SW - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
04.02.2016 - rezultati januarskog roka
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
U četvrtak 11.02.2016. godine u amfiteatru A4 biće održano:
 gledanje radova od 20h
 upis ocena od 20:30h
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu u četvrtak na gledanje radova da nam to prijave!
Podsećamo vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma
MORAJU da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana!
Termin polaganja teorijskog dela ispita za ocenu 10 biće objavljen na 
rezultatima ispita koji će biti održan 19.02.2016.
  pali zbog prepisivanja
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
     
Indeks Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
SW 1/2015 Zeljković Nikola 76 88 94 80 84.5   90 9 (teorija za 10)
SW 2/2015 Antonić Vladimir 76 53 73 48 62.5   68 7
SW 3/2015 Stefanović Aleksandar 92 75 84 75 81.5   87 9 (teorija za 10)
SW 4/2015 Šuković Sara 77 98 79 95 87.25   92 9 (teorija za 10)
SW 5/2015 Ivanović Bojana 80 72 79 100 82.75   88 9 (teorija za 10)
SW 6/2015 Tarjan Tamaš 80 72 69 70 72.75   78 8
SW 7/2015 Rončević Elena 82 92 87 100 90.25   95 9 (teorija za 10)
SW 8/2015 Slijepčević Milica 82 98 87 95 90.5   95 9 (teorija za 10)
SW 9/2015 Baturan Filip 85 95 79 82 85.25   90 9 (teorija za 10)
SW 10/2015 Jovković Mihajlo 72 72 65 70 69.75   75 8
SW 11/2015 Radaković Danijel 96 100 94 73 90.75   95 9 (teorija za 10)
SW 12/2015 Grozdanić Milan 83 84 80   0      
SW 13/2015 Mijatov Vanja 87 93 84 50 78.5   84 8
SW 14/2015 Tica Igor 94 95 78 88 88.75   94 9 (teorija za 10)
SW 15/2015 Oljača David         0      
SW 16/2015 Prokić Simona 83 87 75 100 86.25   91 9 (teorija za 10)
SW 17/2015 Šunjka Jovo 85 91 81 83 85   90 9 (teorija za 10)
SW 18/2015 Barišić Vuk 73 65 83   0      
SW 19/2015 Adamov Ivan 83 75 85 70 78.25   83 8
SW 20/2015 Zorboski Nađa 71 65 67 64 66.75   72 7
SW 21/2015 Radišić Katarina 87 98     0      
SW 22/2015 Novaković Aleksa         0      
SW 23/2015 Drča Jelena 92 73     0      
SW 24/2015 Maravić Jelena 86 90 58 69 75.75   81 8
SW 25/2015 Jerković Marina 93 89 80 70 83   88 9 (teorija za 10)
SW 26/2015 Jovanović Jovana 79 71 83 85 79.5   85 9 (teorija za 10)
SW 27/2015 Cabunac Lara 86 89 83 76 83.5   89 9 (teorija za 10)
SW 28/2015 Grujičić Mladen 84 97 73   0      
SW 29/2015 Janković Vukašin 89 95 79 67 82.5   88 9 (teorija za 10)
SW 30/2015 Radović Marko 87 92 87 40 76.5   82 8
SW 31/2015 Šorgić Dejan 73 57 83 75 72   77 8
SW 32/2015 Tarlać Milan 79 79 58   0      
SW 33/2015 Đorđić Vladimir 50 60 42 50 50.5   60 6
SW 34/2015 Kopanja Marko 61 53 40 41 48.75   59 6
SW 35/2015 Pejičić Jelena 87 98 57 85 81.75   87 9 (teorija za 10)
SW 36/2015 Basara Filip 80 80 94 75 82.25   87 9 (teorija za 10)
SW 37/2015 Radojičić Filip 54       0      
SW 38/2015 Vladisavljević Ognjen 78 85 80 100 85.75   91 9 (teorija za 10)
SW 39/2015 Balenović Marko 82 93 66 54 73.75   79 8
SW 40/2015 Varga Aleksandar 75 98 79 70 80.5   86 9 (teorija za 10)
SW 41/2015 Hadžić Damir 84 97 86 54 80.25   85 9 (teorija za 10)
SW 42/2015 Milivojević Filip         0      
SW 43/2015 Petrović Nikola     58   0      
SW 44/2015 Stajić Nikola 72 70 72 55 67.25   72 7
SW 45/2015 Tomić Nikola 84 50 95 96 81.25   86 9 (teorija za 10)
SW 46/2015 Malinović Ilija 96 95 70 80 85.25   90 9 (teorija za 10)
SW 47/2015 Garić Slaven 85 91 93 70 84.75   90 9 (teorija za 10)
SW 48/2015 Jankulov Stevan 77   66   0      
SW 49/2015 Bilić Luka 87 95 59 67 77   82 8
SW 50/2015 Spasojević Dragiša 80 75 80   0      
SW 51/2015 Laković Jovan 59 61     0      
SW 52/2015 Srbulović Dušan 89 87 73 63 78   83 8
SW 53/2015 Davidović Tamara 64 65     0      
SW 54/2015 Gnip Petar         0      
SW 55/2015 Vucelja Stevan 86 79 57 40 65.5   71 7
SW 56/2015 Marković Lazar 79 62     0      
SW 57/2015 Pantić Miloš 57 40     0      
SW 58/2015 Bujaković Miloš 79 68 75 90 78   83 8
SW 59/2015 Majić Igor 82 57 81 72 73   78 8
SW 60/2015 Petrović Sara 77 80 79 55 72.75   78 8
         
STARI STUDENTI                
SW 28/2013 Matić Uroš         0      
SW 30/2013 Mučalov Marko         0      
SW 35/2014 Tešić Aleksandar         0      
SW 44/2014 Stokić Sreten         0      
SL 12/2014 Crnogorčević Nikola         0      
SL 23/2014 Zrnić Miloš     66   0      
SL 29/2014 Amidžić Saša         0      
SL 31/2014 Suhanov Marko     58   0