E3 - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
04.12.2016 - rezultati kolokvijuma
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova  održaće se u  četvrtak 15.12.2016.godine u  21h u A1
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
 
Indeks Prezime Ime T1 % Z1 %
PR 1/2016 Sekulić Jelena 94 100
PR 2/2016 Gagrčin Jovan 68 82
PR 3/2016 Milojković Marko    
PR 4/2016 Jelić Igor    
PR 5/2016 Milivojević Aleksa 61 86
PR 6/2016 Đurđev Aleksandar 79 98
PR 7/2016 Šakotić Marko    
PR 8/2016 Ivanović Sergej 76 100
PR 9/2016 Suvajac Dragan 70 71
PR 10/2016 Misojčić Marko 64 50
PR 11/2016 Ivković Aleksa 69 100
PR 12/2016 Božić Ivana 68 86
PR 13/2016 Drčelić Nikola 62 100
PR 14/2016 Panić Sara 64  
PR 15/2016 Tatić Marko    
PR 16/2016 Pavlović Nemanja 48 68
PR 17/2016 Košutić Stanka 83 100
PR 18/2016 Šarenac Nikolina 88 100
PR 19/2016 Cvjetić Ognjen 58 76
PR 20/2016 Vukelić Biljana 75 46
PR 21/2016 Petrić Miloš 55 75
PR 22/2016 Medić Milica 53  
PR 23/2016 Vuković Nada    
PR 24/2016 Grković Predrag 73 93
PR 25/2016 Mrdalj David 91 100
PR 26/2016 Džogović Stefan    
PR 27/2016 Spremo Nataša 44 51
PR 28/2016 Stanko Paulina    
PR 29/2016 Petrović Dubravko 80 68
PR 30/2016 Čičković Anđela 96 100
PR 31/2016 Jovkić Jovan 93 100
PR 32/2016 Marić Božidar 85 80
PR 33/2016 Alavanja Nevena 78 100
PR 34/2016 Vukmirović Tanja 80 94
PR 35/2016 Jovičić David 84 55
PR 36/2016 Kosović Luka 78 78
PR 37/2016 Savić Zoran 81 77
PR 38/2016 Cerovac Jovana 83 100
PR 39/2016 Isić Vuk 87 85
PR 40/2016 Trifunović Andrija 84 70
PR 41/2016 Jakovljević Bojan    
PR 42/2016 Lopičić Luka    
PR 43/2016 Vasić Miloš    
PR 44/2016 Janjić Vujadin 72 58
PR 45/2016 Trudić Radovan   77
PR 46/2016 Bakmaz Miloš 70 100
PR 47/2016 Ninković Sava 81 75
PR 48/2016 Tasić Gorana 51 75
PR 49/2016 Džever Mihajlo 45 65
PR 50/2016 Aćimović Gorica 71  
PR 51/2016 Kaločanj Mohači Andrej 47 66
PR 52/2016 Petrović Darko    
PR 53/2016 Galešev Igor    
PR 54/2016 Maleš Dejan 52 89
PR 55/2016 Kajtez Mile 50 78
PR 56/2016 Dolinaj Stela 92 61
PR 57/2016 Krčo Dušan 78 59
PR 58/2016 Nedović Jelena 81 100
PR 59/2016 Kalentić Marko   57
PR 60/2016 Đokić Jovan 50 61
PR 61/2016 Pisić Bojan   84
PR 62/2016 Maleš Marko 52 60
PR 63/2016 Merli Danijel 65 98
PR 64/2016 Karavida Andrej 61 50
PR 65/2016 Prica Miloš 57 100
PR 66/2016 Marinović Ilija    
PR 67/2016 Savić Konstantin   70
PR 68/2016 Mihić Relja    
PR 69/2016 Popović Aleksandar    
PR 70/2016 Jockov Luka 65 70
PR 71/2016 Ivanović Angelina 59 63
PR 72/2016 Lalović Luka 68 57
PR 73/2016 Adamović David 78 92
PR 74/2016 Zorić Stevica 97 100
PR 75/2016 Jovin Nikola 56  
PR 76/2016 Petrov Aleksandar    
PR 77/2016 Vukotić Branislava 57 57
PR 78/2016 Mrdalj Snežana 57 70
PR 79/2016 Jovanovski David 47 45
PR 80/2016 Dragutinović Đorđe 81 100
PR 81/2016 Telečki Karolina 54  
PR 82/2016 Hristov Vladimir    
PR 83/2016 Sekulić Stefan    
PR 84/2016 Matović Željka 74 62
PR 85/2016 Stojšin Nikola   78
PR 86/2016 Marković Tamara 62 64
PR 87/2016 Jović Jana    
PR 88/2016 Stanković Saša    
PR 89/2016 Džinović Srđan    
PR 90/2016 Pauković Jelena 53  
PR 91/2016 Nikolić Nemanja    
PR 92/2016 Sošić Vuk 70 70
PR 93/2016 Vasić Nebojša    
PR 94/2016 Peskar Dušan 53 70
PR 95/2016 Cvetković Maja 83 95
PR 96/2016 Miljković Jovan   65
PR 97/2016 Čavić Borislav 51 67
PR 98/2016 Tohidi Araš    
PR 99/2016 Dadić Katarina 55 58
PR 100/2016 Prelević Nikola    
PR 101/2016 Jakovljević Nikola    
PR 102/2016 Pavlović Goran 52 85
PR 103/2016 Rapaić Mihajlo    
PR 104/2016 Novaković Aleksandar 80 55
PR 105/2016 Rohalj Mihajlo 79 50
PR 106/2016 Radivojević Đorđe 53  
PR 107/2016 Bašić Gordana 56  
PR 108/2016 Virijević Vladimir    
PR 109/2016 Zekonja Nedeljko 74 47
PR 110/2016 Marinković Aleksa 41 61
PR 111/2016 Popadić David 69 60
PR 112/2016 Spasojević Srđan   54
PR 113/2016 Grković Kristina 43 40
PR 114/2016 Atanasković Dijana 68 58
PR 115/2016 Pantelić Luka    
PR 116/2016 Pantelić Miloš    
PR 117/2016 Treska Matija 70 100
PR 118/2016 Medić Nikola    
PR 119/2016 Radić Vukašin 63 75
PR 120/2016 Bijelić Marko    
PR 121/2016 Vikor Aleksandar 54 90
PR 122/2016 Gardović Igor    
PR 123/2016 Kagadejev Pavle    
PR 124/2016 Miletić Luka 43 63
PR 125/2016 Jeftić Luka 64  
PR 126/2016 Drača Luka    
PR 127/2016 Gligorić Veljko    
PR 128/2016 Jovanić Dejan 51 43
PR 129/2016 Lukić Slavko    
PR 130/2016 Gavranović Ivana   85
PR 131/2016 Arvai Atila 43 52
PR 132/2016 Selenić Branislav 53 63
PR 133/2016 Ivić Vuk    
PR 134/2016 Mršić Slađana    
PR 135/2016 Ljubojević Milica    
PR 136/2016 Novaković Danilo 75 100
PR 137/2016 Kovačević Nemanja 50 41
PR 138/2016 Trivunić Tamara 53 44
PR 139/2016 Mihić Sergej    
PR 140/2016 Stankov Srđan 42 70
PR 141/2016 Perović Branislav    
PR 142/2016 Toskić Vladimir    
PR 143/2016 Suknović Nenad 57  
PR 144/2016 Babić Bojan    
PR 145/2016 Ćeranić David 56  
PR 146/2016 Milić Stefan    
PR 147/2016 Lazarević Đorđe    
PR 148/2016 Janković Marko 63 67
PR 149/2016 Pranjkić Milica    
PR 150/2016 Kovačević Lazar 40 58
PR 151/2016 Golijanin Nikola    
PR 152/2016 Ristić Aleksandar    
PR 153/2016 Rumenović Đorđe    
PR 154/2016 Čelić Ilija   66
PR 155/2016 Todorović Miloš    
PR 156/2016 Tabaković Dino 52 65
PR 157/2016 Joksimović Ivan    
PR 158/2016 Zobenica Igor    
PR 159/2016 Milić Andrija    
PR 160/2016 Komadara Nemanja    
 
STARI STUDENTI
PR 30/2015 Leković Luka    
PR 98/2015 Puletić Ognjen    
PR 109/2015 Kopitović Luka    
PR 117/2015 Marković Mina    
PR 123/2015 Ivakić Vanja    
PR 127/2015 Đorić Nikola    
PR 136/2015 Bajić Biljana    
PR 152/2015 Zmijanjac Petar    
PR 154/2015 Jakovljević Filip    
PR 155/2015 Kunosić Dejan    
PR 157/2015 Despenić Bobana   100
PR 159/2015 Milidrag Ana 47 52
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO POLAGANJA PREKO KOLOKVIJUMA
PR 156/2015 Jovanov Aleksandar   58
PR 63/2015 Živković Srđan 54 85
PR 128/2015 Stjepanović Kristina 41 50