SW - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
10.10.2015 - rezultati oktobarskog ispitnog roka
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova i upis ocena održaće se u sredu 14.10.2015. u 19:15h.
Naći ćemo se na prvom spratu nastavnog bloka.
  pali zbog prepisivanja
  ocena nije prosleđena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit, pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
  prebačen na drugi smer
Indeks Prezime Ime E1 T1 % Z1 % E2 T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
SW 35\2014 Tešić Aleksandar       7 51 55 0      
SW 36\2014 Bogdanović Natalija             0      
SW 44\2014 Stokić Sreten 3 66         0      
SW 49\2014 Gajčin Vladimir 7 50 53 9 51   0      
SW 55\2014 Bažik Jan             0      
SW 57\2014 Davidović Aleksandar     54       0      
SW 59\2014 Vladisavljević Vuk 6 51 73 9 57 70 62.75   68 7
                         
SL 15\2014 Brdar Dejan             0      
SL 16\2014 Ždero Milana             0      
SL 22\2014 Jurukovski Sonja       10 50   0      
SL 23\2014 Zrnić Miloš       10 60   0      
SL 24\2014 Babić Nemanja             0      
SL 27\2014 Savić Marko 4 50         0      
SL 28\2014 Batajić Sara             0      
SL 29\2014 Amidžić Saša             0      
SL 30\2014 Đorđević Goran             0      
SL 31\2014 Suhanov Marko       3 58   0      
SL 33\2014 Mićić Filip             0      
SL 34\2014 Zagorac Jovan       10 50   0      
SL 39\2014 Buljčik Nikola             0      
           
STARI STUDENTI            
SW 41\2013 Vinokić Miljana 10 51         0      
SW 45\2013 Korica Nikola             0      
SW 56\2013 Jovanović Nemanja             0      
SW 58\2013 Karać Branko 10 55 50 6 50   0      
                  0      
                  0      
           
Studenti koji nemaju pravo polaganja preko kolokvijuma            
SW 55\2013 Kolano Bojan       8 62 50 0