E3 - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
24.06.2016 - rezultati junskog roka
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova i upis ocena održaće se u ponedeljak 04.07.2016. u 17h,
doći na prvi sprat nastavnog bloka kod lifta.
  pali zbog prepisivanja
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
Indeks Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
E3 1/2015 Stipanović Stefan 68 59     0      
E3 3/2015 Simić Sava 49 58 50   0      
E3 11/2015 Jovanović Irina 53 50 69   0      
E3 12/2015 Medić Milan         0      
E3 16/2015 Simić Nemanja 50 53 50   0      
E3 18/2015 Vulević Teodora   50     0      
E3 23/2015 Prodanović Marko         0      
E3 24/2015 Isljami Ervin         0      
E3 25/2015 Minić Boban 47 46 68   0      
E3 29/2015 Đukić Siniša 63   56   0      
E3 30/2015 Leković Luka         0      
E3 32/2015 Milivojša Aleksandar 68 54 56   0      
E3 42/2015 Cvjetinović Srđan 52 53 51   0      
E3 43/2015 Spasojević Nenad         0      
E3 49/2015 Milić Nikola 63   53   0      
E3 54/2015 Timirjanović Stefan     64   0      
E3 56/2015 Bjelić Filip 51       0      
E3 59/2015 Žugić Bogdan     59   0      
E3 60/2015 Ćurčić Kosta 55 64 59   0      
E3 63/2015 Živković Srđan   61 56   0      
E3 64/2015 Kockar Aleksandar         0      
E3 65/2015 Jazvin Damir     72 75 0      
E3 67/2015 Vukomanović Marija 53 85 58   0      
E3 69/2015 Petrov Aleksandar   50   63 0      
E3 71/2015 Cindrić Nikola         0      
E3 72/2015 Ćopić Aleksandar 50   72   0      
E3 75/2015 Dragomirović Saša 54 56 74 50 58.5   64 6
E3 78/2015 Janjić Stefan     56   0      
E3 80/2015 Dejanović Stefan     58 50 0      
E3 82/2015 Petrušić Dina     65   0      
E3 87/2015 Jančikin Aleksandar 50 67 58   0      
E3 89/2015 Nešković Katarina     57   0      
E3 90/2015 Andulajević Danijela         0      
E3 91/2015 Žilić Nemanja         0      
E3 95/2015 Gajin Jovan 50   50   0      
E3 98/2015 Puletić Ognjen         0      
E3 103/2015 Petrović Filip     55   0      
E3 104/2015 Knežević Nebojša 50       0      
E3 105/2015 Đokić Milan 43 61 50   0      
E3 108/2015 Varga Petar 59 80 54   0      
E3 109/2015 Kopitović Luka         0      
E3 115/2015 Nosović Dušan         0      
E3 117/2015 Marković Mina         0      
E3 119/2015 Pavlović Nemanja         0      
E3 120/2015 Pipović Đorđe 59 64     0      
E3 121/2015 Kurteši Itan 60 50 62   0      
E3 122/2015 Falčić Milan         0      
E3 123/2015 Ivakić Vanja         0      
E3 124/2015 Milenković Stefan 67 48 64   0      
E3 126/2015 Kotarlić Nataša 52   50 51 0      
E3 127/2015 Đorić Nikola         0      
E3 128/2015 Stjepanović Kristina         0      
E3 129/2015 Tot Andrea         0      
E3 131/2015 Kežić Dragan         0      
E3 132/2015 Lalić Miloš         0      
E3 133/2015 Janjatović Igor         0      
E3 134/2015 Masnikosa Milan         0      
E3 136/2015 Bajić Biljana     54   0      
E3 137/2015 Preradov Nikola     54   0      
E3 139/2015 Mikerević Nikola         0      
E3 140/2015 Komadina Nemanja 50 51     0      
E3 141/2015 Ignjatović Aleksa 53 50     0      
E3 146/2015 Mišković Ivana 50 55     0      
E3 147/2015 Mazur Vanja         0      
E3 148/2015 Grujić Dejana 51 70 61 62 61   66 7
E3 149/2015 Barić Nikola 50   51   0      
E3 150/2015 Folić Atina     50 80 0      
E3 151/2015 Vlahović Vuksan         0      
E3 152/2015 Zmijanjac Petar         0      
E3 153/2015 Pavlović Ognjen 51       0      
E3 154/2015 Jakovljević Filip         0      
E3 155/2015 Kunosić Dejan         0      
E3 156/2015 Jovanov Aleksandar         0      
E3 157/2015 Despenić Bobana         0      
E3 159/2015 Milidrag Ana     50   0      
E3 160/2015 Kukić Nemanja 51       0      
         
STARI STUDENTI          
E3 18/2014 Rajković Vedrana 54       0      
E3 21/2014 Ilić Sofija   55     0      
E3 22/2014 Mitić Tašana 50 56 71 50 56.75   63 6
E3 53/2014 Nikolić Vanja         0      
E3 76/2014 Pekić Đorđe 47 71 52   0      
E3 92/2014 Rakić Aleksa                
E3 102/2014 Petković Pero 58       0      
E3 117/2014 Šečić Filip         0      
E3 118/2014 Godić Ognjen         0      
E3 121/2014 Mravić Filip     54   0      
E3 45/2013 Unković Aleksandar         0      
           
Studenti koji nemaju pravo polaganja preko kolokvijuma          
E3 96/2014 Bajić Vuk 59       0      
E3 109/2014 Dražić  Dimitrije   55     0