E3 - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
22.11.2015 - rezultati kolokvijuma
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita.
Gledanje radova održaće se u utorak 01.12.2015. u 21h u amfiteatru A4.
  pali zbog prepisivanja
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma.
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni.
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosledjena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
Indeks Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
E3 1/2015 Stipanović Stefan         0      
E3 2/2015 Vasiljević Nemanja 44 58     0      
E3 3/2015 Simić Sava 49 58     0      
E3 4/2015 Vujković Milan 64 45     0      
E3 5/2015 Marković Ivana 64       0      
E3 6/2015 Orlović Ivana 68       0      
E3 7/2015 Gengo Tamara 74       0      
E3 8/2015 Nestorov Dimitrije 89 83     0      
E3 9/2015 Mavrak Jelena 59 58     0      
E3 10/2015 Rebić Nikola 57 50     0      
E3 11/2015 Jovanović Irina         0      
E3 12/2015 Medić Milan         0      
E3 13/2015 Davidović Jovan 74 65     0      
E3 14/2015 Brdar Slobodan 80 87     0      
E3 15/2015 Klišanić Mario 65 58     0      
E3 16/2015 Simić Nemanja 50 53     0      
E3 17/2015 Repović Jovan 61 50     0      
E3 18/2015 Vulević Teodora   50     0      
E3 19/2015 Pavlović Novak 57 63     0      
E3 20/2015 Kadić Teodora 85 70     0      
E3 21/2015 Mijatović Marko 84 83     0      
E3 22/2015 Bursać Dunja 89       0      
E3 23/2015 Prodanović Marko         0      
E3 24/2015 Isljami Ervin         0      
E3 25/2015 Minić Boban         0      
E3 26/2015 Tošić Đorđe 58       0      
E3 27/2015 Mitić Dimitrije 60 58     0      
E3 28/2015 Simunović Andrej 57 56     0      
E3 29/2015 Đukić Siniša 63       0      
E3 30/2015 Leković Luka         0      
E3 31/2015 Kuzmanović Igor 71 67     0      
E3 32/2015 Milivojša Aleksandar 68 54     0      
E3 33/2015 Šegrt Barbara 63 65     0      
E3 34/2015 Dimitrijević Marina         0      
E3 35/2015 Rakić Nebojša 79 71     0      
E3 36/2015 Mikić Jelena 64 91     0      
E3 37/2015 Đorđević Maja 78 98     0      
E3 38/2015 Jović Suzana 76       0      
E3 39/2015 Oletić Dalibor 72 52     0      
E3 40/2015 Tomašević Nemanja 57 44     0      
E3 41/2015 Milošević Obren 75 78     0      
E3 42/2015 Cvjetinović Srđan 52 53     0      
E3 43/2015 Spasojević Nenad         0      
E3 44/2015 Đokić Veljko 76 46     0      
E3 45/2015 Radovanović Luka 72 45     0      
E3 46/2015 Prodanović Jovan 66 81     0      
E3 47/2015 Bogdanović Marko 78 98     0      
E3 48/2015 Karadžić Igor 51 59     0      
E3 49/2015 Milić Nikola         0      
E3 50/2015 Radojčić Tanja 71 94     0      
E3 51/2015 Nenadović Sreten 85 97     0      
E3 52/2015 Tubić Jovan 53 53     0      
E3 53/2015 Petrović Milan 62 83     0      
E3 54/2015 Timirjanović Stefan         0      
E3 55/2015 Babić Predrag 65 62     0      
E3 56/2015 Bjelić Filip 51       0      
E3 57/2015 Tasić Nemanja 67       0      
E3 58/2015 Radović Milijana         0      
E3 59/2015 Žugić Bogdan         0      
E3 60/2015 Ćurčić Kosta 55 64     0      
E3 61/2015 Jović Slobodanka 73 97     0      
E3 62/2015 Miletić Nevena 74 100     0      
E3 63/2015 Živković Srđan   61     0      
E3 64/2015 Kockar Aleksandar         0      
E3 65/2015 Jazvin Damir         0      
E3 66/2015 Bošnjak David 64 44     0      
E3 67/2015 Vukomanović Marija 53 58     0      
E3 68/2015 Filipović Filip 68 60     0      
E3 69/2015 Petrov Aleksandar   50     0      
E3 70/2015 Bratić Bosiljka 82 86     0      
E3 71/2015 Cindrić Nikola         0      
E3 72/2015 Ćopić Aleksandar         0      
E3 73/2015 Bajić Jelena 58       0      
E3 74/2015 Đurković Marija 76 65     0      
E3 75/2015 Dragomirović Saša 54       0      
E3 76/2015 Milutin Mirko 50 98     0      
E3 77/2015 Milošević Mladen 57       0      
E3 78/2015 Janjić Stefan         0      
E3 79/2015 Vasić Teodor 45 68     0      
E3 80/2015 Dejanović Stefan         0      
E3 81/2015 Dondur Aleksandar 77 90     0      
E3 82/2015 Petrušić Dina         0      
E3 83/2015 Dragaš Nikola 54 67     0      
E3 84/2015 Grbić Nina 59 70     0      
E3 85/2015 Kovač Aleksandra 67 89     0      
E3 86/2015 Pejić Marko         0      
E3 87/2015 Jančikin Aleksandar 50       0      
E3 88/2015 Ruvčeski Stefan 59 66     0      
E3 89/2015 Nešković Katarina         0      
E3 90/2015 Andulajević Danijela         0      
E3 91/2015 Žilić Nemanja         0      
E3 92/2015 Hornjak Ilija 59 88     0      
E3 93/2015 Kovačev Bogdan 68 76     0      
E3 94/2015 Tošić Staša 59 68     0      
E3 95/2015 Gajin Jovan         0      
E3 96/2015 Čobović Sara 52 47     0      
E3 97/2015 Dupljanin Snežana 70 55     0      
E3 98/2015 Puletić Ognjen         0      
E3 99/2015 Čoralić Sandra 73 63     0      
E3 100/2015 Pavićević Goran 54 65     0      
E3 101/2015 Bosanac Luka 68       0      
E3 102/2015 Gaćinović Milan 91 93     0      
E3 103/2015 Petrović Filip         0      
E3 104/2015 Knežević Nebojša         0      
E3 105/2015 Đokić Milan 43 61     0      
E3 106/2015 Polih Kristina 67 98     0      
E3 107/2015 Cvetkov Isidora 53       0      
E3 108/2015 Varga Petar 59       0      
E3 109/2015 Kopitović Luka         0      
E3 110/2015 Crnomarković Luka 58       0      
E3 111/2015 Ivičiak Andrej 71 65     0      
E3 112/2015 Tanasić Miroslav 51 77     0      
E3 113/2015 Krstić Anđela 50 40     0      
E3 114/2015 Karaklić Nikola 54 41     0      
E3 115/2015 Nosović Dušan         0      
E3 116/2015 Jović Sara   69     0      
E3 117/2015 Marković Mina         0      
E3 118/2015 Gligorić Aleksa 57 57     0      
E3 119/2015 Pavlović Nemanja         0      
E3 120/2015 Pipović Đorđe 59       0      
E3 121/2015 Kurteši Itan 60       0      
E3 122/2015 Falčić Milan         0      
E3 123/2015 Ivakić Vanja         0      
E3 124/2015 Milenković Stefan 67 48     0      
E3 125/2015 Lovrenčić Bogdan 59       0      
E3 126/2015 Kotarlić Nataša 52 40     0      
E3 127/2015 Đorić Nikola         0      
E3 128/2015 Stjepanović Kristina         0      
E3 129/2015 Tot Andrea         0      
E3 130/2015 Radulović Nenad 44 68     0      
E3 131/2015 Kežić Dragan         0      
E3 132/2015 Lalić Miloš         0      
E3 133/2015 Janjatović Igor         0      
E3 134/2015 Masnikosa Milan         0      
E3 135/2015 Vulić Stevan 67       0      
E3 136/2015 Bajić Biljana         0      
E3 137/2015 Preradov Nikola         0      
E3 138/2015 Šerbula Strahinja 53       0      
E3 139/2015 Mikerević Nikola         0      
E3 140/2015 Komadina Nemanja 50       0      
E3 141/2015 Ignjatović Aleksa         0      
E3 142/2015 Resman Igor 50       0      
E3 143/2015 Lukajić Mladen         0      
E3 144/2015 Jović Aleksandar 51 53     0      
E3 145/2015 Kevac Elena 74 70     0      
E3 146/2015 Mišković Ivana   55     0      
E3 147/2015 Mazur Vanja         0      
E3 148/2015 Grujić Dejana         0      
E3 149/2015 Barić Nikola         0      
E3 150/2015 Folić Atina         0      
E3 151/2015 Vlahović Vuksan         0      
E3 152/2015 Zmijanjac Petar         0      
E3 153/2015 Pavlović Ognjen         0      
E3 154/2015 Jakovljević Filip         0      
E3 155/2015 Kunosić Dejan         0      
E3 156/2015 Jovanov Aleksandar         0      
E3 157/2015 Despenić Bobana         0      
E3 158/2015 Prodanović Gavrilo 71 58     0      
E3 159/2015 Milidrag Ana         0      
E3 160/2015 Kukić Nemanja 51       0      
         
STARI STUDENTI                
E3 22/2014 Mitić Tašana 50       0      
E3 53/2014 Nikolić Vanja         0      
E3 76/2014 Pekić Đorđe 47 71     0      
E3 77/2014 Stevović Jovana         0      
E3 118/2014 Godić Ognjen         0      
E3 121/2014 Mravić Filip         0      
E3 45/2013 Unković Aleksandar         0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0      
            0      
              0      
              0      
              0      
              0      
           
Studenti koji nemaju pravo polaganja preko kolokvijuma            
E3 102/2014 Petković Pero 58       0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0