SW - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
24.09.2017. - rezultati ispita
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
Gledanje radova i upis ocena održaće se u sredu, 27.9.2017, u 19h.,
u amfiteatru A1.
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu u sredu na gledanje radova da nam to prijave!
UPIS OCENA JE OBAVEZAN!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
 
Indeks Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
SW 12/2016 Miljuš Milan 53 57 62 52 56   63 6
SW 33/2016 Ivković Filip 55 67 80 69 67.75   73 7
SW 34/2016 Božić Filip         0      
SW 42/2016 Panić Aleksa 87   60   0      
SW 49/2016 Nenadović Nikola         0      
SW 57/2016 Bajić Slavica         0      
SW 62/2016 Mirkov Luka         0      
SW 63/2016 Kljajić Milan   53     0      
SW 64/2016 Veličković Stojan         0      
SW 73/2016 Radović Adam   53 53 83 0      
SW 78/2016 Banjac Luka         0      
Studenti koji nemaju pravo polaganja preko kolokvijuma
SW 15/2015 Oljača David   56     0      
SW 35/2014 Tešić Aleksandar         0      
SW 55/2014 Bažik Jan         0      
SL 23/2014 Zrnić Miloš 52 50 66 50 54.5   62 6