IT - MATEMATIKA 1 - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
09.09.2016 - rezultati septembarskog roka
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova i upis ocena održaće se u četvrtak 15.09.2016. u 18h,
doći na prvi sprat nastavnog bloka kod lifta.
Upis ocena je obavezan!!!
  pali zbog prepisivanja
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
Indeks Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
IT 1/2015 Koprivica Aleksandar         0      
IT 6/2015 Kozarski Aleksandra         0      
IT 14/2015 Dragićević Vuk 64 60 50   0      
IT 20/2015 Romanić Andrea 81   63   0      
IT 23/2015 Vešović Miljan         0      
IT 24/2015 Mačić Ilija         0      
IT 26/2015 Lapčević Filip     52   0      
IT 33/2015 Vučić Dragana 48 56     0      
IT 34/2015 Čovilo Miloš         0      
IT 37/2015 Kolaić Ozren 59   42 40 0      
IT 41/2015 Živković Nikola     52   0      
IT 43/2015 Klečina Kristian         0      
IT 44/2015 Tepić Nemanja 51 50 50   0      
IT 45/2015 Karapandžić Marko 50       0      
IT 46/2015 Jokić Damjan         0      
IT 47/2015 Petrović Žiko         0      
IT 51/2015 Đuričin Miroslav         0      
IT 55/2015 Josipović Nikola         0      
IT 56/2015 Čavić Dragan 40 40     0      
IT 59/2015 Vorkapić Milica         0      
IT 60/2015 Ognjanović Nebojša     53   0      
         
STARI STUDENTI                
IT 1/2014 Bulj Jovana         0      
IT 14/2014 Buljubašić Damir         0      
IT 17/2014 Arsović Milica         0      
IT 24/2014 Perlić Stefan 50       0      
IT 27/2014 Jovičić Dragan         0      
IT 29/2014 Ivančević Miloš         0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0      
           
Studenti koji nemaju pravo polaganja preko kolokvijuma            
              0      
              0      
              0      
              0      
              0      
              0