PR - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
22.02.2017. - rezultati ispita
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
Gledanje radova održaće se u petak 03.03.2017. u 20h, amfiteatar A4.
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu u petak na gledanje radova da nam to prijave!
Usmeni za ocenu deset biće održan 03.03.2017. u 20h, u amfiteatru A1.
Upis ocena biće održan u sredu 08.03.2017. u 20h,
doći na prvi sprat nastavnog bloka kod lifta.
UPIS OCENA JE OBAVEZAN!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
       
Indeks Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
PR 1/2016 Sekulić Jelena 94 100 86 60 85   90 9(teorija za 10)
PR 2/2016 Gagrčin Jovan 68 82 69 40 64.75   70 7
PR 3/2016 Milojković Marko         0      
PR 4/2016 Jelić Igor         0      
PR 5/2016 Milivojević Aleksa 61 86 56   0      
PR 6/2016 Đurđev Aleksandar 79 98 74   0      
PR 7/2016 Šakotić Marko 59 40 78   0      
PR 8/2016 Ivanović Sergej 76 100 82 45 75.75   81 8
PR 9/2016 Suvajac Dragan 70 71 79 60 70   75 8
PR 10/2016 Misojčić Marko 64 50 83 68 66.25   71 7
PR 11/2016 Ivković Aleksa 69 100 66   0      
PR 12/2016 Božić Ivana 68 86 84 47 71.25   76 8
PR 13/2016 Drčelić Nikola 62 100 69 52 70.75   76 8
PR 14/2016 Panić Sara 64 66 69   0      
PR 15/2016 Tatić Marko 51 52     0      
PR 16/2016 Pavlović Nemanja 48 68 66 80 65.5   71 7
PR 17/2016 Košutić Stanka 83 100 70 65 79.5   85 9(teorija za 10)
PR 18/2016 Šarenac Nikolina 88 100 99 100 96.75   98 9(teorija za 10)
PR 19/2016 Cvjetić Ognjen 58 76 62 65 65.25   70 7
PR 20/2016 Vukelić Biljana 75 46     0      
PR 21/2016 Petrić Miloš 86 75 89 78 82   87 9(teorija za 10)
PR 22/2016 Medić Milica 53 83 81   0      
PR 23/2016 Vuković Nada         0      
PR 24/2016 Grković Predrag 73 93 85 67 79.5   85 9(teorija za 10)
PR 25/2016 Mrdalj David 91 100 95 100 96.5   98 9(teorija za 10)
PR 26/2016 Džogović Stefan     56   0      
PR 27/2016 Spremo Nataša 44 51     0      
PR 28/2016 Stanko Paulina         0      
PR 29/2016 Petrović Dubravko 80 68 83 90 80.25   85 9(teorija za 10)
PR 30/2016 Čičković Anđela 96 100 92 90 94.5   97 9(teorija za 10)
PR 31/2016 Jovkić Jovan 93 100 88 73 88.5   94 9(teorija za 10)
PR 32/2016 Marić Božidar 85 80 87 90 85.5   91 9(teorija za 10)
PR 33/2016 Alavanja Nevena 78 100 87 40 76.25   81 8
PR 34/2016 Vukmirović Tanja 80 94 81 55 77.5   83 8
PR 35/2016 Jovičić David 84 55 73 75 71.75   77 8
PR 36/2016 Kosović Luka 78 78 67 90 78.25   83 8
PR 37/2016 Savić Zoran 81 77 83   0      
PR 38/2016 Cerovac Jovana 83 100 83 60 81.5   87 9(teorija za 10)
PR 39/2016 Isić Vuk 87 85 92 54 79.5   85 9(teorija za 10)
PR 40/2016 Trifunović Andrija 84 70 90 63 76.75   82 8
PR 41/2016 Jakovljević Bojan     52   0      
PR 42/2016 Lopičić Luka         0      
PR 43/2016 Vasić Miloš         0      
PR 44/2016 Janjić Vujadin 72 58 78 50 64.5   70 7
PR 45/2016 Trudić Radovan 56 77 53   0      
PR 46/2016 Bakmaz Miloš 70 100 81 73 81   86 9(teorija za 10)
PR 47/2016 Ninković Sava 81 75 70   0      
PR 48/2016 Tasić Gorana 51 75 53 50 57.25   63 6
PR 49/2016 Džever Mihajlo 45 65 68 53 57.75   63 6
PR 50/2016 Aćimović Gorica 71 78   57 0      
PR 51/2016 Kaločanj Mohači Andrej 47 66 50   0      
PR 52/2016 Petrović Darko 55       0      
PR 53/2016 Galešev Igor         0      
PR 54/2016 Maleš Dejan 52 89 65 58 66   71 7
PR 55/2016 Kajtez Mile 50 78 80 40 62   67 7
PR 56/2016 Dolinaj Stela 92 61 88 87 82   87 9(teorija za 10)
PR 57/2016 Krčo Dušan 78 59 81 68 71.5   77 8
PR 58/2016 Nedović Jelena 81 100 72 57 77.5   83 8
PR 59/2016 Kalentić Marko   57 66 40 0      
PR 60/2016 Đokić Jovan 50 61 63 50 56   63 6
PR 61/2016 Pisić Bojan 63 84 68 72 71.75   77 8
PR 62/2016 Maleš Marko 52 60 74 80 66.5   72 7
PR 63/2016 Merli Danijel 65 98 68 60 72.75   78 8
PR 64/2016 Karavida Andrej 61 50 84 55 62.5   68 7
PR 65/2016 Prica Miloš 57 100 64 40 65.25   70 7
PR 66/2016 Marinović Ilija     77   0      
PR 67/2016 Savić Konstantin   70     0      
PR 68/2016 Mihić Relja         0      
PR 69/2016 Popović Aleksandar     73   0      
PR 70/2016 Jockov Luka 65 70 78   0      
PR 71/2016 Ivanović Angelina 59 63 64 45 57.75   63 6
PR 72/2016 Lalović Luka 68 57 59   0      
PR 73/2016 Adamović David 78 92 86 56 78   83 8
PR 74/2016 Zorić Stevica 97 100 96 90 95.75   98 9(teorija za 10)
PR 75/2016 Jovin Nikola 56 60 63   0      
PR 76/2016 Petrov Aleksandar         0      
PR 77/2016 Vukotić Branislava 57 57     0      
PR 78/2016 Mrdalj Snežana 57 70 63   0      
PR 79/2016 Jovanovski David 47 45 53   0      
PR 80/2016 Dragutinović Đorđe 81 100 96 64 85.25   90 9(teorija za 10)
PR 81/2016 Telečki Karolina 54 61 59   0      
PR 82/2016 Hristov Vladimir 57 76     0      
PR 83/2016 Sekulić Stefan         0      
PR 84/2016 Matović Željka 74 87 77 60 74.5   80 8
PR 85/2016 Stojšin Nikola   78     0      
PR 86/2016 Marković Tamara 62 64 81   0      
PR 87/2016 Jović Jana 48 63 68   0      
PR 88/2016 Stanković Saša         0      
PR 89/2016 Džinović Srđan       60 0      
PR 90/2016 Pauković Jelena 53   61   0      
PR 91/2016 Nikolić Nemanja         0      
PR 92/2016 Sošić Vuk 70 70 86 62 72   77 8
PR 93/2016 Vasić Nebojša         0      
PR 94/2016 Peskar Dušan 53 70 82 63 67   72 7
PR 95/2016 Cvetković Maja 83 95 77 52 76.75   82 8
PR 96/2016 Miljković Jovan   65     0      
PR 97/2016 Čavić Borislav 51 67 40 58 54   62 6
PR 98/2016 Tohidi Araš         0      
PR 99/2016 Dadić Katarina 55 58 50 57 55   62 6
PR 100/2016 Prelević Nikola         0      
PR 101/2016 Jakovljević Nikola         0      
PR 102/2016 Pavlović Goran 52 85 48 55 60   65 7
PR 103/2016 Rapaić Mihajlo         0      
PR 104/2016 Novaković Aleksandar 80 55 59 53 61.75   67 7
PR 105/2016 Rohalj Mihajlo 79 50 80 50 64.75   70 7
PR 106/2016 Radivojević Đorđe 53       0      
PR 107/2016 Bašić Gordana 56       0      
PR 108/2016 Virijević Vladimir 56 68 65   0      
PR 109/2016 Zekonja Nedeljko 74 47 79   0      
PR 110/2016 Marinković Aleksa 41 61     0      
PR 111/2016 Popadić David 69 60 77   0      
PR 112/2016 Spasojević Srđan 50 54 65   0      
PR 113/2016 Grković Kristina 43 40     0      
PR 114/2016 Atanasković Dijana 68 58 61   0      
PR 115/2016 Pantelić Luka 51 42     0      
PR 116/2016 Pantelić Miloš         0      
PR 117/2016 Treska Matija 70 100 80 62 78   83 8
PR 118/2016 Medić Nikola         0      
PR 119/2016 Radić Vukašin 63 75 78 71 71.75   77 8
PR 120/2016 Bijelić Marko         0      
PR 121/2016 Vikor Aleksandar 54 90 63 50 64.25   69 7
PR 122/2016 Gardović Igor     70 55 0      
PR 123/2016 Kagadejev Pavle         0      
PR 124/2016 Miletić Luka 43 63 63 62 57.75   63 6
PR 125/2016 Jeftić Luka 64 71 72 55 65.5   71 7
PR 126/2016 Drača Luka         0      
PR 127/2016 Gligorić Veljko 63   58   0      
PR 128/2016 Jovanić Dejan 51   64   0      
PR 129/2016 Lukić Slavko   50 57 53 0      
PR 130/2016 Gavranović Ivana   85 68 53 0      
PR 131/2016 Arvai Atila 43 52 62   0      
PR 132/2016 Selenić Branislav 53 63 78   0      
PR 133/2016 Ivić Vuk   60 50   0      
PR 134/2016 Mršić Slađana         0      
PR 135/2016 Ljubojević Milica         0      
PR 136/2016 Novaković Danilo 75 100 84 73 83   88 9(teorija za 10)
PR 137/2016 Kovačević Nemanja 50 41 61 55 51.75   61 6
PR 138/2016 Trivunić Tamara 53 44     0      
PR 139/2016 Mihić Sergej         0      
PR 140/2016 Stankov Srđan 42 70 60 40 53   61 6
PR 141/2016 Perović Branislav     55   0      
PR 142/2016 Toskić Vladimir         0      
PR 143/2016 Suknović Nenad 57   58   0      
PR 144/2016 Babić Bojan         0      
PR 145/2016 Ćeranić David 56 91 53   0      
PR 146/2016 Milić Stefan     64 50 0      
PR 147/2016 Lazarević Đorđe         0      
PR 148/2016 Janković Marko 63 67 64 60 63.5   69 7
PR 149/2016 Pranjkić Milica     52   0      
PR 150/2016 Kovačević Lazar 40 58 50 56 51   60 6
PR 151/2016 Golijanin Nikola 54 77 61   0      
PR 152/2016 Ristić Aleksandar     63   0      
PR 153/2016 Rumenović Đorđe         0      
PR 154/2016 Čelić Ilija 60 66 59   0      
PR 155/2016 Todorović Miloš         0      
PR 156/2016 Tabaković Dino 52 65     0      
PR 157/2016 Joksimović Ivan         0      
PR 158/2016 Zobenica Igor         0      
PR 159/2016 Milić Andrija         0      
PR 160/2016 Komadara Nemanja         0      
 
 
STARI STUDENTI
PR 30/2015 Leković Luka         0      
PR 54/2015 Timirjanović  Stefan 50 59            
PR 63/2015 Živković Srđan 54 85 55 42 59   64 6
PR 122/2015 Falčić Milan     59   0      
PR 128/2015 Stjepanović Kristina 41 50 50   0      
PR 156/2015 Jovanov Aleksandar 51 58 55   0      
PR 157/2015 Despenić Bobana   100   73 0      
PR 159/2015 Milidrag Ana 47 52 54 50 50.75   60 6
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO POLAGANJA PREKO KOLOKVIJUMA
PR 24/2015 Isljami Ervin 59 54     0      
PR 98/2015 Puletić Ognjen         0      
PR 109/2015 Kopitović Luka         0      
PR 117/2015 Marković Mina         0      
PR 123/2015 Ivakić Vanja         0      
PR 127/2015 Đorić Nikola         0      
PR 136/2015 Bajić Biljana         0      
PR 152/2015 Zmijanjac Petar         0      
PR 154/2015 Jakovljević Filip         0      
PR 155/2015 Kunosić Dejan         0