\2014 Ćuković Ivana 2 68 61 4 77 55 65.25   70 7
E3 5\2014 Sretenović Višnja             0      
E3 6\2014 Gajić Marko 5 57 79 5 62   0      
E3 7\2014 Gagović Mileva 6 61   10 50 53 0      
E3 8\2014 Gojković Bojana             0      
E3 9\2014 Krivokapić Marija 4 69 90 5 81 59 74.75   80 8
E3 10\2014 Miljković Draško 10 55 51 10 71   0      
E3 11\2014 Jelić Branko 2 74 66 1 98 98 84 U 100 10*
E3 12\2014 Iličić Vukašin 7 55 68 4 82 93 74.5   80 8
E3 13\2014 Simičić Mira 5 54 58 10 56 83 62.75   68 7
E3 14\2014 Trnić Nenad 5 81 90 3 71 86 82   87 9
E3 15\2014 Ivošević Katarina 10 48 48 10 56 50 50.5   60 6
E3 16\2014 Stančov Petar 10 40 53 8 48 42 45.75   58 6
E3 17\2014 Stanković Đina 4 59 83 5 67 52 65.25   70 7
E3 18\2014 Rajković Vedrana             0      
E3 19\2014 Ninić Ivan 3 65 51       0      
E3 20\2014 Biševac Zlatan 9 59 43 10 50   0      
E3 21\2014 Ilić Sofija 10 52         0      
E3 22\2014 Mitić Tašana             0      
E3 23\2014 Tomić Marija 7 70 59 7 81 57 66.75   72 7
E3 24\2014 Višnjičar Milena 2 63 80 10 44 55 60.5   66 7
E3 25\2014 Klašnić Đorđe 0 82 80 1 83 93 84.5   90 9
E3 26\2014 Sremac Boris       9 66 58 0      
E3 27\2014 Zvicer Vladimir 10 54   10 54 45 0      
E3 28\2014 Bobar Marina 3 84 93 7 89 85 87.75 U 100 10*  
E3 29\2014 Kocan Teodora 6 40 85 10 55 49 57.25   63 6
E3 30\2014 Ninković Isidora 1 89 95 0 94 88 91.5 U 100 10*
E3 31\2014 Jovanović Ivona 5 75 76 3 94 65 77.5   83 8
E3 32\2014 Anđelić Doroteja 0 76 46 0 85 62 67.25   72 7
E3 33\2014 Pajčin Sara 1 55 55 6 60   0      
E3 34\2014 Maravić Milica 10 51 59       0      
E3 35\2014 Stanković Milica 4 80   2 81 46 0      
E3 36\2014 Sando Predrag 10 69   5 60   0      
E3 37\2014 Budnić Spasoje 3 69 40 8 81 60 62.5   68 7
E3 38\2014 Zelenović Nenad 5 55   7 59   0      
E3 39\2014 Rošulj Gordana     60 5 86 50 0      
E3 40\2014 Nikolić Uroš 1 64 88 5 78 72 75.5   81 8
E3 41\2014 Stojaković Stefan 4 63 74 7 55 40 58   64 6
E3 42\2014 Vujkov Dejan       8 57   0      
E3 43\2014 Ravić Zoran 2 62 51 3 65   0      
E3 44\2014 Ćirić Nemanja 7 61 41 8 70 45 54.25   62 6
E3 45\2014 Đekić Nemanja 5 49 40 7 74 47 52.5   61 6
E3 46\2014 Markanović Ivana             0      
E3 47\2014 Stevanović Nemanja 0 56 58 4 74 53 60.25   65 7
E3 48\2014 Grubor Maja 6 59   5 80 67 0      
E3 49\2014 Matijević Marko             0      
E3 50\2014 Jeftić Filip 5 75 40 5 82 60 64.25   69 7
E3 51\2014 Trkulja Branislav 2 64 63 9 62 59 62   67 7
E3 52\2014 Marković Tamara 8 54         0      
E3 53\2014 Nikolić Vanja             0      
E3 54\2014 Jelisavčić Ognjen 10 50 48       0      
E3 55\2014 Stojanović Mirjana       8 54   0      
E3 56\2014 Matijašević Vukašin             0      
E3 57\2014 Perić Marija             0      
E3 58\2014 Ilić Rade 1 68   3 75 95 0      
E3 59\2014 Kamraš Daniel 1 87   1 90 66 0      
E3 60\2014 Subotić Zorica 7 59         0      
E3 61\2014 Karavidin Branislava 4 50 68 5 48 51 54.25   62 6
E3 62\2014 Bujagić Marko           64 0      
E3 63\2014 Koložvari Ela 9 48 43 10 51 50 48   59 6
E3 64\2014 Đorđević Bojana       10 66 50 0      
E3 65\2014 Radanović Milan             0      
E3 66\2014 Jocović Zorka 6 64   4 71   0      
E3 67\2014 Buta Srđan       9 56   0      
E3 68\2014 Zuber Ivana             0      
E3 69\2014 Panić Nikola       10 50   0      
E3 70\2014 Urankar Đorđe 6 46 40 4 66 40 48   59 6
E3 71\2014 Kostić Tomislav 2 69 55 8 75 83 70.5   76 8
E3 72\2014 Matić Saša 5 68 40 10 66 59 58.25   64 6
E3 73\2014 Vujinović Marko 10 56   7 57   0      
E3 74\2014 Grbić Alisa       9 63 50 0      
E3 75\2014 Korać Dušan             0      
E3 76\2014 Pekić Đorđe       10 50   0      
E3 77\2014 Stevović Jovana             0      
E3 78\2014 Grigorijev Jovan             0      
E3 79\2014 Pilipović Luka       8 50   0      
E3 80\2014 Momić Aleksandar 6 55   10 50 43 0      
E3 81\2014 Stanković Dragan 1 52   7 64 55 0      
E3 82\2014 Stanojević Dragan 9 55         0      
E3 83\2014 Perin Aleksandar             0      
E3 84\2014 Arsenić Bogdan       9 68   0      
E3 85\2014 Tomić Milica 10 88 86 10 62 40 69   74 7
E3 86\2014 Babić Nemanja 10 40 80 10 50 55 56.25   63 6
E3 87\2014 Vukobrat Vladimir 6 52 55 6 58 52 54.25   62 6
E3 88\2014 Salaji Kristijan 9 51 40 10 69 74 58.5   64 6
E3 89\2014 Đekić David 4 50   7 71   0      
E3 90\2014 Keravica Aleksandra             0      
E3 91\2014 Blagojević Sara             0      
E3 92\2014 Rakić Aleksa             0      
E3 93\2014 Mlazev Milenko       10 58   0      
E3 94\2014 Vasilić Bojan 7 58 57 5 83 80 69.5   75 8
E3 95\2014 Turinski Mihajlo             0      
E3 96\2014 Bajić Vuk 10 54         0      
E3 97\2014 Agbaba Milan             0      
E3 98\2014 Radosavljev Nemanja             0      
E3 99\2014 Radišić Dejan             0      
E3 100\2014 Đurić Nemanja             0      
E3 101\2014 Cvetić Stefan             0      
E3 102\2014 Petković Pero             0      
E3 103\2014 Delić Bojan             0      
E3 104\2014 Danji Anita             0      
E3 105\2014 Kralj Nikola       5 81   0        
E3 106\2014 Pećić Dušan             0      
E3 107\2014 Grbić Marko       6 53 64 0      
E3 108\2014 Veljković Luka 7 50         0      
E3 109\2014 Dražić Dimitrije       10 50   0      
E3 110\2014 Pavlović Dejan     53 9 50 50 0      
E3 111\2014 Ožegović Maja 10 63 51 4 63   0      
E3 112\2014 Milošević Danilo       10 50   0      
E3 113\2014 Manigoda Milan             0      
E3 114\2014 Gatalo Ognjen 10 53   10 72 61 0      
E3 115\2014 Tomić Marija             0      
E3 116\2014 Bubnjević Marko 6 50   10 50   0      
E3 117\2014 Šečić Filip             0      
E3 118\2014 Godić Ognjen             0      
E3 119\2014 Boljanović Arsen             0      
E3 120\2014 Simić Marko             0      
STARI STUDENTI
                  0      
                  0      
                  0      
                  0      
                  0      
Studenti koji nemaju pravo plaganja preko kolokvijuma
                  0      
                  0      
                  0      
                  0