IT - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
04.12.2016 - rezultati kolokvijuma
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova  održaće se u  četvrtak 15.12.2016.godine u  21h u A2
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
 
Indeks Prezime Ime T1 % Z1 %
IT 1/2016 Belić Andrija    
IT 2/2016 Nikolić Nikola    
IT 3/2016 Grujić Katarina 66 63
IT 4/2016 Kijac Sunčica    
IT 5/2016 Prokopić Ana    
IT 6/2016 Karetić Milica 86 59
IT 7/2016 Radibratović Neda    
IT 8/2016 Krsmanović Aleksandra 41 52
IT 9/2016 Ševerov Kristina    
IT 10/2016 Martinović Sandra    
IT 11/2016 Gladić Dejana 73 73
IT 12/2016 Petrovački Jelena 61 81
IT 13/2016 Nikolić Filip 47 70
IT 14/2016 Atanacković Aleksa 66 57
IT 15/2016 Džagić Mirjana    
IT 16/2016 Katić Marko    
IT 17/2016 Gajić Sara 69 92
IT 18/2016 Samardžić Mariana    
IT 19/2016 Milićević Anđela 60  
IT 20/2016 Marković Vukan 67 92
IT 21/2016 Karanović Maja 73 58
IT 22/2016 Curaković Katarina    
IT 23/2016 Tešić Nemanja    
IT 24/2016 Kondić Angelina 40 55
IT 25/2016 Milenović Aleksandar    
IT 26/2016 Savić Aleksa    
IT 27/2016 Pavlović Rajko    
IT 28/2016 Kron Jovan    
IT 29/2016 Komazec Milica    
IT 30/2016 Gašić Anja 63 67
IT 31/2016 Pašić Vladica    
IT 32/2016 Popić Marko 52 80
IT 33/2016 Samardžija Nikola 63 100
IT 34/2016 Milić Aleksandra    
IT 35/2016 Vorkapić Ena    
IT 36/2016 Vasić Strahinja    
IT 37/2016 Marinković Bojana    
IT 38/2016 Knežević Nikola   72
IT 39/2016 Božić Momčilo    
IT 40/2016 Sarić Luka    
IT 41/2016 Vorkapić Olivera 52  
IT 42/2016 Tričković Marko    
IT 43/2016 Popadić Slađana 59  
IT 44/2016 Đurović Sara    
IT 45/2016 Đuričin Sandra    
IT 46/2016 Zečević Vladimir    
IT 47/2016 Janković Dragan 40 54
IT 48/2016 Ilić Dunja    
IT 49/2016 Đerić Nenad    
IT 50/2016 Salatić David 57  
IT 51/2016 Petrović Milan    
IT 52/2016 Đuza Staša    
IT 53/2016 Lazarević Aleksandra    
IT 54/2016 Ponjavušić Srđan 40 40
IT 55/2016 Čalić Stefan    
IT 56/2016 Ilić Veljko    
IT 57/2016 Dudaš Sebastian    
IT 58/2016 Jovanović Nađa    
IT 59/2016 Ivošević Mateja    
IT 60/2016 Lazić Sara    
IT 61/2016 Šugić Sofija    
IT 62/2016 Majstorović Nevena    
IT 63/2016 Lavrnja Ivana    
IT 64/2016 Vukadinović Vanja    
IT 65/2016 Perić Ognjen    
IT 66/2016 Pašajlić Aleksandar    
IT 67/2016 Janković Vukašin    
IT 68/2016 Marić Bojan   84
IT 69/2016 Baković Aleksandra    
IT 70/2016 Đurović Stefan    
IT 71/2016 Curković Milan    
IT 72/2016 Caran Igor    
IT 73/2016 Grbić Filip    
IT 74/2016 Dunčić Tihomir    
IT 75/2016 Bajić Sara    
IT 76/2016 Vukosav Jovan    
IT 77/2016 Prečanica Milan    
IT 78/2016 Milenković Marko    
IT 79/2016 Obrenov Darinka    
IT 80/2016 Ilić Stefan 44 42
STARI STUDENTI
IT 11/2014 Milošević Igor    
IT 16/2014 Živković Stevan    
IT 23/2015 Vešović Miljan    
IT 24/2015 Mačić Ilija    
STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO POLAGANJA PREKO KOLOKVIJUMA
IT 1/2015 Koprivica Aleksandar 50  
IT 34/2015 Čovilo  Miloš 47 47
IT 43/2015 Klečina Kristian 40 40
IT 47/2015 Petrović Žiko   52