E3 - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
25.01.2015 - rezultati kolokvijuma
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
Gledanje radova održaće se u petak 30.01.2015. godine, u 18h 
u učionici AH4 (nastavni blok, IV sprat)
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu u petak na gledanje radova da nam to prijave
ili da se jave na mail mironiko@uns.ac.rs !
Podsećamo vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma
MORAJU da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana!
Termin upisa ocena biće objavljen na rezultatima ispita koji će biti
održan 05.02.2015.
  pali zbog prepisivanja
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma.
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni.
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosledjena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
Indeks Prezime Ime E1 T1 % Z1 % E2 T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
E3 1\2014 Dražić Mitar 3 64 40 6 80 80 66   71 7
E3 2\2014 Maričić Aleksandar 8 64 40 8 71 65 60   65 7
E3 3\2014 Boruš Stevan 1 84 65 1 81 66 74   79 8
E3 4\2014 Ćuković Ivana 2 68 61 4 77 55 65.25   70 7
E3 5\2014 Sretenović Višnja             0      
E3 6\2014 Gajić Marko 5 57 79       0      
E3 7\2014 Gagović Mileva 6 61   10 50   0      
E3 8\2014 Gojković Bojana             0      
E3 9\2014 Krivokapić Marija 4 69 90 5 81 59 74.75   80 8
E3 10\2014 Miljković Draško 10 55 51       0      
E3 11\2014 Jelić Branko 2 74 66 1 98 98 84   89 9
E3 12\2014 Iličić Vukašin     68     93 0      
E3 13\2014 Simičić Mira 5 54 58 10 56   0      
E3 14\2014 Trnić Nenad 5 81 90     53 0      
E3 15\2014 Ivošević Katarina 10 48 48       0      
E3 16\2014 Stančov Petar       8 48 42 0      
E3 17\2014 Stanković Đina 4 59 83 5 67 52 65.25   70 7
E3 18\2014 Rajković Vedrana             0      
E3 19\2014 Ninić Ivan 3 65         0      
E3 20\2014 Biševac Zlatan       10 50   0      
E3 21\2014 Ilić Sofija             0      
E3 22\2014 Mitić Tašana             0      
E3 23\2014 Tomić Marija 7 70 59 7 81 57 66.75   72 7
E3 24\2014 Višnjičar Milena 2 63 80 10 44 55 60.5   66 7
E3 25\2014 Klašnić Đorđe 0 82 80 1 83 93 84.5   90 9
E3 26\2014 Sremac Boris       9 66   0      
E3 27\2014 Zvicer Vladimir 10 54         0      
E3 28\2014 Bobar Marina 3 84 93 7 89 85 87.75   93 9  
E3 29\2014 Kocan Teodora 6 40 85 10 55 49 57.25   63 6
E3 30\2014 Ninković Isidora 1 89 95 0 94 88 91.5   96 teorija za 10
E3 31\2014 Jovanović Ivona 5 75 76 3 94 65 77.5   83 8
E3 32\2014 Anđelić Doroteja 0 76 46       0      
E3 33\2014 Pajčin Sara 1 55 55       0      
E3 34\2014 Maravić Milica 10 51         0      
E3 35\2014 Stanković Milica 4 80         0      
E3 36\2014 Sando Predrag             0      
E3 37\2014 Budnić Spasoje 3 69 40 8 81   0      
E3 38\2014 Zelenović Nenad 5 55         0      
E3 39\2014 Rošulj Gordana             0      
E3 40\2014 Nikolić Uroš 1 64 88 5 78 72 75.5   81 8
E3 41\2014 Stojaković Stefan 4 63 74 7 55 40 58   64 6
E3 42\2014 Vujkov Dejan       8 57   0      
E3 43\2014 Ravić Zoran 2 62   3 65   0      
E3 44\2014 Ćirić Nemanja 7 61 41 8 70 45 54.25   62 6
E3 45\2014 Đekić Nemanja 5 49 40 7 74 47 52.5   61 6
E3 46\2014 Markanović Ivana             0      
E3 47\2014 Stevanović Nemanja 0 56   4 74 53 0      
E3 48\2014 Grubor Maja 6 59   5 80 67 0      
E3 49\2014 Matijević Marko             0      
E3 50\2014 Jeftić Filip 5 75 40 5 82 60 64.25   69 7
E3 51\2014 Trkulja Branislav 2 64 63 9 62 59 62   67 7
E3 52\2014 Marković Tamara 8 54         0      
E3 53\2014 Nikolić Vanja             0      
E3 54\2014 Jelisavčić Ognjen 10 50 48       0      
E3 55\2014 Stojanović Mirjana             0      
E3 56\2014 Matijašević Vukašin             0      
E3 57\2014 Perić Marija             0      
E3 58\2014 Ilić Rade 1 68   3 75   0      
E3 59\2014 Kamraš Daniel 1 87   1 90 66 0      
E3 60\2014 Subotić Zorica 7 59         0      
E3 61\2014 Karavidin Branislava 4 50   5 48 51 0      
E3 62\2014 Bujagić Marko             0      
E3 63\2014 Koložvari Ela 9 48 43 10 51   0      
E3 64\2014 Đorđević Bojana       10 66   0      
E3 65\2014 Radanović Milan             0      
E3 66\2014 Jocović Zorka 6 64   4 71   0      
E3 67\2014 Buta Srđan       9 56   0      
E3 68\2014 Zuber Ivana             0      
E3 69\2014 Panić Nikola             0      
E3 70\2014 Urankar Đorđe 6 46 40 4 66 40 48   59 6
E3 71\2014 Kostić Tomislav 2 69 55 8 75 83 70.5   76 8
E3 72\2014 Matić Saša 5 68 40 10 66 59 58.25   64 6
E3 73\2014 Vujinović Marko 10 56   7 57   0      
E3 74\2014 Grbić Alisa       9 63 50 0      
E3 75\2014 Korać Dušan             0      
E3 76\2014 Pekić Đorđe       10 50   0      
E3 77\2014 Stevović Jovana             0      
E3 78\2014 Grigorijev Jovan             0      
E3 79\2014 Pilipović Luka       8 50   0      
E3 80\2014 Momić Aleksandar 6 55   10 50 43 0      
E3 81\2014 Stanković Dragan 1 52   7 64 55 0      
E3 82\2014 Stanojević Dragan 9 55         0      
E3 83\2014 Perin Aleksandar             0      
E3 84\2014 Arsenić Bogdan       9 68   0      
E3 85\2014 Tomić Milica     86       0      
E3 86\2014 Babić Nemanja 10 40 80     55 0      
E3 87\2014 Vukobrat Vladimir 6 52   6 58 52 0      
E3 88\2014 Salaji Kristijan 9 51 40 10 69   0      
E3 89\2014 Đekić David 4 50         0      
E3 90\2014 Keravica Aleksandra             0      
E3 91\2014 Blagojević Sara             0      
E3 92\2014 Rakić Aleksa             0      
E3 93\2014 Mlazev Milenko       10 58   0      
E3 94\2014 Vasilić Bojan 7 58 57 5 83   0      
E3 95\2014 Turinski Mihajlo             0      
E3 96\2014 Bajić Vuk 10 54         0      
E3 97\2014 Agbaba Milan             0      
E3 98\2014 Radosavljev Nemanja             0      
E3 99\2014 Radišić Dejan             0      
E3 100\2014 Đurić Nemanja             0      
E3 101\2014 Cvetić Stefan             0      
E3 102\2014 Petković Pero             0      
E3 103\2014 Delić Bojan             0      
E3 104\2014 Danji Anita             0      
E3 105\2014 Kralj Nikola       5 81   0        
E3 106\2014 Pećić Dušan             0      
E3 107\2014 Grbić Marko           64 0      
E3 108\2014 Veljković Luka 7 50         0      
E3 109\2014 Dražić Dimitrije             0      
E3 110\2014 Pavlović Dejan     53     50 0      
E3 111\2014 Ožegović Maja             0      
E3 112\2014 Milošević Danilo             0      
E3 113\2014 Manigoda Milan             0      
E3 114\2014 Gatalo Ognjen 10 53   10 72   0      
E3 115\2014 Tomić Marija             0      
E3 116\2014 Bubnjević Marko 6 50         0      
E3 117\2014 Šečić Filip             0      
E3 118\2014 Godić Ognjen             0      
E3 119\2014 Boljanović Arsen             0      
E3 120\2014 Simić Marko             0      
STARI STUDENTI
                  0      
                  0      
                  0      
                  0      
                  0      
Studenti koji nemaju pravo plaganja preko kolokvijuma
                  0      
                  0      
                  0      
                  0