IT - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
23.04.2017. - rezultati ispita
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
Gledanje radova i upis ocena održaće se u sredu 03.05.2017. u 20h
u sali AH1a, nastavni blok, IV sprat.
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu u sredu na gledanje radova da nam to prijave!
UPIS OCENA JE OBAVEZAN!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
  prepisivanje
Indeks Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
IT 1/2016 Belić Andrija         0      
IT 2/2016 Nikolić Nikola   70 45 40 0      
IT 5/2016 Prokopić Ana         0      
IT 7/2016 Radibratović Neda         0      
IT 9/2016 Ševerov Kristina 51 48 60   0      
IT 10/2016 Martinović Sandra 50       0      
IT 13/2016 Nikolić Filip 47 70 81 40 59.5   64 6
IT 15/2016 Džagić Mirjana         0      
IT 16/2016 Katić Marko         0      
IT 17/2016 Gajić Sara 69 92 71 59 72.75   78 8
IT 18/2016 Samardžić Mariana 73 100 89 65 81.75   87 9
IT 22/2016 Curaković Katarina 50 55 53   0      
IT 23/2016 Tešić Nemanja 57       0      
IT 24/2016 Kondić Angelina   55 48 65 0      
IT 25/2016 Milenović Aleksandar         0      
IT 26/2016 Savić Aleksa         0      
IT 27/2016 Pavlović Rajko 61 76     0      
IT 28/2016 Kron Jovan 70 41 65 43 54.75   62 6
IT 29/2016 Komazec Milica         0      
IT 31/2016 Pašić Vladica         0      
IT 34/2016 Milić Aleksandra     60   0      
IT 35/2016 Vorkapić Ena     50 54 0      
IT 36/2016 Vasić Strahinja         0      
IT 37/2016 Marinković Bojana         0      
IT 38/2016 Knežević Nikola   72 77 40 0      
IT 39/2016 Božić Momčilo     43 51 0      
IT 40/2016 Sarić Luka   57     0      
IT 41/2016 Vorkapić Olivera 52 55 68   0      
IT 42/2016 Tričković Marko 53       0      
IT 43/2016 Popadić Slađana 59       0      
IT 44/2016 Đurović Sara 42 43 59 78 55.5   62 6
IT 46/2016 Zečević Vladimir         0      
IT 47/2016 Janković Dragan 40 54 57 66 54.25   62 6
IT 48/2016 Ilić Dunja 50       0      
IT 49/2016 Đerić Nenad         0      
IT 50/2016 Salatić David 57 65     0      
IT 51/2016 Petrović Milan   69 72 40 0      
IT 52/2016 Đuza Staša 49 40 74 77 60   65 7
IT 53/2016 Lazarević Aleksandra   56 65 83 0      
IT 55/2016 Čalić Stefan         0      
IT 56/2016 Ilić Veljko     50   0      
IT 57/2016 Dudaš Sebastian     50   0      
IT 58/2016 Jovanović Nađa     66   0      
IT 59/2016 Ivošević Mateja         0      
IT 60/2016 Lazić Sara         0      
IT 61/2016 Šugić Sofija         0      
IT 62/2016 Majstorović Nevena         0      
IT 63/2016 Lavrnja Ivana         0      
IT 64/2016 Vukadinović Vanja 40 42     0      
IT 65/2016 Perić Ognjen         0      
IT 66/2016 Pašajlić Aleksandar         0      
IT 67/2016 Janković Vukašin         0      
IT 69/2016 Baković Aleksandra         0      
IT 70/2016 Đurović Stefan         0      
IT 71/2016 Curković Milan         0      
IT 72/2016 Caran Igor     55   0      
IT 73/2016 Grbić Filip     46 40 0      
IT 74/2016 Dunčić Tihomir     50   0      
IT 75/2016 Bajić Sara   50 59   0      
IT 76/2016 Vukosav Jovan         0      
IT 77/2016 Prečanica Milan         0      
IT 78/2016 Milenković Marko         0      
IT 79/2016 Obrenov Darinka         0      
IT 80/2016 Ilić Stefan 44 42 54   0      
STARI STUDENTI
IT 1/2015 Koprivica Aleksandar 50 84 61   0      
IT 24/2015 Mačić Ilija         0      
IT 34/2015 Čovilo  Miloš 47 47 60 40 48.5   59 6
IT 43/2015 Klečina Kristian 40 40 54 51 46.25   58 6
IT 45/2015 Karapandžić Marko     42 85        
IT 47/2015 Petrović Žiko   52     0      
IT 60/2015 Ognjanović Nebojša   51     0      
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO POLAGANJA PREKO KOLOKVIJUMA
IT 23/2015 Vešović Miljan         0      
IT 11/2014 Milošević Igor         0      
IT 16/2014 Živković Stevan         0