SW - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
24.06.2016 - rezultati junskog roka
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova i upis ocena održaće se u ponedeljak 04.07.2016. u 17h,
doći na prvi sprat nastavnog bloka kod lifta.
  pali zbog prepisivanja
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
     
Indeks Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
SW 12/2015 Grozdanić Milan 83 84 80 71 79.5   85 9
SW 15/2015 Oljača David         0      
SW 22/2015 Novaković Aleksa         0      
SW 32/2015 Tarlać Milan 79 79 58   0      
SW 37/2015 Radojičić Filip 54   50   0      
SW 42/2015 Milivojević Filip         0      
SW 43/2015 Petrović Nikola     58 65 0      
SW 48/2015 Jankulov Stevan 77 54 66   0      
SW 53/2015 Davidović Tamara 64 65     0      
SW 54/2015 Gnip Petar         0      
SW 56/2015 Marković Lazar 79 62 67   0      
         
STARI STUDENTI                
SW 28/2013 Matić Uroš         0      
SW 30/2013 Mučalov Marko         0      
SW 35/2014 Tešić Aleksandar         0      
SW 44/2014 Stokić Sreten         0      
SL 12/2014 Crnogorčević Nikola         0      
SL 23/2014 Zrnić Miloš     66   0      
SL 29/2014 Amidžić Saša         0