SW - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
20.02.2015 - rezultati februarskog ispitnog roka
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se u četvrtak 26.02.2015. u 19.30h, u učionici 109A.
Usmeni deo ispita na kome se rade dokazi, a na koji mogu izaći studenti 
sa osvojenih 85 ili više poena, održaće se  u petak 27.02.2015. u 19.30h u A1.
Upis ocena održaće se u četvrtak 05.03.2015. u 19.30h u A1.
  pali zbog prepisivanja
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma.
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni.
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosledjena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
Indeks Prezime Ime E1 T1 % Z1 % E2 T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
SW 1\2014 Drageljević Žarko 2 77 100 6 70 93 85   90 9
SW 2\2014 Sabadoš Noemi 0 75 100 4 84 91 87.5   93 9
SW 3\2014 Isaković Andreja 1 88 100 0 99 100 96.75   98 teorija za 10
SW 4\2014 Inđić Vladimir 0 97 95 0 100 100 98   99 teorija za 10
SW 5\2014 Colić Stefan 2 84 100 1 89 95 92   96 teorija za 10
SW 6\2014 Zečević Helena 0 82 100 1 90 100 93   97 teorija za 10
SW 7\2014 Maletin Luka 4 71 95 6 92 80 84.5   90 9
SW 8\2014 Francuski Ognjen 4 72 77 6 91 91 82.75   88 9
SW 9\2014 Ranđelović Boris 7 46 41 7 50 58 48.75   59 6
SW 10\2014 Bečejac Milana 1 80 95 3 76 95 86.5   92 9
SW 11\2014 Vujanović Dragan 2 93 85 6 90 99 91.75   96 teorija za 10
SW 12\2014 Zeljković Ivana 6 94 95 2 100 100 97.25   99 teorija za 10
SW 13\2014 Čukurov Katarina 1 80 99 5 90 99 92   96 teorija za 10
SW 14\2014 Balać Nebojša 6 62 70 8 71 75 69.5   75 8
SW 15\2014 Vlajić Ognjen 0 77 88 2 79 90 83.5   89 9
SW 16\2014 Erdeg Monika 3 73 94 2 79 79 81.25   86 9
SW 17\2014 Rajanović Sandra 7 59 89 2 79 93 80   85 9
SW 18\2014 Aćimović Radoš 0 81 69 3 77 51 69.5   75 8
SW 19\2014 Đurić Stefan 1 84 69 6 85 99 84.25   89 9
SW 20\2014 Đerić Nevena 4 71 95 4 79 73 79.5   85 9
SW 21\2014 Dobrički Tomislav 0 80 100 4 71 69 80   85 9
SW 22\2014 Kovačević Marija 0 84 80 3 87 68 79.75   85 9
SW 23\2014 Mlađenović Milica 0 73 86 1 93 100 88   93 9
SW 24\2014 Spasić Acko 0 84 97 0 92 99 93   97 teorija za 10
SW 25\2014 Nikolić Aleksandar 1 85 87 3 86 93 87.75   93 9
SW 26\2014 Perić Sara 0 79 100 1 90 97 91.5   96 teorija za 10
SW 27\2014 Radičić Nikolina 1 82 63 3 70 85 75   80 8
SW 28\2014 Brzak Nemanja 1 84 86 8 86 91 86.75   92 9
SW 29\2014 Pavlić Miloš 3 91 71 2 95 100 89.25   94 9
SW 30\2014 Savić Filip 1 82 66 4 98 80 81.5   87 9
SW 31\2014 Radošević Petar 2 88 95 4 89 87 89.75   95 teorija za 10
SW 32\2014 Lošić Nikola 1 76 52 2 91 99 79.5   85 9
SW 33\2014 Zarić Dejan 4 91 95 6 88 64 84.5   90 9
SW 34\2014 Mihajlović Luka 0 92 95 2 95 95 94.25   97 teorija za 10
SW 35\2014 Tešić Aleksandar       7 51 55 0      
SW 36\2014 Bogdanović Natalija             0      
SW 37\2014 Pešalj Vojin 5 57 83 7 74 76 72.5   78 8
SW 38\2014 Zdravković Tatjana 3 74 57 5 73 44 62   67 7
SW 39\2014 Ćorilić Bojana 10 69 90 4 78 41 69.5   75 8
SW 40\2014 Košpić Miroslav 5 62 83 6 82 91 79.5   85 9
SW 41\2014 Kostić Momir 2 78 83 1 83 74 79.5   85 9  
SW 42\2014 Ilić Jelena 2 74 86 4 86 100 86.5   92 9  
SW 43\2014 Lazarević Nevena 5 69 74 1 88 63 73.5   79 8  
SW 44\2014 Stokić Sreten 3 66         0        
SW 45\2014 Stevanović Drago 1 90 88 1 94 98 92.5   96 teorija za 10  
SW 46\2014 Pjevac Branimir 0 71 79 2 77 74 75.25   80 8  
SW 47\2014 Rudić Ana 10 65 63 1 76 60 66   71 7  
SW 48\2014 Marin Novak 4 61 54 8 62 72 62.25   67 7  
SW 49\2014 Gajčin Vladimir 7 50         0        
SW 50\2014 Zorić Vanja 7 57 48 7 66 51 55.5   62 6  
SW 51\2014 Savić Aleksandar 2 81 69 2 97 92 84.75   90 9  
SW 52\2014 Topić Nikolina       10 75 63 0        
SW 53\2014 Šalić Milan 0 68 62 4 90 89 77.25   82 8  
SW 54\2014 Vuletaš David 2 75   3 94 56 0        
SW 55\2014 Jan Bažik             0        
SW 56\2014 Desančić Milan 7 50 57 8 54 64 56.25   63 6  
SW 57\2014 Davidović Aleksandar     54       0        
SW 58\2014 Milinković Michael 5 53 54 1 77 63 61.75   67 7
SW 59\2014 Vladisavljević Vuk 6 51   9 57   0      
SW 60\2014 Dudarin Dušan 9 59         0      
                         
SL 13\2014 Garabandić Nikola 5 71 68 9 47 54 60   65 7
SL 14\2014 Miletić Jovan       8 62 57 0      
SL 15\2014 Brdar Dejan             0      
SL 16\2014 Ždero Milana             0      
SL 17\2014 Jablanović Filip 6 60 64 9 55 41 55   62 6
SL 21\2014 Lainović Aleksije 4 95 94 3 86 98 93.25   97 teorija za 10
SL 22\2014 Jurukovski Sonja       10 50   0      
SL 23\2014 Zrnić Miloš       10 60   0      
SL 24\2014 Babić Nemanja             0      
SL 27\2014 Savić Marko 4 50         0      
SL 28\2014 Batajić Sara             0      
SL 29\2014 Amidžić Saša             0      
SL 30\2014 Đorđević Goran             0      
SL 31\2014 Suhanov Marko       3 58   0      
SL 32\2014 Todorović Sandra             0      
SL 33\2014 Mićić Filip             0      
SL 34\2014 Zagorac Jovan             0      
SL 36\2014 Jovanović Uroš 9 49 88 9 79 48 66   71 7
SL 39\2014 Buljčik Nikola             0      
STARI STUDENTI
SW 41\2013 Vinokić Miljana             0      
SW 45\2013 Korica Nikola             0      
SW 47\2013 Vučković Luka             0      
SW 56\2013 Jovanović Nemanja             0      
SW 58\2013 Karać Branko             0      
                  0      
                  0      
Studenti koji nemaju pravo polaganja preko kolokvijuma
SW 55\2013 Kolano Bojan       8 62   0      
                  0      
                  0      
                  0