PR - E3 - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
23.09.2016 - rezultati septembarskog roka
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova i upis ocena održaće se u četvrtak 29.09.2016. u 18:30h,
doći na prvi sprat nastavnog bloka kod lifta.
Upis ocena je obavezan!!!
  pali zbog prepisivanja
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
Indeks Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
E3 1/2015 Stipanović Stefan 68 100 57 54 69.75   75 8
E3 12/2015 Medić Milan   54     0      
E3 16/2015 Simić Nemanja 50 53 50 75 57   63 6
E3 18/2015 Vulević Teodora 53 50 50   0      
E3 23/2015 Prodanović Marko 59 60 57 64 60   65 7
E3 24/2015 Isljami Ervin 53 72     0      
E3 29/2015 Đukić Siniša 63 100 56 90 77.25   82 8
E3 30/2015 Leković Luka         0      
E3 43/2015 Spasojević Nenad 41 50     0      
E3 49/2015 Milić Nikola 63 65 53 65 61.5   67 7
E3 54/2015 Timirjanović Stefan   85 64   0      
E3 56/2015 Bjelić Filip 51 50 50 50 50.25   60 6
E3 59/2015 Žugić Bogdan     59   0      
E3 63/2015 Živković Srđan   61 56   0      
E3 64/2015 Kockar Aleksandar 40 69     0      
E3 65/2015 Jazvin Damir   70 72 75 0      
E3 67/2015 Vukomanović Marija 53 85 58 82 69.5   75 8
E3 69/2015 Petrov Aleksandar   50   63 0      
E3 71/2015 Cindrić Nikola   65   65 0      
E3 78/2015 Janjić Stefan   99 56 50 0      
E3 82/2015 Petrušić Dina 58 83 65 65 67.75   73 7
E3 89/2015 Nešković Katarina 50 81 57 70 64.5   70 7
E3 90/2015 Andulajević Danijela         0      
E3 91/2015 Žilić Nemanja 40 45     0      
E3 98/2015 Puletić Ognjen         0      
E3 103/2015 Petrović Filip     55   0      
E3 105/2015 Đokić Milan 43 61 50   0      
E3 109/2015 Kopitović Luka         0      
E3 115/2015 Nosović Dušan         0      
E3 117/2015 Marković Mina         0      
E3 119/2015 Pavlović Nemanja         0      
E3 120/2015 Pipović Đorđe 59 64 54 95 68   73 7
E3 122/2015 Falčić Milan         0      
E3 123/2015 Ivakić Vanja 62 60   65 0      
E3 127/2015 Đorić Nikola         0      
E3 128/2015 Stjepanović Kristina   65   65 0      
E3 129/2015 Tot Andrea         0      
E3 131/2015 Kežić Dragan         0      
E3 132/2015 Lalić Miloš         0      
E3 133/2015 Janjatović Igor         0      
E3 134/2015 Masnikosa Milan 52 50     0      
E3 136/2015 Bajić Biljana     54   0      
E3 137/2015 Preradov Nikola 53 50 54 60 54.25   62 6
E3 139/2015 Mikerević Nikola   55   50 0      
E3 140/2015 Komadina Nemanja 50 51 51 90 60.5   66 7
E3 141/2015 Ignjatović Aleksa 53 50 61 55 54.75   62 6
E3 146/2015 Mišković Ivana 50 55 67 60 58   64 6
E3 147/2015 Mazur Vanja         0      
E3 149/2015 Barić Nikola 50 75 51   0      
E3 151/2015 Vlahović Vuksan         0      
E3 152/2015 Zmijanjac Petar   58 50 47 0      
E3 154/2015 Jakovljević Filip         0      
E3 155/2015 Kunosić Dejan         0      
E3 156/2015 Jovanov Aleksandar 40 40     0      
E3 157/2015 Despenić Bobana         0      
E3 159/2015 Milidrag Ana     50   0      
E3 160/2015 Kukić Nemanja 51 56   50 0      
         
STARI STUDENTI          
E3 21/2014 Ilić Sofija   55     0      
E3 53/2014 Nikolić Vanja         0      
E3 76/2014 Pekić Đorđe 47 71 52   0      
E3 92/2014 Rakić Aleksa                
E3 102/2014 Petković Pero 58 70     0      
E3 117/2014 Šečić Filip         0      
E3 118/2014 Godić Ognjen         0      
E3 121/2014 Mravić Filip     54   0      
E3 45/2013 Unković Aleksandar         0      
           
Studenti koji nemaju pravo polaganja preko kolokvijuma          
E3 96/2014 Bajić Vuk 59       0      
E3 109/2014 Dražić  Dimitrije   55     0      
E3 108/2013 Veljković Luka   69     0