SW - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
07.02.2017. - rezultati ispita
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
Gledanje radova održaće se u ponedeljak 13.02.2017. godine, 
u 19h u učionici AH1B (nastavni blok, IV sprat).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu u ponedeljak na gledanje radova da nam to prijave!
Podsećamo vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma
MORAJU da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana!
Termin upisa ocena biće objavljen na rezultatima ispita koji će biti
održan 22.02.2016.
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
 
Indeks Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
SW 1/2016 Batinić Nikolina 90 100 98 90 94.5   97 9 (teorija za 10)
SW 2/2016 Ognjenović Đorđe 79 100 87 55 80.25   85 9 (teorija za 10)
SW 3/2016 Zubić Nikola 94 100 93 100 96.75   98 9 (teorija za 10)
SW 4/2016 Šuličenko Boris 85 100 93 56 83.5   89 9 (teorija za 10)
SW 5/2016 Milunović Dušan 98 100 96 100 98.5   99 9 (teorija za 10)
SW 6/2016 Anđelić Branislav 96 100 95 100 97.75   99 9 (teorija za 10)
SW 7/2016 Nemeš Nikola 89 97 97 90 93.25   97 9 (teorija za 10)
SW 8/2016 Marić Luka 98 100 93 100 97.75   99 9 (teorija za 10)
SW 9/2016 Zorić Bojana 94 100 98 88 95   98 9 (teorija za 10)
SW 10/2016 Stević Dušan 93 100 95 93 95.25   98 9 (teorija za 10)
SW 11/2016 Mladenović Filip 72 100 79 62 78.25   83 8
SW 12/2016 Miljuš Milan 51 57 62   0      
SW 13/2016 Mijailović Ana 85 100     0      
SW 14/2016 Nedeljković Leona 93 83 93 90 89.75   95 9 (teorija za 10)
SW 15/2016 Maksimović Nikola 94 98 80 73 86.25   91 9 (teorija za 10)
SW 16/2016 Milovanović Milan 88 93 92 69 85.5   91 9 (teorija za 10)
SW 17/2016 Aleksić Katarina 96 100 86 85 91.75   96 9 (teorija za 10)
SW 18/2016 Pantić Vasilije 98 100 100 84 95.5   98 9 (teorija za 10)
SW 19/2016 Dokić Dejan 95 100 73 78 86.5   92 9 (teorija za 10)
SW 20/2016 Ignjatović Nikola 86 76 92 90 86   91 9 (teorija za 10)
SW 21/2016 Nedaković Aleksandar 100 100 100 95 98.75   99 9 (teorija za 10)
SW 22/2016 Ćulibrk Dragan 83 80 89 100 88   93 9 (teorija za 10)
SW 23/2016 Radulović Danijel 94 100 90 85 92.25   96 9 (teorija za 10)
SW 24/2016 Sević Đorđe 94 100 85 45 81   86 9 (teorija za 10)
SW 25/2016 Katić Sava 85 100 85 75 86.25   91 9 (teorija za 10)
SW 26/2016 Travica Milica 93 100 86 90 92.25   96 9 (teorija za 10)
SW 27/2016 Vojnović Marina 88 95 99 80 90.5   95 9 (teorija za 10)
SW 28/2016 Pjević Ana 91 98 84 45 79.5   85 9 (teorija za 10)
SW 29/2016 Medić Milica 86       0      
SW 30/2016 Bućan Dušan 91 98 92 64 86.25   91 9 (teorija za 10)
SW 31/2016 Mišić Nenad 94 88 97 85 91   96 9 (teorija za 10)
SW 32/2016 Stanić Marko 86 94 81 65 81.5   87 9 (teorija za 10)
SW 33/2016 Ivković Filip 50 67 80   0      
SW 34/2016 Božić Filip         0      
SW 35/2016 Varga Šomođi Arpad 88 100 92 90 92.5   96 9 (teorija za 10)
SW 36/2016 Đereg Kristina 89 93 77 60 79.75   85 9 (teorija za 10)
SW 37/2016 Radenković Nebojša 82 100 69   0      
SW 38/2016 Ljubić Janko 86 97 83 44 77.5   83 8
SW 39/2016 Ogrizović Uroš 89 83 87 90 87.25   92 9 (teorija za 10)
SW 40/2016 Ćuk Jelena 93 100 99 100 98   99 9 (teorija za 10)
SW 41/2016 Stanojević David 95 100 97 75 91.75   96 9 (teorija za 10)
SW 42/2016 Panić Aleksa 87   60   0      
SW 43/2016 Rakoš Marieta 82 57 75   0      
SW 44/2016 Praštalo Mile 83 80 80 67 77.5   83 8
SW 45/2016 Pilipović Dragan 52 65 54   0      
SW 46/2016 Marković Strahinja 69 87 82 60 74.5   80 8
SW 47/2016 Jovanović Novak 91 100 87 67 86.25   91 9 (teorija za 10)
SW 48/2016 Varga Stefan 89 69 67 43 67   72 7
SW 49/2016 Nenadović Nikola         0      
SW 50/2016 Stanković Miloš 84 46 78 77 71.25   76 8
SW 51/2016 Cakić Bojan 76 48 87 40 62.75   68 7
SW 52/2016 Janković Nemanja 82 100 81 55 79.5   85 9 (teorija za 10)
SW 53/2016 Kušljić Mihajlo 96 100 100 88 96   98 9 (teorija za 10)
SW 54/2016 Ivković Đorđe 91 67 83   0      
SW 55/2016 Aleksić Matija 62 65     0      
SW 56/2016 Radojčin Miloš 77 86 97 80 85   90 9 (teorija za 10)
SW 57/2016 Bajić Slavica         0      
SW 58/2016 Tukelić Katarina 67 50     0      
SW 59/2016 Vučenić Veljko 69 97 71 62 74.75   80 8
SW 60/2016 Šarić Nikola 40 55 52   0      
SW 61/2016 Simović Marina 92 75 89 75 82.75   88 9 (teorija za 10)
SW 62/2016 Mirkov Luka         0      
SW 63/2016 Kljajić Milan         0      
SW 64/2016 Veličković Stojan         0      
SW 65/2016 Gluvajić Branko 53 43 55   0      
SW 66/2016 Rašević Miloš 78 66     0      
SW 67/2016 Krunić Petar 73 65 86   0      
SW 68/2016 Miković Nemanja 53   61   0      
SW 69/2016 Đokić Mihailo 80 66 84 62 73   78 8
SW 70/2016 Petrović Nikolina 75 98 60   0      
SW 71/2016 Bubnjević Mihailo 65 100 53   0      
SW 72/2016 Jošanov Sonja 59 87 74   0      
SW 73/2016 Radović Adam         0      
SW 74/2016 Savić Aleksandar 55 40 52 43 47.5   59 6
SW 75/2016 Bošković Petar 62 48 56   0      
SW 76/2016 Vlasonjić Bojan 41 67 62   0      
SW 77/2016 Vojnović Milica 86 83 82 52 75.75   81 8
SW 78/2016 Banjac Luka         0      
SW 79/2016 Ćirković Kosta 63 54 67 73 64.25   69 7
SW 80/2016 Malidža Miloš     72   0      
Studenti koji nemaju pravo polaganja preko kolokvijuma
SW 35/2014 Tešić Aleksandar         0      
SW 49/2014 Gajčin Vladimir         0      
SW 55/2014 Bažik Jan         0