SW - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
26.06.2017. - rezultati ispita
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
Gledanje radova, upis ocena i usmeni za ocenu 10 održaće se u četvrtak 06.07.2017. u 18h
u sali 202, nastavni blok, II sprat.
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu u sredu na gledanje radova da nam to prijave!
UPIS OCENA JE OBAVEZAN!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
 
Indeks Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
SW 12/2016 Miljuš Milan 51 57 62 52 55.5       ponistio nesto
SW 15/2016 Maksimović Nikola 94 98 80 73 86.25   91 9
SW 29/2016 Medić Milica 86   69   0      
SW 33/2016 Ivković Filip   67 80   0      
SW 34/2016 Božić Filip         0      
SW 37/2016 Radenković Nebojša 82 100 69 78 82.25   87 9
SW 42/2016 Panić Aleksa 87   60   0      
SW 45/2016 Pilipović Dragan 52 65 54   0      
SW 49/2016 Nenadović Nikola         0      
SW 55/2016 Aleksić Matija 62 65 57   0      
SW 57/2016 Bajić Slavica         0      
SW 58/2016 Tukelić Katarina 67 50 54 75 61.5   67 7
SW 60/2016 Šarić Nikola 40 55 52 60 51.75   61 6
SW 62/2016 Mirkov Luka         0      
SW 63/2016 Kljajić Milan         0      
SW 64/2016 Veličković Stojan         0      
SW 65/2016 Gluvajić Branko 53 43 55 57 52   61 6
SW 66/2016 Rašević Miloš 78 66 59   0      
SW 67/2016 Krunić Petar 73 65 86 75 74.75   80 8
SW 68/2016 Miković Nemanja 53 58 61 75 61.75   67 7
SW 71/2016 Bubnjević Mihailo 65 100 47 55 66.75   72 7
SW 73/2016 Radović Adam         0      
SW 75/2016 Bošković Petar 62 48 56 68 58.5   64 6
SW 78/2016 Banjac Luka         0      
SW 80/2016 Malidža Miloš 62 65 72   0      
Studenti koji nemaju pravo polaganja preko kolokvijuma
SW 35/2014 Tešić Aleksandar         0      
SW 49/2014 Gajčin Vladimir         0      
SW 55/2014 Bažik Jan         0